Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie VolksUnie op werkloosheidscijfers Belgie

Datum nieuwsfeit: 03-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Evolutie werkloosheidscijfers illustreert nogmaals contraproductiviteit federaal werkgelegenheidsbeleid voor Vlaanderen én Wallonië (03/08/00)

De VU stelt met genoegen vast dat het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in Vlaanderen op jaarbasis daalde met 13,6%. Daarentegen bleef de daling in Wallonië en Brussel beperkt tot respectievelijk 3,8 en 3,3%. Deze eerste vaststelling illustreert reeds de onvolkomenheid van het federaal werkgelegenheidsbeleid. De economisch minder goed presterende regios realiseren immers geen inhaaloperatie ten opzichte van de welvarendere Vlaamse regio. Integendeel wordt de kloof steeds breder. Het Belgisch arbeidsmarktbeleid faalt niet alleen, het werkt zelfs contraproductief. Vooral in Wallonië.

Het mag dan ook niet tot gehele verbazing stemmen dat federaal minister Onkelinx haar federaal beleid afstemt op specifiek Waalse tewerkstellingsproblemen. Dat op haar beurt dan echter weer contraproductief werkt voor Vlaanderen. De repressieve aanwervingplicht die minister Onkelinx met haar jongerenbanenplan introduceerde dreigt de Vlaamse arbeidsmarkt, met een zeer minieme tot quasi onbestaande jeugdwerkloosheid, te ontwrichten. In geval Vlaamse ondernemingen de aan te werven jongeren niet kunnen vinden, bestaat het gevaar dat zij de federale boetes wensen te ontlopen door de uitstoot van oudere werknemers.
Nu reeds situeert 56% van de werkloosheid bij oudere werklozen zich in Vlaanderen, niettegenstaande Vlaanderen met een werkloosheidsgraad van 7,2 % opmerkelijk beter scoort dan Wallonië (16,9 %) en Brussel (16,7 %). Het federaal werkgelegenheidsbeleid dreigt deze tendens nog te versterken.

Men hoeft geen econoom te zijn om in te zien dat Vlaanderen en, vooral, Wallonië nood hebben aan een autonoom fiscaal, arbeids- en werkgelegenheidsbeleid. Het economisch weefsel is in Vlaanderen en Wallonië structureel verschillend van aard. De Waalse economie kampt met een diepgeworteld, structureel probleem. De jeugd- en langdurige werkloosheid tieren er welig. Vlaanderen wordt anderzijds geconfronteerd met een te krappe arbeidsmarkt.

Verschillende problemen vergen een verschillende aanpak. Onderzoek van de Europese administratie toonde in 99 aan dat een centralistische regeling van loon- en arbeidsvoorwaarden werkloosheid creëert in heel het land in kwestie, niet alleen in de regios met een lagere productiviteit. De Europese Investeringsbank raamt het verlies aan werkgelegenheid in zulke centralistische landen op 2% van de beroepsbevolking. Voor België impliceert een decentralisering van de arbeids- en loonvoorwaarden zodoende 100.000 extra jobs. Het spreekt voor zich dat dit vooral Wallonië ten goede zou komen.

Specifiek voor de problematiek van de oudere werklozen schaart de VU zich dan ook achter de oproep van het VEV en andere sociale partners voor de creatie van één Vlaams fonds voor de reïntegratie van risicogroepen en de samenvoeging van alle bestaande banenplannen en middelen voor doelgroepen op maat van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Auteur:
VU-Nationaal
Geert Bourgeois, algemeen voorzitter VU

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie