Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 03-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 31

datum: week 31

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en Wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het optrekken van de achtergevel van de woning Jan Blankenstraat 14 en voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van deze woning (ontvangen 19 juli 2000);

-het vergroten van de verdieping van de woning Saturnus 29 (ontvangen 19 juli 2000);

-het bouwen van een garage bij de woning Vogelzand 3402 (ontvangen 19 juli 2000);

-het bouwen van een woning aan de Van Foreestweg, tussen nrs. 2F en 4 (ontvangen 19 juli 2000);

-het bouwen van 22 bedrijfsunits aan de Pastoor Koopmanweg (ontvangen 19 juli 2000);

-het uitbreiden van de woning Boterzwin 2324 (ontvangen 19 juli 2000);
-het uitbreiden van de woning Boterzwin 2323 (ontvangen 19 juli 2000);
-het uitbreiden van de woning Brikstraat 9 (ontvangen 19 juli 2000);
-het bouwen van een woning in het plandeel Malzwin zuid, kavel 33 (ontvangen 19 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Malzwin 1325 (ontvangen 20 juli 2000):

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Malzwin 1328 (ontvangen 20 juli 2000)

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Wilhelminastraat 17 (ontvangen 20 juli 2000);

-het vervangen van de garage bij de woning Duinweg 35 (ontvangen 21 juli 2000);

-het uitbreiden van de woning Dijkschouwerslaan 77c met een serre/berging (ontvangen 21 juli 2000).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Javastraat 17 (verzenddatum 27 juli 2000).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het uitbreiden van de accommodatie van de schietsportvereniging aan Het Nieuwe Werk 36 (verzenddatum 27 juli 2000);
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Niasstraat 4 (verzenddatum 27 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning G. Scheltesstraat 29 (verzenddatum 27 juli 2000);
-het maken van een extra verdieping op de woning Molengracht 24 (verzenddatum 26 juli 2000);

-het bouwen van een woning op het perceel Malzwin 2527 (verzenddatum 26 juli 2000);

-het legaliseren en met twee woongebouwen uitbreiden van het asielzoekerscentrum aan de Nieuweweg 3 (verzenddatum 26 juli 2000);
-het maken van een raam in de zijgevel van de woning Jan in 't Veltstraat 27 (verzenddatum 27 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Vliestroomlaan 10 (verzenddatum 27 juli 2000);

-het verbouwen en verkleinen van de recreatiewoning Ereprijs 12 (verzenddatum 27 juli 2000);

-het vergroten van de huiskamer van de woning Kruiszwin 2340 (verzenddatum 27 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak van de woning Vogelzand 3231 (verzenddatum 27 juli 2000);

-het bouwen van een erker aan de woning Vogelzand 4209 (verzenddatum 27 juli 2000);

-het tijdelijk (voor de duur van 18 maanden) plaatsen van diverse units voor verpleeghuis Den Koogh aan de Drs. F. Bijlweg 4 (verzenddatum 27 juli 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank in Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor:

-het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit gebouw 14B15-012 op het Nieuwe Haventerrein;

-het slopen van een loods op het perceel Rijksweg 78.
Voorts hebben Burgemeester en Wethouders van Den Helder besloten dat het volgende meldingsplichtige sloopwerk mag worden uitgevoerd:


-het verwijderen van een asbest luchtafvoerpijp in de woning Vliestroomlaan 10.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het bouwen van een bijgebouw (hobbykas) achter de woning Oostoeverweg 2;

-het uitbreiden en samenvoegen van de woningen Steengracht 19 en 20;
Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u die vanaf vrijdag 4 augustus 2000 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Concept bestemmingsplan Doggersvaart 2000
Burgemeester en wethouders zijn van plan het concept bestemmingsplan "Doggersvaart 2000" in procedure te brengen. Het plan voorziet in een bestemmingsregeling voor vier vrijstaande woningen langs de Doggersvaart in Den Helder .

Het plan ligt vanaf 4 augustus 2000 gedurende een maand ter inzage op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen op de tweede etage van het stadhuis.

U kunt gedurende deze termijn schriftelijk vragen, opmerkingen en bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 40, 1780 AA Den Helder.

geluidhinder
Burgemeester en wethouders zijn voor de vaststelling van het bestemmingsplan "Sluisdijk 1998" van plan bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een verzoek in te dienen voor het vaststellen van een hogere waarde als bedoeld in artikel 83,lid 1 van de Wet geluidhinder.

Met het vaststellen van deze hogere waarde wordt de toegestane geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de gevel van geprojecteerde woningenen en andere geluidsgevoelige bestemmingen maximaal 59 dB(A), (inclusief de aftrek van 5 dB(A) als genoemd in artikel 103 van de Wet geluidhinder).

Het verzoek en andere ter zake zijnde stukken liggen op werkdagen gedurende vier weken, vanaf 4 augustus 2000 ter inzage tijdens kantooruren bij de Milieudienst, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

U kunt bij de Milieudienst een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Schriftelijke opmerkingen over het verzoek kunt u gedurende vier weken, gerekend vanaf 4 augustus 2000, indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

U kunt ook mondeling opmerkingen maken tijdens een openbare zitting, die gehouden wordt op vrijdag 14 augustus 2000, om 11.30 uur bij de Milieudienst in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 in Den Helder.

DEN HELDER, 3 augustus 2000.
drs. R.P. Waltmann, loco-burgemeester
W.F.H. van der Paard, loco-secretaris

Laaste verandering: augustus 03, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie