Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgang implementatie honoreringsregeling specialisten

Datum nieuwsfeit: 03-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Voortgang implementatie honoreringsregeling

LAD-bericht van 3 augustus 2000

Al eerder berichtten wij over de manier waarop academisch specialisten bezwaar kunnen maken tegen het inschalingsbesluit Honoreringsregeling academisch medisch specialisten dat zij ontvangen van het ziekenhuis. Inmiddels hebben meer dan 200 specialisten bezwaar gemaakt door hun zaak voor te leggen aan de Billijkheidscommissie. Ook zijn er consequenties voor de berekening van de pensioengrondslag naar voren gekomen...

Een aantal knelpunten bij de implementatie van de honoreringsregeling heeft geleid tot nadere uitspraken van VAZ en LAD/Orde. Over een aantal knelpunten kon geen overeenstemming worden bereikt. Een van deze punten betreft de vraag of aan de medisch specialist in redelijkheid een bijdrage in de pensioenpremie kan worden gevraagd in de periode 1 juni 1999 en 1 januari 2000. De LAD meent dat zulks niet het geval is tenzij over deze periode wel pensioen wordt opgebouwd. Dit is het geval voor de medisch specialisten waarbij door de invoering van de honoreringsregeling het salaris minder dan 25% stijgt. De consequentie daarvan is namelijk dat het ABP het eindloonstelsel kent en door een stijging van minder dan 25% de pensioen-
opbouw niet wordt "geknipt".
Een tweetal academische ziekenhuizen, in casu in Rotterdam en Maastricht, hebben deze onbillijkheid inmiddels ingezien en hebben een oplossing voor dit knelpunt gerealiseerd.

Restitutie in Rotterdam en Maastricht
In het Academisch Ziekenhuis in Rotterdam vond de stuurgroep van het project honoreringsregeling het onredelijk de pensioenpremie in rekening te brengen. Men heeft derhalve voor de periode 1 juni 1999 en
1 januari 2000 een andere omrekeningsfactor toegepast. Om de zaak niet gecompliceerder dan nodig te maken, krijgt elke medisch specialist vervolgens op basis van deze aangepaste berekeningsfactor een eenmalige uitkering, van 10% van het honorariuminkomen gerestitueerd. In het Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft restitutie plaatsgevonden door middel van verrekeningen met de SCIR-gelden (Stichting Centrale Inning Academisch Ziekenhuis Maastricht). Om de inschaling in het kader van de Honoreringsregeling mogelijk te maken is het particuliere honorariuminkomen uit de referteperiode (1996/ 1997/ 1998) omgezet naar een ambtelijk inkomen.
Procedure in Nijmegen
In het academisch ziekenhuis Nijmegen hebben alle medisch specialisten inmiddels een "kennisgeving" van inschaling ontvangen. Omdat Nijmegen een eigen CAO heeft zijn de bezwarenprocedures voor de ziekenhuizen die vallen onder de CAO Academische Ziekenhuizen door een aparte regeling van overeenkomstige toepassing. In de kennisgeving, vergelijkbaar met het voorgenomen besluit in de andere academische huizen, staat een beschrijving van de procedure die niet geheel juist is, vooral wat de genoemde termijnen betreft. De LAD heeft daarover inmiddels uitgebreid gecorrespondeerd met Nijmegen. De handelwijze die wij adviseren is in ieder geval dat degenen die een beroep doen op de Billijkheidscommissie dat binnen vier weken na de kennisgeving kunnen doen. Als de Billijkheidscommissie een uitspraak heeft gedaan zal de Raad van Bestuur een nieuw besluit nemen waartegen dan bezwaar kan worden gemaakt bij de bezwarencommissie. Degenen die niet een beroep doen op de Billijkheidscommissie kunnen bezwaar maken bij de bezwarencommissie binnen zes weken na datering/ontvangst van de kennisgeving dan wel binnen tien weken na datering van de kennisgeving omdat de termijn voor de bezwarencommissie eigenlijk pas ingaat na het verstrijken van de termijn die in acht moet worden genomen bij de Billijkheidscommissie. In die gevallen kan de kennisgeving worden beschouwd als het definitieve besluit als bedoeld in de academische ziekenhuizen die vallen onder de CAO Academische Ziekenhuizen.
Oproep
Door het grote aantal beroepen op de Billijkheidscommissie en - binnenkort naar aangenomen mag worden - bezwaren bij de bezwarencommissie, worden veel LAD-leden in het kader van de individuele rechtshulp van de LAD bijgestaan. De leden worden geholpen bij het opstellen van hun bezwaren en zo nodig ondersteund bij de (mondelinge) behandeling van de bezwaren bij de commissies. Vanwege de hoeveelheid bezwaarschriften betekent dat vanwege de termijnen binnen een zeer kort tijdsbestek veel zaken moeten worden afgerond. Leden die bezwaar bij een van de commissies willen indienen, wordt dan ook met klem gevraagd direct na ontvangst van de besluiten waartegen bezwaar gemaakt moet worden contact op te nemen met de juristen individuele rechtshulp zodat binnen de gestelde termijn bezwaar kan worden aangetekend. Het komt namelijk nog al eens voor dat leden twee of drie dagen voor het verstrijken van de termijn pas contact opnemen waardoor het vrijwel onmogelijk is tijdig een bezwaarschrift op te stellen en in te dienen.

Bent u LAD-lid en heeft u nog vragen over de Honoreringsregeling academisch medisch specialisten? Onze juristen individuele rechtshulp zijn dagelijks van 9.30 tot 12.15 uur bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op (030) 282 33 44, 282 33 48 of 282 33 52. Als u nog geen lid bent adviseren wij u om vandaag nog LAD-lid te worden! Wij zijn u graag van dienst.
Zie ook : Beroepsprocedure honoreringsregeling Lidmaatschap LAD
Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : In de VUT of met pensioen?

© copyright LAD 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie