Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 02-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Lutkenieuwstraat op de schop

De inspraak rond het herinrichtingsplan voor de Lutkenieuwstraat is afgerond. De inspraak heeft geen noemenswaardige veranderingen opgeleverd. Een aantal bewoners pleitte voor extra stallingsruimte voor fietsers ten koste van parkeerplaatsen. Het merendeel van de bewoners wil echter het aantal algemene parkeerplaatsen behouden omdat parkeren in de schilwijken voor hen niet meer mogelijk is.

De stoepen in de Lutkenieuwstraat verdwijnen. Enkele bewoners vrezen dat het verkeer hierdoor te hard en te dicht langs de gevels gaat rijden. Zij zouden graag palen of bollen willen als afscheiding tussen voetgangers en rijdend verkeer. Volgens het college ontstaat echter door een vlakke bestrating juist een rustiger verkeersbeeld waarin de verschillende deelnemers gelijkwaardig met elkaar omgaan. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in oktober 2000. Het Tehuis begint dan juist aan een drukke periode met veel avondbijeenkomsten. Volgens de gemeentelijke vertegenwoordigers is overlast voor de omgeving helaas niet te vermijden.
Tot slot meldden de bewoners nog dat als het transformatiehuisje aan de Kuipersplaats wordt afgebroken, dit gevolgen heeft voor de kabels en de leidingen. Bij Essent zal navraag hierover gedaan worden.
Datum besluit: dinsdag, 1 augustus 2000
Nota: Herinrichting Lutkenieuwstraat

Gezonde en Veilige school
Begin dit jaar is het convenant Gezonde en Veilige school ondertekend door alle schoolbesturen en scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Groningen. Met de ondertekening erkennen scholen dat ze te maken hebben met alcohol en drugsgebruik in en om de school en beloven ze zich in te zetten voor een gezond en veilig schoolklimaat. Alle scholen dienen in hun schoolgids aan te geven welke initiatieven zij het komend jaar in het kader van de gezonde en veilige school zullen ontplooien. De gemeente doet de belofte de scholen te ondersteunen in hun beleid en bij hun activiteiten. Met de ondertekening van het convenant stemmen scholen ook in met een evaluatie van het ingezette beleid.
Vandaag heeft het college de nota over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project CLIP/gezonde en veilige school voorlopig vastgesteld. De nota gaat nu voor overleg naar het Breed Besturenoverleg Onderwijs (BBO) en ter advisering naar de raadscommissie JOS.

Datum besluit: dinsdag, 1 augustus 2000
Nota: Gezonde en Veilige School: Ontwikkelingen en Financiering
Geld voor scholen
Het Platform Sociale Vernieuwing en Projecten beoordeelt jaarlijks de ingediende aanvragen voor de financiering van vernieuwende plannen van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en de beroepsgerichte volwasseneneducatie. Voor het toewijzen van subsidie wordt aanspraak gedaan op het innovatiebudget (INBUD). Dit budget is bedoeld om onderwijsvernieuwingen die passen binnen het algemene lokale onderwijsbeleid te stimuleren en financieel te ondersteunen. Met ingang van 1 januari 2000 worden ook aanvragen voor activiteiten en projecten op het terrein van de veilige en gezonde school bij dit platform ingediend en beoordeeld. Geld voor activiteiten en projecten op dit terrein komen uit het zogenoemde CLIP-budget. CLIP staat voor: Correctie, Leefstijl, Interventie, Preventie.
Het college heeft de toekenningen en afwijzingen van de aanvragen voor financiering vanuit het Innovatiebudget en het CLIP-budget voor 2000-2001 vastgesteld. De stukken gaan nu ter informatie naar de raadscommissie JOS.

Datum besluit: dinsdag, 1 augustus 2000
Nota: Innovatiebudget/CLIP-middelen

Veiligheid en hygiëne woonschepen
Ook het college zou het wenselijk vinden om gemeentelijke regels te stellen aan het wonen op het water, maar dat is niet mogelijk. De regelgeving voor bouwen en wonen is niet van toepassing op woonschepen en er zijn geen wettelijke kaders voor gemeentelijke regelgeving. Dat antwoordt het college op vragen van de D66-fractie.
Het college gooit het daarom over een andere boeg. Zij wil een aantal mogelijkheden benutten die de (brand)veiligheid en de (milieu)hygiëne bevordert. Te denken valt hierbij aan vergroting van de onderlinge afstand tussen de schepen naar tenminste twee meter. De brandweer heeft aangegeven dat een onderlinge afstand van vijf meter het risico van brandoverslag minimaal maakt. Bij nieuw aan te leggen liggebieden zal daarom een onderlinge afstand van vijf meter uitgangspunt zijn. Verder zal in de nabije toekomst geen ongezuiverd afvalwater meer mogen worden geloosd. Als het technisch en economisch haalbaar is, zullen woonschepen op de riolering worden aangesloten. Als dat niet kan moet het afvalwater worden opgeslagen.
De maatregelen zullen via overleg met vertegenwoordigers van de woonschepenbewoners worden bevorderd, waarbij de kennis en deskundigheid van deze mensen zal worden benut.

Datum besluit: dinsdag, 1 augustus 2000
Nota: Beantwoording vragen over 'Veiligheid wonen op het water'
Herinrichting Verlengde Oosterstraat
B&W stellen voor de Verlengde Oosterstraat opnieuw in te richten. De trottoirs van het gedeelte van de Rademarkt tot en met de Jozefkerk zullen gele klinkers krijgen. De rijbaan krijgt een breedte van zes meter, zodat deze aansluit op het profiel van de rijbaan van de Rademarkt. Vanaf de kerk tot aan de brug komen twee enkele rijbanen die gescheiden worden door een middenberm. Ter hoogte van de singels is de middenberm onderbroken zodat linksafslaand autoverkeer van af de stad de Radesingel in kan. Ook fietsers kunnen hierdoor alle richtingen bereiken. Het kruispunt met de Trompsingel wordt ook aangepast zodat er een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling ontstaat, vooral voor fietsers. De plannen zullen in oktober van dit jaar worden uitgevoerd. Het voorstel zal aan de raad worden voorgelegd.

Datum besluit: dinsdag, 25 juli 2000
Nota: Herinrichting Verlengde Oosterstraat

Herinrichting Nieuwstad-Torenstraat
In het kader van de nota 'Binnenstad Beter' is de herinrichting van de Nieuwstad en Torenstraat aan de beurt. De kwaliteit van de bestrating is daar momenteel slecht. Omdat deze straten niet tot het kernwinkelgebied horen stellen B&W voor rode klinkers en granietkeien toe te passen. Bij de kruisingen komen zogenaamde inritconstructies (doorlopende trottoirs). In het gedeelte tussen Munnekeholm en Haddingestraat zal de riolering worden vervangen, evenals de bestaande verlichting. Reacties naar aanleiding van een inspraakavond gaven geen aanleiding om de plannen te wijzigen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de raad.

Datum besluit: dinsdag, 25 juli 2000
Nota: Herinrichting Nieuwstad-Torenstraat

Herinrichting Winschoterkade en omgeving
Het college heeft ingestemd met het plan voor de herinrichting van het Schuitendiep (gedeeltelijk), Winschoterkade, Kop Radesingel, Steentilbrug en aanpassingen aan het Damsterdiep.
Het wegprofiel van de Winschoterkade zal smaller worden (6,5 meter) en krijgt rode klinkers. Bij de aansluiting van de Winschoterkade op de route Schuitendiep/Damsterdiep komt een uitritconstructie. Aanleiding om het Schuitendiep mee te nemen in de planvoorbereiding is de sanering van de riolering, die verouderd is. Ook zullen het Damsterdiep (tussen Oostersingel en Steentilbrug) en de Steentilbrug worden aangepast. Zo komt er voor de fietsers tussen de Oostersingel en de Steentilbrug een speciale strook. Het voorstel voor de Steentilbrug is de rijbaan te versmallen, de vakken opnieuw in te delen en de trottoirs te verbreden. Het plan is inmiddels vrijgegeven voor inspraak.

Datum besluit: dinsdag, 25 juli 2000
Nota: Voorstel herinrichting Winschoterkade en omgeving
Vragen over nieuwe belastingwetgeving voor uitkeringsgerechtigden beantwoord
Per 1 januari 2001 zal de herziening van het belastingstelsel een feit zijn. Voor een grote groep mensen die een bijstandsuitkering ontvangen heeft de nieuwe belastingwetgeving ingrijpende gevolgen. Uitkeringsgerechtigden krijgen voortaan een deel van hun uitkering door de Belastingdienst uitgekeerd en een ander deel van de sociale dienst.
Deze nieuwe belastingwetgeving brengt grote administratieve veranderingen met zich mee voor de sociale dienst. Inmiddels is binnen de dienst SOZAWE een team samengesteld dat zich speciaal zal bezighouden met deze nieuwe wetgeving. De eerste prioriteit gaat uit naar een goede interne en externe voorlichting die in september zal plaatsvinden. SOZAWE zal zich aansluiten bij de voorlichtingscampagnes van de Belastingdienst en het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid. Wanneer het nodig is zal het college extra faciliteiten creëren voor uitkeringsgerechtigden om de invulling van de aanvragen te ondersteunen. Dit antwoordt het college op vragen van de SP-fractie.

Datum besluit: dinsdag, 25 juli 2000
Nota: SP-vragen inzake nieuwe belastingwetgeving voor bijstandsklanten 'van kastje naar muur'

En verder heeft het college besloten...
een bedrag van f 500.000,- beschikbaar te stellen om de kosten te dekken voor de vervangende huisvesting van het Gomarus College
Datum besluit: dinsdag, 25 juli 2000
Nota: -

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 2 augustus 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...