Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers Airspray

Datum nieuwsfeit: 03-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT
Alkmaar, 3 augustus 2000

Lokale productie VS wordt uitgebreid
Aanzienlijke stijging omzet en
operationeel resultaat Airspray

Het eerste halfjaar 2000 is voor Airspray uitstekend verlopen. De omzet nam met 45% toe tot EUR 9,4 miljoen (1999: EUR 6,5 miljoen). Deze aanzienlijke stijging van de omzet is een gevolg van verkopen aan nieuwe klanten en nieuwe introducties door bestaande klanten. Dit creëert een solide basis voor een verdere groei in de toekomst. Met name door de toegenomen belastingdruk is de nettowinst met 24% gestegen van EUR 1,4 miljoen tot EUR
1,8 miljoen. De winst per aandeel steeg eveneens met 24% van EUR 0,28 in de eerste helft van 1999 tot EUR 0,35 in de eerste zes maanden van 2000. Het resultaat vóór belastingen bedroeg EUR 2,1 miljoen, vergeleken met EUR 1,5 miljoen in het eerste halfjaar 1999.

Toelichting op het resultaat
De omzet en het resultaat vóór belastingen over het eerste halfjaar liggen aan de bovenkant van de verwachtingen, zoals uitgesproken bij de publicatie van de jaarcijfers in februari 2000. De directie van Airspray sprak toen de verwachting uit, dat de stijging van de omzet en het resultaat vóór belastingen een aanzienlijke groei zullen laten zien. In 1999 bedroeg de omzetstijging gemiddeld 19%, terwijl in de eerste zes maanden van 2000 een omzetstijging van 45% is gerealiseerd. Het resultaat voor belastingen is minder hard gestegen dan de omzet. Dit is vooral het gevolg van het incidenteel grotere aandeel in de omzet van 'overige componenten' (o.a. flessen), waarvan de marge gemiddeld lager ligt. Daarnaast is de gemiddelde ordergrootte gestegen, waardoor de gemiddelde verkoopprijs lager was. Het nettoresultaat is minder sterk gestegen als gevolg van de toegenomen belastingdruk. Als gevolg van afnemende fiscale compensabele verliezen is de belastingdruk gestegen naar 13%.

Gang van zaken eerste halfjaar

Cosmetica en huidverzorging
Cosmetica en huidverzorging is Airspray's grootste segment. De Mini-Foamer, die in 1999 werd geïntroduceerd, is inmiddels door verschillende klanten van Airspray voor toepassingen in dit segment geïntroduceerd. De verwachting is dat deze positieve ontwikkeling zich in het tweede halfjaar zal voortzetten. Verder heeft Airspray in het eerste halfjaar substantiële orders ontvangen voor de nieuwe Table Top Foamer, die vooral voor zeeptoepassingen zal worden gebruikt. De initiële belangstelling van de industrie voor deze nieuwe schuimdispenser is zo groot, dat Airspray heeft besloten de productiecapaciteit voor de Table Top Foamer te verdubbelen. Deze uitbreiding zal naar verwachting begin 2001 gereed zijn. De Table Top Foamer zal vanaf het tweede halfjaar 2000 aan de omzet gaan bijdragen.
Haarverzorging
Het aandeel van haarverzorging in de totale omzet van Airspray is toegenomen in het eerste halfjaar. Deze toename is conform de verwachting en voornamelijk een gevolg van toegenomen leveringen aan bestaande klanten. Daarnaast hebben ook verkopen aan nieuwe klanten aan de groei in dit segment bijgedragen.

Food
Het aandeel van food in de omzet is in de eerste zes maanden gedaald, mede als gevolg van de toegenomen omzet in de andere segmenten. In dit segment is Airspray vooral succesvol met de Dry Spray Dispenser, die wordt gebruikt voor het vernevelen van olijfolie. Daarnaast is Airspray in het foodsegment sinds kort actief met de Mini-Foamer, die wordt gebruikt voor een nieuw soort schuimend snoepgoed, dat in het derde kwartaal van dit jaar door het Amerikaanse Candy Planet op de markt wordt gebracht.
Overig
De omzet in dit segment, die bestaat uit dier-verzorgingsproducten, automotive en huishoudelijke producten, liet een lichte stijging zien.
Lokale productie Verenigde Staten wordt uitgebreid Als gevolg van de sterke groei van de afzet van Airspray's producten en de goede vooruitzichten voor de Amerikaanse markt, heeft Airspray de productie in de Verenigde Staten in eigen beheer genomen vanaf augustus 2000. Voor die tijd werden zowel de productie van onderdelen als de assemblage uitbesteed aan derden. Gelet op de toename van de omzet in de Verenigde Staten en de goede vooruitzichten, heeft Airspray eveneens besloten om begin 2001 de productie in de Verenigde Staten uit te breiden. Airspray is al sinds 1985 actief op de Amerikaanse markt. Vanuit een nieuw bedrijfspand in Florida worden naast de verkoop- en marketinginspanningen voor zowel de Noord- als Zuid-Amerikaanse markt vanaf heden ook de productie-activiteiten uitgevoerd.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor Airspray blijven onverminderd goed. Naar verwachting zal de omzet een impuls krijgen van de nieuwe dispensers, te weten de Mini-Foamer en de Table Top Foamer. Airspray kende een sterke groei in de tweede helft van 1999. Tegen deze achtergrond verwacht Airspray voor 2000 dat de omzet en het resultaat vóór belastingen met 35 tot 45% zullen groeien. De belastingdruk in 2000 zal naar verwachting tussen de 10% en 15% bedragen als gevolg van de afnemende fiscaal compensabele verliezen.
Profiel Airspray
Airspray heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke fabrikant van innovatieve dispensers met een hoge toegevoegde waarde, die haar producten levert aan producenten van consumentenproducten. Airspray levert aan vele afnemers waaronder multinationals zoals Unilever, Wella, Bristol Myers, Yves Rocher en Johnson & Johnson. Airspray is een 'technology-driven' onderneming. In haar 18-jarig bestaan heeft Airspray zich gespecialiseerd in R&D, 'fast-prototyping' en het in massaproductie brengen van dispensers. Airspray heeft op dit moment vijf soorten dispensers, die alle zonder drijfgassen werken. In 1999 boekte Airspray een nettowinst van EUR 3,8 miljoen op een omzet van EUR 14,8 miljoen. Airspray is genoteerd aan Euro.NM van de AEX-Effectenbeurs.

/ / / / /

Voor meer informatie:

Airspray N.V.
De heer Bert Molenaar, Managing Director
Telefoon: 072 - 5414 666

Bijlagen: - Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de eerste zes maanden van 2000

- Geconsolideerde balans per 30 juni 2000

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING per 30 juni In EUR. x 1.000

Eerste halfjaar Eerste halfjaar 2000 1999
Netto-omzet 9.424 6.486
Kostprijs van de omzet - 5.497 - 3.604

Bruto-omzetresultaat 3.927 2.882

Verkoopkosten - 163 - 148
Algemene bedrijfskosten - 1.788 - 1.271
- 1.951 - 1.419

Bedrijfsresultaat 1.976 1.463

Bijzondere baten en lasten 37 14
Rente(-lasten)baten 52 6
Koers(-verlies)winst - 9 - 5
Financieringsbaten 43 1

Resultaat voor belastingen 2.056 1.478

Belastingen - 267 - 40

Nettoresultaat 1.789 1.438
======= =======
RATIO'S

In EUR.
Winst per aandeel (gem.) 0,35 0,28
Cashflow per aandeel (gem.) 0,43 0,35
Eigen vermogen per aandeel (ult.) 2,70 1,83

In %
Rendement op eigen vermogen (gem.) 31 37
Aantal aandelen (gemiddeld) 5.135.448 5.102.508
Aantal aandelen (ultimo) 5.172.589 5.102.508

GECONSOLIDEERDE BALANS
In EUR. x 1.000

ACTIVA 30-06-2000 31-12-1999

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa 238 207
Productiemiddelen en overige
materiële vaste activa 5.810 4.717
Financiële vaste activa 790 604
6.838 5.528

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 1.296 650
Vorderingen
Debiteuren 4.203 4.810
Overige vorderingen 382 577
4.585 5.387

Liquide middelen 3.397 3.088
_______ _______

Totaal activa 16.116 14.653
======= =======

PASSIVA 30-06-2000 31-12-1999

Groepsvermogen 13.989 11.261

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 1.902 2.266
Overige schulden 225 1.126

2.127 3.392
_______ _______

Totaal passiva 16.116 14.653
======== ========

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie