Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn week 31

Datum nieuwsfeit: 02-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente BaarnWeek 31 - 26 juli t/m 2 augustus 2000

Nieuws Archief (eerder geplaatst nieuws)

EEN BERENBRUILOFT

'Saskia is haar hele leven al gek op beren. Toen dan ook op de trouwkaart twee beren stonden en ook het vrijgezellenfeest in het teken van beren stond, vonden we eigenlijk dat we haar een berenbruiloft moesten geven', aldus Ad Peeters. Zijn dochter stapte donderdag in het huwelijksbootje en dat ging niet onopgemerkt. De voorbereidingen voor deze feestdag waren al geruime tijd gaande. 'Eerst ging ik naar de Kringloopwinkel om te kijken of ze daar beren hadden, daar waren er al een stuk of zeventien. Ik heb gezegd dat ik ze niet wilde betalen. Ik heb de bedoeling uitgelegd en wat geld in de pot gestopt. Toen het de eerste keer zo makkelijk ging met die beren, ben ik maar doorgegaan'. De Kringloopcentra in de omgeving van Baarn kregen bezoek van Ad. In Duitsland, waar hij vertegenwoordiger is, tikte hij een grote beer van bijna twee meter op de kop 'Daar moest ik wel voor tekenen, want die gaat terug'. Ongeveer 650 beren verzamelde hij samen met zijn vrouw, de dag voor de bruiloft moest het zaaltje aan de Dahliastraat ermee worden versierd. Met wasknijpers werden de meeste beren opgehangen, de rest stond op de grond en eentje hing er zelfs aan een parachute aan het plafond. Er wordt geprobeerd in het Guiness Book of Records te komen 'Er was nog geen record van zoiets. Ze moeten precies geteld worden en drie mensen moeten ervoor tekenen'. Saskia Peeters en haar man Mahmoud Shebabeldin waren ontzettend verrast, maar ze namen al die beren niet mee naar huis. De gasten mochten na afloop van het feest een beer uitzoeken om mee te nemen. Saskia besloot één bruine beer als aandenken mee te nemen ' Ik heb er thuis ook nog een paar. Eén ervan is al 31 jaar oud. Die kreeg ik bij mijn geboorte'. De beren die overblijven worden verkocht, de opbrengst daarvan gaat naar een ziekenhuis voor kankerpatiëntjes in Duitsland.

SCHOOL VOOR PERIS

Peris ligt in één van de armste streken van Roemenië. Al tien jaar is de stichting 'Baarn helpt Peris' actief met hulpacties voor dit dorpje. Regelmatig sturen Baarnaars hulpgoederen als kleding en medicijnen via deze stichting naar Peris. Maar er is meer nodig. Om vooral de jeugd een betere toekomst te geven is onderwijs van groot belang. Vandaar dat de stichting 'Baarn helpt Peris' een actie is gestart voor de noodzakelijke renovatie van de plaatselijke school. Er is een plan gemaakt om de school met vier lokalen uit te breiden, de aanwezige latrines door toiletten te vervangen en het meest vervallen deel van het gebouw te slopen. Architect Bos heeft de aanzet voor dit project gegeven. Op verzoek van de stichting bracht hij begin dit jaar een bezoek aan Peris en voerde een inspectie uit op het honderd jaar oude gebouw. Het bevond zich in bijzonder slechte staat: een deel van de gevel was ingestort, het dak was lek en planken met gaten erin dienden als toilet voor de 230 kinderen en de leerkrachten. Het land zelf, Roemenië, heeft geen geld om deze toestand te verbeteren. Vandaar dat de heer Bos, samen met het 'bouwteam in oprichting' uit het dorp, bovenstaand plan heeft gemaakt. Men is daar gewend de werkzaamheden, onder leiding van vaklieden, zelf uit te voeren.
Voor de aankoop van het materiaal is een bedrag van fl. 120.000.- nodig, die de stichting 'Baarn helpt Peris', samen met een commissie van aanbeveling en fondsenwerving, bij elkaar wil zien te krijgen. Mevrouw Miedema en de heren Nijhof, Porte, Rijstenbil, van Westerlaak en Zevenbergen willen Peris d.m.v. deze actie financieel helpen. 'Een stukje van onze welvaart beschikbaar stellen aan minder bevoorrechte medemensen in Roemenië, is bouwen aan de toekomst van de Roemeense jeugd', aldus de stichting. Bijdragen kunnen worden gestort op bankrek. 379908956 t.n.v. de stichting 'Baarn helpt Peris' o.v.v. 'schoolproject'.

BAARN GESCHROKKEN EN KWAAD

Wethouder Paul Möhlmann gaf vorige week een persconferentie. Hij zei geschrokken te zijn van de mei-circulaire die de Gemeente had gekregen. Daarin werd aangekondigd dat de Tijdelijke bijdrageregeling AWBZ-gemeenten naar het Gemeentefonds zou worden overgeheveld. De Tijdelijke Bijdrageregeling voorziet erin dat gemeenten waar gehandicapten wonen in een AWBZ-instelling (in Baarn: de Amerpoort, Eemeroord, de Blinkert en St. Elisabeth) een bijdrage ontvangen ter bekostiging van vervoersvoorzieningen. Er maken in Baarn 520 van de
1023 bewoners van AWBZ instellingen gebruik van de regeling sociaal vervoer.
In 1999 betaalde Baarn de bewoners van de instellingen fl. 764.000,- aan vervoersvergoedingen, terwijl de rijksbijdrage fl. 635.000.- bedroeg. Wordt het kabinetsvoornemen gerealiseerd, dan ontvangt Baarn in 2003 fl. 70.000.-, een inkomensverlies van ruim een half miljoen gulden. Gemeenten, die geen AWBZ instellingen binnen hun grenzen hebben, ontvangen door deze nieuwe maatregel ook een vergoeding. De heer Möhlmann vindt dat een groot onrecht. 'Je krijg nu een merkwaardige situatie. Ik vind dat AWBZ zaken gewoon via de AWBZ moeten lopen. We worden onevenredig zwaar getroffen. Er is wel een afkoopregeling. We krijgen een paar jaar een bedrag bovenop het bedrag dat we nu krijgen. Een soort spaarpot dus'.
De wethouder heeft de instellingen laten weten verontrust te zijn door de voorgenomen maatregel 'We hebben een zorgplicht, de betalingen moet de gemeente zelf doen. Als de politiek wil dat deze vervoersregeling in stand blijft, zal er meer belasting betaald moeten worden.' Omgerekend gaat Baarn er bijna fl. 25.- per inwoner op achteruit. Samen met 14 andere getroffen gemeenten is besloten actie te ondernemen. De gemeente Ermelo heeft de coördinatie in handen. Namens alle getroffen gemeenten is er een brief gestuurd naar de Minister van Sociale Zaken, de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, de leden van de vaste kamercommissies van de betrokken Ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Gehandicaptenraad. Baarn zal in ieder geval de kamerleden uitnodigen zelf een kijkje te komen nemen in één van de instellingen. 'Dat werkt meestal beter dan een brief', aldus Möhlmann 'Het staat in ieder geval al op de politieke agenda, op 14 september wordt alles verder besproken in de commissievergadering'.

BLOEMKUNST

Al verschillende jaren is er begin september in Kasteel Groeneveld een prachtige tentoonstelling te zien. Dit 'Afscheid van de Zomer' laat een mooi samenspel zien tussen bloemen en kunst. In de eerste zomer van de 21e eeuw is de Bloemkunst veranderd, het accent zal meer gelegd worden op de Kunst, al zullen de bloemen wel als een rode draad door de tentoonstelling blijven lopen. Deze tentoonstelling is ooit begonnen als een Lathyrustentoonstelling, in de jaren negentig groeide dit uit tot een grote manifestatie. Door de ondertitel 'Afscheid van de Zomer' werd al aangegeven dat het accent lag op de laatste kleurige uitbarsting van bloemen en vruchten, voordat de herfst een einde aan dit alles zou maken. Kasteel Groeneveld veranderde door deze bloemenzee in een bloemenpaleis met een groot aantal bezoekers. Dit jaar is besloten de Bloemkunst meer in overeenstemming te brengen met de kern van Kasteel Groeneveld. De mensen zodanig raken, dat zij landschap en natuur bewust beleven en ontdekken. Dat betekent: de mensen vestandelijk, maar ook emotioneel betrekken bij de tentoonstellingen.
In Bloemkunst 2000, staan dit jaar de bloemen nog steeds centraal, maar de kunst is belangrijker geworden en de afwisseling. Kasteel Groeneveld wordt geen bloemenpaleis meer, maar een museum voor de kunst van bloemen. Beeldhouwers, schilders, cineasten, landschapsarchitecten, modeontwerpers, fotografen, stylisten en bloemisten worden uitgenodigd om de verschillende ruimten van het Kasteel in te richten. Niet alleen binnen, maar ook buiten in het park en in de bloementuin. Het gaat in Kasteel Groeneveld immers om natuur en landschap.
BloemKunst 2000 wordt van 9 t/m 17 september in Kasteel Groeneveld gehouden.

PARIJS-BAARN

In 1993 hebben vijf wielrenners uit Baarn en Soest een dag en een nacht doorgefietst met het doel: de afstand Parijs-Baarn, zo'n 525 kilometer, binnen de 24 uur af te leggen. Vier van de vijf renners hebben de rit toen uitgefietst. Malekaar Kees Rigter was toen één van de deelnemers, hij heeft nu een oproep geplaatst. Want hij wil de rit Parijs-Baarn volgend jaar opnieuw rijden, maar dan met een wat grotere ploeg: 'We zijn vorige keer om 18.00 uur in Parijs van start gegaan, om 16.09 uur kwamen we op de Brink aan. Het was wel afzien, het was toch een afstand van 2 Tour de France-etappes in één keer. Bij de Kerckbrink was muziek en er werd vanuit een meerijdende wagen rechtstreeks doorgegeven waar we waren. Het was een heel emotioneel moment toen we onder politiebegeleiding aankwamen.'. Er moet nog wel stevig getraind worden 'De mooie momenten van die rit blijven je bij, het afzien vergeet je. Ik zit nu om de dag op de fiets, nee ik weet nog niet of degenen van de vorige keer weer mee doen. We maken de fietstocht wel onder professionele begeleiding, er gaat een fysiotherapeut, een masseur, een mecanicien en een verzorgingswagen mee en natuurlijk goede voeding. Net als vorige keer laten we de rit sponsoren. De opbrengst gaat, net als toen, naar het Rode Kruis. We haalden toch fl. 5.000.- op'.
Kees Rigter zoekt nog wat mensen om mee te fietsen, het mooiste is een groep van 6 tot 8 personen. Als generale repetitie geldt een rit om het IJsselmeer van 325 kilometer. Informatie kan gevraagd worden op tel.nr. 035-5415000 of via e-mail: (info@rigter.nl)
AGENDA


* Op het MUIDERSLOT wordt op 10, 11 en 12 augustus van 19.00 tot
22.30 uur de PRUIMENOOGST gevierd. Tijdens deze avondopenstelling worden de bezoekers bij kaarslicht ontvangen. De zalen zijn versierd met vruchten, groenten, kruiden en bloemen uit de eigen tuinen van het Kasteel. Er is muziek op het slotplein en de Taveerne serveert bij de koffie ambachtelijk gebakken pruimentaart. De tuinen en de pruimenboomgaard van het Muiderslot werden aangelegd door de schrijver en dichter P.C. Hooft. De pruimentijd was voor hem ook het moment voor een feestelijk onthaal van zijn gasten. De entree bedraagt fl. 10.- voor volwassenen en fl. 7.50 voor senioren en kinderen onder de 12 jaar.
Voor meer info kan men bellen met het Muiderslot, tel.nr. 0294-261325


* De Nederlandse Vereniging voor PAPIERKNIPKUNST heeft een wedstrijd uitgeschreven voor haar leden. Gevraagd werd een knipwerk te vervaardigen voor een reizende tentoonstelling met het onderwerp 'Heden, verleden en toekomst'. Een niet alledaags onderwerp, dat van zwart papier geknipt moest worden zodat er ook een boekje van kan worden gemaakt. De 40 leden, uit binnen- en buitenland hebben er een aantrekkelijk geheel van gemaakt. De resultaten zullen van 15 T/M 27 AUGUSTUS tentoongesteld worden in het POORTHUIS. Elke middag, behalve op maandag, is de tentoonstelling gratis toegankelijk. U kunt daar uitleg en informatie over de vereniging krijgen. Op verzoek zal er ook worden gedemonstreerd en als u wilt, kunt u ook meedoen. Verdere info kunt u krijgen bij Liesbeth Veldhuysen, tel. 035-5416924

Ans van Egdom ans@a-net.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie