Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bod TESSAG op aandelen Smit Transformatoren

Datum nieuwsfeit: 02-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT

Dit is een gezamenlijk persbericht van Smit Transformatoren en TESSAG

TESSAG Technische Systeme & Services Aktiengesellschaft, Frankfurt (Duitsland) is voornemens een bod in contanten uit te brengen op alle (certificaten van) uitstaande aandelen van Smit Transformatoren N.V., Nijmegen (Nederland).

Smit Transformatoren N.V. ("SMIT") en TESSAG Technische Systeme & Services Aktiengesellschaft ("TESSAG") maken bekend dat overeenstemming is bereikt over het voornemen van TESSAG een bod in contanten uit te brengen op alle uitstaande (certificaten van) aandelen van SMIT. De Directie en de Raad van Commissarissen van SMIT ondersteunen de effectuëring van dit potentiële bod. De fusie is een logische consequentie van de door beide ondernemingen gevoerde groeistrategieën gericht op een bredere internationale aanwezigheid en, tegelijkertijd, het assortiment aan producten en diensten ingrijpend uit te breiden. TESSAG, een groep van industriële bedrijven onder meer gericht op ontwerpen, fabriceren en service verlenen van apparatuur voor de elektriciteitsopwekkende en -distribuerende industrie, vormt een "perfect fit" met de door SMIT onderkende behoefte aan een strategische partner om haar marktpositie verder te versterken op het gebied van bestaande industriële diensten. SMIT is gevestigd in Nijmegen, Nederland en noteert aan Amsterdam Exchanges N.V. TESSAG is gevestigd in Frankfurt, Duitsland, en is een 100% dochteronderneming van RWE Aktiengesellschaft.

Als de due-diligence is afgerond, goedkeuring is verkregen van de wederzijdse raden van commissarissen en overeenstemming is bereikt, is de verwachting gewettigd dat TESSAG of een 100% dochter van TESSAG een bod in contanten zal uitbrengen van Euro 9,00 per (certificaat van) aandeel op alle 3.381.560 uitstaande (certificaten van) aandelen SMIT. De geboden prijs betekent een premie van 37% ten opzichte van de Amsterdam Exchanges N.V. gemiddelde koers van het aandeel sinds 1 januari 2000.

Strategische rationale
SMIT heeft een sterke positie met grote vermogenstransformatoren in het segment van 100- tot 1000 MVA in Nederland, West Europa en de Verenigde Staten. TESSAG is actief met transformatoren via haar volledige dochterbedrijf Starkstrom-Gerätebau GmbH, te Regensburg, ("SGB"), in Duitsland, Centraal en Oost Europa en Zuidoost Azië en heeft een sterke positie in de kleinere olienetdistributie-, giethars- en vermogenstransformatoren met vermogens van 50 kVA tot 100 MVA.
Door bundeling van krachten zullen de twee ondernemingen een aantal voordelen behalen: Het perfecte complement van de productenprogramma's van beide ondernemingen maakt het mogelijk transformatoren te leveren in de gehele reeks vermogens van 50 kVA tot 1000 MVA. Hiermee wordt de vraag beantwoord van een groot aantal klanten van zowel SMIT als TESSAG die in toenemende mate behoefte hebben aan een leverancier die de mogelijkheid biedt van "one stop shopping"; De geografische aanwezigheid van beide ondernemingen zal worden uitgebreid. SMIT kan met haar grotere transformatoren profiteren van de verkoopkanalen van TESSAG in Duitsland, Centraal en Oost Europa en Zuid Oost Azië, terwijl TESSAG met haar kleinere transformatoren kan expanderen in Nederland en voet aan de grond kan krijgen in de Verenigde Staten; De combinatie van de ondernemingen zal de vruchten kunnen plukken van schaalvergroting bij het ontwerpen en fabriceren van transformatoren door het effectiever benutten van hun productiecapaciteiten en het gezamenlijk inkopen van materialen.

Structuur van de transactie
Als definitieve overeenstemming is bereikt zal de fusie worden geëffectueerd door een openbaar bod van TESSAG of een van haar 100% dochters, op alle uitstaande (certificaten van) aandelen van SMIT. De grootste aandeelhouder van SMIT, ABN AMRO Holding N.V., die 58,97% van de uitstaande (certificaten van) aandelen bezit, heeft het voornemen haar (certificaten van) aandelen aan te bieden als het openbare bod wordt uitgebracht. Een van de condities waaronder het bod zal worden uitgebracht, vormt de voorwaarde dat tenminste 95% van de (certificaten van) aandelen van SMIT door TESSAG wordt verworven. Nadat het bod gestand is gedaan, zal SMIT aan Amsterdam Exchanges N.V. vragen om het aandeel uit de notering te nemen.
De nieuwe combinatie
Na het tot stand komen van de voorgestelde fusie, zal de combinatie van SMIT en TESSAG een sterke onderneming vormen in de transformatoren markt voor vermogens van 50 kVA tot 1000 MVA. Samen zullen de twee bedrijven een wereldwijde leverancier zijn van alle klassen vermogenstransformatoren en daarmee tevens gepositioneerd zijn voor grootschalige projecten. De ideale mix van producten en verkoopkanalen zal beide ondernemingen sterker maken en volledig nieuwe groeimogelijkheden bieden. Op basis van de cijfers over 1999 behaalt de nieuwe combinatie een pro forma omzet van circa Euro 180 miljoen met circa 1.200 medewerkers. Verwacht mag worden dat het voorgenomen bod geen negatieve gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid bij SMIT of TESSAG.
Profiel SMIT
Smit Transformatoren * anno 1913 * fabriceert distributie- en vermogenstransformatoren ten behoeve van de distributie en opwekking van elektrische energie in West Europa en in de Verenigde Staten. De onderneming behoort tot de wereldmarktleiders in de categorie grote vermogenstransformatoren van 100 MVA tot 1000 MVA. Daarnaast worden afgeleide producten geleverd, die toepassing vinden in elektriciteitsnetwerken die centrales met eindverbruikers verbinden. Tevens voert de onderneming serviceactiviteiten uit ten behoeve van klanten en derden. De aandelen SMIT, voor circa 5% in bezit van de medewerkers, noteren sinds oktober 1994 aan de Officiële Markt van Amsterdam Exchanges. SMIT, met 336 medewerkers, actief in haar belangrijkste markten Nederland, West Europa en de Verenigde Staten, behaalde over 1999 een omzet van Euro 70,9 miljoen en een nettoresultaat van Euro 2,8 miljoen.
Profiel TESSAG
TESSAG is een van de grootste leveranciers van technische systemen en diensten voor openbare voorzieningen, industriële vestigingen en gebouwen in Duitsland. De onderneming is in het najaar van 1999 voortgekomen uit Lahmeyer AG en omvat wereldwijd in totaal ruim 100 werkmaatschappijen. TESSAG is een 100% dochteronderneming van RWE Aktiengesellschaft en een belangrijke pijler van RWE's kernactiviteit, "Multi Energy/Multi Utility". TESSAG behaalt een jaaromzet van circa Euro 2,5 miljard met 18.000 medewerkers. Starkstrom-Gerätebau GmbH, met 865 medewerkers en een omzet over 1999 van circa Euro 109 miljoen, is een van de leidende fabrikanten van olienetdistributie-, giethars- en vermogenstransformatoren. Met het hoofdkantoor in Regensburg beschikt SGB over productiefaciliteiten voor distributietransformatoren in Neumark (Saksen), Maleisië en Israël.
Verdere procedure
Gedurende de komende weken zullen beide ondernemingen verdere stappen zetten om volledige overeenstemming te bereiken over de voorwaarden van de fusie. Uitgaande van volledige overeenstemming mag een Biedingsbericht worden verwacht in de loop van september 2000. In overeenstemming met de gedragsregels van de SER Fusiecode zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Smit Transformatoren N.V. worden gehouden ter bespreking van het bod. Zoals voorgeschreven door de SER Fusiecode is de SER Fusiecommissie geïnformeerd over het voorgenomen bod en zijn de betrokken vakbonden op de hoogte gesteld. De ondernemingsraad van SMIT zal om advies worden gevraagd. Kempen & Co treedt op als financieel adviseur van TESSAG, terwijl SMIT wordt geadviseerd door ABN AMRO.
Nijmegen/Frankfurt 2 augustus 2000

Voor nadere informatie:
Smit Transformatoren N.V. TESSAG AG
ir. M. van der Veen Markus Haase
algemeen directeur Corporate Communications
Tel. 0031 (0)24 35 68 730 Guiolettstrasse 44-48 D 60325 Frankfurt am Main
Tel. 0049 (0)69 7135 2205
Fax 0049 (0)69 7135 2130

US LAW LEGEND

This announcement and related materials relate to the public offer described above (the "Offer") and are not an extension of a tender offer in the United States or to any US person for any class of equity securities in SMIT. The Offer will not be made, directly or indirectly, in or by use of any means of instrumentality of interstate commerce or of the mails, or of any facility of any national securities exchange of, the United States (including its possessions or territories, any area subject to its jurisdiction and any political subdivision thereof) or to any US person and cannot be accepted by any such use or otherwise from within the United States of by any US person. Any purported acceptance of the Offer involving, directly or indirectly, any such means, instrumentality, mails or facility or otherwise from within the United States or by any US person will be deemed invalid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie