Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overgangsproblemen elektriciteit wettelijk geregeld

Datum nieuwsfeit: 02-08-2000
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Message-Id: <1F23JVBU1GK7C@nieuwsbank.nl>

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 136
Datum: 02-08-2000

RECTIFICATIE: OVERGANGSPROBLEMEN ELEKTRICITEIT WETTELIJK GEREGELD

Onder het kopje Overeenkomst van Samenwerking stond dat de stadsverwarmingscontracten en de niet-marktconforme kosten voor rekening van de productiebedrijven blijven. Dit is fout. Dit moet zijn : de importcontracten en niet-marktconforme kosten blijven voor rekening van de productiebedrijven.

Juiste versie:
OVERGANGSPROBLEMEN ELEKTRICITEIT WETTELIJK GEREGELD

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de overgangsproblematiek van de elektriciteitsproductiesector geregeld wordt. Het gaat daarbij met name om de ontbinding van de Overeenkomst van Samenwerking en de afwikkeling van de niet-marktconforme kosten van de elektriciteitsproductiesector, ook wel "bakstenen" genoemd. Het wetsvoorstel voorziet ook in een machtiging voor de Staat om de meerderheid van de aandelen van TenneT, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, te verwerven.

Overeenkomst van Samenwerking (OvS)
Voor de Elektriciteitswet 1998 werkten de elektriciteitsproductiebedrijven en hun gezamenlijke dochter Sep nauw samen bij de productie, het transport en de levering van elektriciteit op basis van de Overeenkomst van Samenwerking. Sep is in het kader van de OvS een groot aantal verplichtingen aangegaan zoals het afsluiten van importcontracten voor elektriciteit en gas, stadsverwarmingscontracten en het realiseren van de kolenvergassingsinstallatie Demkolec.
Het nu voorliggende wetsvoorstel regelt de verdeling van deze verplichtingen tussen de vier productiebedrijven, zodat de OvS formeel ontbonden kan worden. Daarbij wordt dezelfde verdeelsleutel gehanteerd die het gemiddelde aandeel dat de bedrijven in de afgelopen 10 jaar hebben gehad in de kosten en opbrengsten in de samenwerking op grond van de OvS, dat wil zeggen: EPON 29,5%, EPZ 28,5%, EZH 19,5% en UNA 22,5%. De importcontracten en de daarbij horende niet-marktconforme kosten blijven voor rekening van de productiebedrijven. De kolenvergassingsinstallatie Demkolec wordt geveild. Omdat de verdeling van de niet-marktconforme kosten nu bij wet wordt geregeld kan de OvS worden ontbonden.

Toeslag
De overheid vindt dat alleen die projecten die specifiek door de overheid zijn gestimuleerd en waaruit niet-marktconforme kosten zijn ontstaan, voor financiele compensatie in aanmerking komen. Dat betekent dat vanaf 2001 een toeslag op de tarieven voor transport van elektriciteit komt waaruit Demkolec en de stadsverwarmingscontracten gecompenseerd kunnen worden. De hoogte van de toeslag zal jaarlijks door de minister van Economische Zaken worden vastgesteld en zal maximaal 10 jaar duren. Als gevolg van de invoering van de toeslag zal hooguit sprake zijn van een iets minder lage prijs, maar niet van een hogere prijs. Een gemiddeld huishouden zal maximaal fl. 25,- per jaar aan de toeslag kwijt zijn. Daar tegenover staat dat de liberalisering en het prijstoezicht zullen leiden tot een verlaging van de prijs.

TenneT
De Staat gaat de kleinst mogelijke meerderheid van de aandelen in TenneT van Sep kopen tegen een redelijke vergoeding.
Het wetsvoorstel bepaalt dat bepaalde marktpartijen geen of slechts een beperkt belang mogen hebben in de landelijk netbeheerder. Dit betekent dat de elektriciteitsproducenten hun aandeel in TenneT zo spoedig mogelijk moeten terugbrengen tot ten hoogste 10%. Daarmee wordt de onafhankelijkheid van de landelijk netbeheerder versterkt.

Protocol in het jaar 2000
Het wetsvoorstel voorziet ook in een wettelijke basis voor een tariefsverhoging van 0,5 cent per kilowattuur in het jaar 2000. Deze 0,5 cent per kilowattuur, die ook in de jaren 1997, 1998 en 1999 in de elektriciteitstarieven was verwerkt, wordt nu reeds door een groot deel van de energiebedrijven bij wijze van voorschot geind bij de beschermde afnemers.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie