Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettowinst AOT stijgt met 28% in eerste halfjaar 2000

Datum nieuwsfeit: 04-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Amsterdam, 4 augustus 2000

PERSBERICHT

Nettowinst AOT stijgt met 28% in eerste halfjaar 2000

De nettowinst van AOT is in het eerste halfjaar 2000 met 28% gestegen van 13,6 miljoen naar 17,3 miljoen. Daarmee ligt de winst over de eerste zes maanden reeds boven de gehele winst over 1999, die uitkwam op 16,2 miljoen. De winst per aandeel* steeg met 21% van 0,58 tot 0,69. De nettowinst over het tweede kwartaal nam met 31% toe van 6,5 miljoen in het tweede kwartaal 1999, naar 8,6 miljoen. De winst per aandeel kwam uit op 0,34 (1999: 0,28). De bruto handelsopbrengsten stegen in het eerste halfjaar van 36,2 miljoen in 1999 tot 56,2 miljoen, een stijging van 55%.

Alle activiteiten lieten goede resultaten zien. In het binnenland boekte het effectenbedrijf uitstekende winstcijfers, voornamelijk door de handel in effecten voor eigen rekening. Ook het optiebedrijf liet goede resultaten zien. Alle buitenlandse optie-activiteiten droegen bij aan het positieve resultaat, met name ons kantoor in België en HIT (Hills Independent Traders). HIT is actief als market maker en derivaten broker op LIFFE, de derivatenbeurs van Londen. Als gevolg van de tegenvallende omzetten op de optiebeurs van Wenen (Ötob) zal AOT de activiteiten op deze beurs ook vanuit Amsterdam op korte termijn beëindigen.

Gang van zaken eerste halfjaar

Als gevolg van de verandering van de positie van de hoekman zullen de geactiveerde handelsrechten van het hoekmansbedrijf worden afgeboekt. Dit zal een eenmalige last met zich meebrengen.

Door de structuurverandering van de London Stock Exchange (LSE) heeft AOT aandelen van LSE verkregen. Deze aandelen zullen tegen kostprijs (nihil) in de cijfers van AOT worden verwerkt. De huidige waarde van deze aandelen bedraagt momenteel ruim 4,5 miljoen. De eventuele verkoop van deze aandelen zal te zijner tijd in de resultatenrekening worden verwerkt. AOT verwacht dat de opbrengst van de aandelen van de LSE bovengenoemde eenmalige last zal compenseren.

AOT heeft een belang van 25% verworven in de nieuw opgerichte broker Binck N.V. Als de single capacity van de hoekman zal zijn verdwenen, verwacht AOT dit belang verder uit te breiden. Binck is recentelijk succesvol van start gegaan als derivaten broker voor professionele partijen. De verwachting is dat Binck nog dit jaar ook als on-line retail broker van start zal gaan.

AOT heeft met Fortis Bank overeenstemming bereikt over de overname van
30% van de aandelen van HIT Ltd., waardoor AOT 100% eigenaar van HIT zal zijn. HIT is actief als market maker en derivaten broker op LIFFE, de derivatenbeurs van Londen. De overname van de resterende 30% zal naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van AOT.

AOT heeft het lidmaatschap verkregen van de effectenbeurzen van Brussel en Parijs. Als gevolg daarvan kan AOT, reeds voor het tot stand komen van Euronext, gaan handelen in alle producten van het toekomstige Euronext. Deze uitbreiding past in de strategie van AOT waar de nadruk ligt op uitbreiding van de handel voor eigen rekening in effecten en derivaten. Hiermee zal de afhankelijkheid van de AEX-Effectenbeurs verder afnemen.

AOT onthoudt zich van een uitspraak over het te verwachten resultaat over 2000. De resultaten van AOT zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de effecten- en optiebeurzen. Dit betreft zowel de omzetten als de volatiliteit en maakt het moeilijk om voor de huidige activiteiten van AOT een prognose te doen. AOT heeft niettemin het volle vertrouwen goed gepositioneerd te zijn voor het behalen van een bevredigend resultaat.


* De cijfers per aandeel zijn gecorrigeerd voor stock dividend
/ / / / /

Resultatenoverzicht
Half jaar Half jaar Gehele jaar

2000 1999 1999(* EUR 1.000.000)
Bruto bedrijfsresultaat 56,2 36,2 67,7
Bedrijfslasten 11,2 12,4 26,1


Winst voor belasting en
winstdeling traders 45,0 23,8 41,6
Winstdeling traders 18,8 6,5 20,7


Resultaat voor belasting 26,2 17,3 20,9
Resultaat deelnemingen 0,1 0,0 0,2
Vennootschapsbelasting 8,3 3,8 5,0


Resultaat na belasting 18,0 13,5 16,1
Belang derden 0,7 -0,1 -0,1


Netto resultaat 17,3 13,6 16,2


Winst per aandeel 0,69 0,57 0,68

(* EUR 1,00)


Gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen per einde periode


25.051.949


23.727.716


23.727.716

(van nominaal NLG 0,20)

/ / / / /

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie