Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse overheidsschuld wordt snel afgebouwd

Datum nieuwsfeit: 03-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER PATRICK DEWAEL

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, BUITENLANDS

BELEID EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

3 AUGUSTUS 2000

Vlaamse overheidsschuld wordt snel afgebouwd
De Vlaamse overheidsschuld zal tegen eind 2000 ongeveer 216 miljard frank bedragen. Eind 1998 bedroeg deze nog 283 miljard frank. De Vlaamse regering vermindert de schuld dus in twee jaar tijd met 67 miljard frank. Dit betekent een afname met bijna 24 %. Het Amerikaanse ratingbureau Standard & Poors, dat gisteren de Vlaamse overheid een hoge waardering toekende voor haar kredietwaardigheid (AA+), noemt de beperkte schuld en de volgehouden schuldafbouw als één van de voornaamste redenen voor de hoge kredietwaardigheid. Volgens Dewael blijkt uit deze kwotering eens te meer dat de Vlaamse regering een gezond financieel beleid voert.

Minister-president Dewael is van plan de Vlaamse overheidsschuld aan dit tempo verder af te bouwen. Eind 2004 zou de schuld dan nog 112 miljard frank bedragen. De schuld wordt zo in één legislatuur meer dan gehalveerd.

Patrick Dewael ziet de afbouw van de schuld als een onderdeel van een toekomstgericht en evenwichtig begrotingsbeleid. Naast schuldafbouw wordt een deel van de middelen gebruikt om terug te geven aan de burger via de geplande belastingsvermindering, een deel wordt besteed aan nieuwe noden en tenslotte wordt een deel opzijgezet SENToekomstige uitgaven op te vangen. Zo wordt jaarlijks 4 miljard frank opzijgezet in het zorgfonds. Na kapitalisatie zal er tegen 2010 60 à 70 miljard frank beschikbaar zijn om de kosten van de vergrijzing op te vangen.

Hoe wordt de schuldafbouw gerealiseerd?

De Vlaamse overheid betaalt leningen waarvan de eindvervaldag bereikt is, terug in de plaats van ze te herfinancieren met andere leningen.

De middelen hiervoor worden gevonden door:


- begrotingen in te dienen met een overschot en dat overschot voor schuldafbouw te gebruiken.

- meerinkomsten en lagere uitgaven t.o.v. begroting te gebruiken voor schuldafbouw

- privatiseringsopbrengsten gedeeltelijk voor schuldafbouw aan te wenden

Zo komt er jaarlijks door de daling van de rentelasten beleidsruimte vrij. Deze kan becijferd worden op 60 miljoen frank per miljard schuldvermindering.

Hierna bekijken we wat dit jaarlijks concreet betekent:

2.2.1 Begroting 2001

In cijfers uitgedrukt betekent dit dat er in 2001 directe en indirecte schuld op eindvervaldag komt voor een totaal bedrag van BEF 28,7 miljard.

Naast het voorziene overschot van BEF 13,9 miljard frank, volgens de HRF- norm, zal het verschil van 14,8 miljard frank aangezuiverd worden met:

? De kasoverschotten als gevolg van meer ontvangsten of minderuitgaven in de loop van het begrotingsjaar; ? De aanwending van een deel privatiseringsopbrengsten indien deze in 2001 gerealiseerd worden;

Behoudens een schuldafbouw van BEF 28,7 miljard frank zal er tevens in het kader van de sociale huisvestiging 5.3 miljard frank afgelost worden. Op die manier zal in 2001 de globale schuld van de Vlaamse Gemeenschap met 34 miljard frank afgebouwd worden.

2.2.2 Begroting 2002

Voor het jaar 2002 komt voor 24,1 miljard frank schuld op eindvervaldag.

Naast het voorziene overschot van BEF 13,6 miljard frank, volgens de HRF- norm, zal het verschil van 10.5 miljard frank aangezuiverd worden met:

? De kasoverschotten als gevolg van meer ontvangsten of minderuitgaven in de loop van het begrotingsjaar; ? De aanwending van een deel privatiseringsopbrengsten indien deze in 2001 gerealiseerd worden;

Daarnaast zal in kader van sociale huisvestiging 2,3 miljard terugbetaald worden. De totale schuldvermindering beloopt dan BEF 26,4 miljard frank in 2002.

2.2.3. Vanaf begrotingsjaar 2003

Indien we zoals hierboven vooropgesteld de op eindvervaldag komende schuld systematisch terugbetaald wordt, dan beloopt de uitstaande schuld eind 2004 112 miljard frank.

info : Herman Knapen, woordvoerder van
minister Dewael - tel. (02) 553 29 11
e-mail: (persdienst.dewael@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie