Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn week 31

Datum nieuwsfeit: 02-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente BaarnWeek 31 - 26 juli t/m 2 augustus 2000

Nieuws Archief (eerder geplaatst nieuws)

EEN BERENBRUILOFT

'Saskia is haar hele leven al gek op beren. Toen dan ook op de trouwkaart twee beren stonden en ook het vrijgezellenfeest in het teken van beren stond, vonden we eigenlijk dat we haar een berenbruiloft moesten geven', aldus Ad Peeters. Zijn dochter stapte donderdag in het huwelijksbootje en dat ging niet onopgemerkt. De voorbereidingen voor deze feestdag waren al geruime tijd gaande. 'Eerst ging ik naar de Kringloopwinkel om te kijken of ze daar beren hadden, daar waren er al een stuk of zeventien. Ik heb gezegd dat ik ze niet wilde betalen. Ik heb de bedoeling uitgelegd en wat geld in de pot gestopt. Toen het de eerste keer zo makkelijk ging met die beren, ben ik maar doorgegaan'. De Kringloopcentra in de omgeving van Baarn kregen bezoek van Ad. In Duitsland, waar hij vertegenwoordiger is, tikte hij een grote beer van bijna twee meter op de kop 'Daar moest ik wel voor tekenen, want die gaat terug'. Ongeveer 650 beren verzamelde hij samen met zijn vrouw, de dag voor de bruiloft moest het zaaltje aan de Dahliastraat ermee worden versierd. Met wasknijpers werden de meeste beren opgehangen, de rest stond op de grond en eentje hing er zelfs aan een parachute aan het plafond. Er wordt geprobeerd in het Guiness Book of Records te komen 'Er was nog geen record van zoiets. Ze moeten precies geteld worden en drie mensen moeten ervoor tekenen'. Saskia Peeters en haar man Mahmoud Shebabeldin waren ontzettend verrast, maar ze namen al die beren niet mee naar huis. De gasten mochten na afloop van het feest een beer uitzoeken om mee te nemen. Saskia besloot één bruine beer als aandenken mee te nemen ' Ik heb er thuis ook nog een paar. Eén ervan is al 31 jaar oud. Die kreeg ik bij mijn geboorte'. De beren die overblijven worden verkocht, de opbrengst daarvan gaat naar een ziekenhuis voor kankerpatiëntjes in Duitsland.

SCHOOL VOOR PERIS

Peris ligt in één van de armste streken van Roemenië. Al tien jaar is de stichting 'Baarn helpt Peris' actief met hulpacties voor dit dorpje. Regelmatig sturen Baarnaars hulpgoederen als kleding en medicijnen via deze stichting naar Peris. Maar er is meer nodig. Om vooral de jeugd een betere toekomst te geven is onderwijs van groot belang. Vandaar dat de stichting 'Baarn helpt Peris' een actie is gestart voor de noodzakelijke renovatie van de plaatselijke school. Er is een plan gemaakt om de school met vier lokalen uit te breiden, de aanwezige latrines door toiletten te vervangen en het meest vervallen deel van het gebouw te slopen. Architect Bos heeft de aanzet voor dit project gegeven. Op verzoek van de stichting bracht hij begin dit jaar een bezoek aan Peris en voerde een inspectie uit op het honderd jaar oude gebouw. Het bevond zich in bijzonder slechte staat: een deel van de gevel was ingestort, het dak was lek en planken met gaten erin dienden als toilet voor de 230 kinderen en de leerkrachten. Het land zelf, Roemenië, heeft geen geld om deze toestand te verbeteren. Vandaar dat de heer Bos, samen met het 'bouwteam in oprichting' uit het dorp, bovenstaand plan heeft gemaakt. Men is daar gewend de werkzaamheden, onder leiding van vaklieden, zelf uit te voeren.
Voor de aankoop van het materiaal is een bedrag van fl. 120.000.- nodig, die de stichting 'Baarn helpt Peris', samen met een commissie van aanbeveling en fondsenwerving, bij elkaar wil zien te krijgen. Mevrouw Miedema en de heren Nijhof, Porte, Rijstenbil, van Westerlaak en Zevenbergen willen Peris d.m.v. deze actie financieel helpen. 'Een stukje van onze welvaart beschikbaar stellen aan minder bevoorrechte medemensen in Roemenië, is bouwen aan de toekomst van de Roemeense jeugd', aldus de stichting. Bijdragen kunnen worden gestort op bankrek. 379908956 t.n.v. de stichting 'Baarn helpt Peris' o.v.v. 'schoolproject'.

BAARN GESCHROKKEN EN KWAAD

Wethouder Paul Möhlmann gaf vorige week een persconferentie. Hij zei geschrokken te zijn van de mei-circulaire die de Gemeente had gekregen. Daarin werd aangekondigd dat de Tijdelijke bijdrageregeling AWBZ-gemeenten naar het Gemeentefonds zou worden overgeheveld. De Tijdelijke Bijdrageregeling voorziet erin dat gemeenten waar gehandicapten wonen in een AWBZ-instelling (in Baarn: de Amerpoort, Eemeroord, de Blinkert en St. Elisabeth) een bijdrage ontvangen ter bekostiging van vervoersvoorzieningen. Er maken in Baarn 520 van de
1023 bewoners van AWBZ instellingen gebruik van de regeling sociaal vervoer.
In 1999 betaalde Baarn de bewoners van de instellingen fl. 764.000,- aan vervoersvergoedingen, terwijl de rijksbijdrage fl. 635.000.- bedroeg. Wordt het kabinetsvoornemen gerealiseerd, dan ontvangt Baarn in 2003 fl. 70.000.-, een inkomensverlies van ruim een half miljoen gulden. Gemeenten, die geen AWBZ instellingen binnen hun grenzen hebben, ontvangen door deze nieuwe maatregel ook een vergoeding. De heer Möhlmann vindt dat een groot onrecht. 'Je krijg nu een merkwaardige situatie. Ik vind dat AWBZ zaken gewoon via de AWBZ moeten lopen. We worden onevenredig zwaar getroffen. Er is wel een afkoopregeling. We krijgen een paar jaar een bedrag bovenop het bedrag dat we nu krijgen. Een soort spaarpot dus'.
De wethouder heeft de instellingen laten weten verontrust te zijn door de voorgenomen maatregel 'We hebben een zorgplicht, de betalingen moet de gemeente zelf doen. Als de politiek wil dat deze vervoersregeling in stand blijft, zal er meer belasting betaald moeten worden.' Omgerekend gaat Baarn er bijna fl. 25.- per inwoner op achteruit. Samen met 14 andere getroffen gemeenten is besloten actie te ondernemen. De gemeente Ermelo heeft de coördinatie in handen. Namens alle getroffen gemeenten is er een brief gestuurd naar de Minister van Sociale Zaken, de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, de leden van de vaste kamercommissies van de betrokken Ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Gehandicaptenraad. Baarn zal in ieder geval de kamerleden uitnodigen zelf een kijkje te komen nemen in één van de instellingen. 'Dat werkt meestal beter dan een brief', aldus Möhlmann 'Het staat in ieder geval al op de politieke agenda, op 14 september wordt alles verder besproken in de commissievergadering'.

BLOEMKUNST

Al verschillende jaren is er begin september in Kasteel Groeneveld een prachtige tentoonstelling te zien. Dit 'Afscheid van de Zomer' laat een mooi samenspel zien tussen bloemen en kunst. In de eerste zomer van de 21e eeuw is de Bloemkunst veranderd, het accent zal meer gelegd worden op de Kunst, al zullen de bloemen wel als een rode draad door de tentoonstelling blijven lopen. Deze tentoonstelling is ooit begonnen als een Lathyrustentoonstelling, in de jaren negentig groeide dit uit tot een grote manifestatie. Door de ondertitel 'Afscheid van de Zomer' werd al aangegeven dat het accent lag op de laatste kleurige uitbarsting van bloemen en vruchten, voordat de herfst een einde aan dit alles zou maken. Kasteel Groeneveld veranderde door deze bloemenzee in een bloemenpaleis met een groot aantal bezoekers. Dit jaar is besloten de Bloemkunst meer in overeenstemming te brengen met de kern van Kasteel Groeneveld. De mensen zodanig raken, dat zij landschap en natuur bewust beleven en ontdekken. Dat betekent: de mensen vestandelijk, maar ook emotioneel betrekken bij de tentoonstellingen.
In Bloemkunst 2000, staan dit jaar de bloemen nog steeds centraal, maar de kunst is belangrijker geworden en de afwisseling. Kasteel Groeneveld wordt geen bloemenpaleis meer, maar een museum voor de kunst van bloemen. Beeldhouwers, schilders, cineasten, landschapsarchitecten, modeontwerpers, fotografen, stylisten en bloemisten worden uitgenodigd om de verschillende ruimten van het Kasteel in te richten. Niet alleen binnen, maar ook buiten in het park en in de bloementuin. Het gaat in Kasteel Groeneveld immers om natuur en landschap.
BloemKunst 2000 wordt van 9 t/m 17 september in Kasteel Groeneveld gehouden.

PARIJS-BAARN

In 1993 hebben vijf wielrenners uit Baarn en Soest een dag en een nacht doorgefietst met het doel: de afstand Parijs-Baarn, zo'n 525 kilometer, binnen de 24 uur af te leggen. Vier van de vijf renners hebben de rit toen uitgefietst. Malekaar Kees Rigter was toen één van de deelnemers, hij heeft nu een oproep geplaatst. Want hij wil de rit Parijs-Baarn volgend jaar opnieuw rijden, maar dan met een wat grotere ploeg: 'We zijn vorige keer om 18.00 uur in Parijs van start gegaan, om 16.09 uur kwamen we op de Brink aan. Het was wel afzien, het was toch een afstand van 2 Tour de France-etappes in één keer. Bij de Kerckbrink was muziek en er werd vanuit een meerijdende wagen rechtstreeks doorgegeven waar we waren. Het was een heel emotioneel moment toen we onder politiebegeleiding aankwamen.'. Er moet nog wel stevig getraind worden 'De mooie momenten van die rit blijven je bij, het afzien vergeet je. Ik zit nu om de dag op de fiets, nee ik weet nog niet of degenen van de vorige keer weer mee doen. We maken de fietstocht wel onder professionele begeleiding, er gaat een fysiotherapeut, een masseur, een mecanicien en een verzorgingswagen mee en natuurlijk goede voeding. Net als vorige keer laten we de rit sponsoren. De opbrengst gaat, net als toen, naar het Rode Kruis. We haalden toch fl. 5.000.- op'.
Kees Rigter zoekt nog wat mensen om mee te fietsen, het mooiste is een groep van 6 tot 8 personen. Als generale repetitie geldt een rit om het IJsselmeer van 325 kilometer. Informatie kan gevraagd worden op tel.nr. 035-5415000 of via e-mail: (info@rigter.nl)
AGENDA


* Op het MUIDERSLOT wordt op 10, 11 en 12 augustus van 19.00 tot
22.30 uur de PRUIMENOOGST gevierd. Tijdens deze avondopenstelling worden de bezoekers bij kaarslicht ontvangen. De zalen zijn versierd met vruchten, groenten, kruiden en bloemen uit de eigen tuinen van het Kasteel. Er is muziek op het slotplein en de Taveerne serveert bij de koffie ambachtelijk gebakken pruimentaart. De tuinen en de pruimenboomgaard van het Muiderslot werden aangelegd door de schrijver en dichter P.C. Hooft. De pruimentijd was voor hem ook het moment voor een feestelijk onthaal van zijn gasten. De entree bedraagt fl. 10.- voor volwassenen en fl. 7.50 voor senioren en kinderen onder de 12 jaar.
Voor meer info kan men bellen met het Muiderslot, tel.nr. 0294-261325


* De Nederlandse Vereniging voor PAPIERKNIPKUNST heeft een wedstrijd uitgeschreven voor haar leden. Gevraagd werd een knipwerk te vervaardigen voor een reizende tentoonstelling met het onderwerp 'Heden, verleden en toekomst'. Een niet alledaags onderwerp, dat van zwart papier geknipt moest worden zodat er ook een boekje van kan worden gemaakt. De 40 leden, uit binnen- en buitenland hebben er een aantrekkelijk geheel van gemaakt. De resultaten zullen van 15 T/M 27 AUGUSTUS tentoongesteld worden in het POORTHUIS. Elke middag, behalve op maandag, is de tentoonstelling gratis toegankelijk. U kunt daar uitleg en informatie over de vereniging krijgen. Op verzoek zal er ook worden gedemonstreerd en als u wilt, kunt u ook meedoen. Verdere info kunt u krijgen bij Liesbeth Veldhuysen, tel. 035-5416924

Ans van Egdom ans@a-net.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...