Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM inzake onmisbare gewasbeschermingsmiddelen

Datum nieuwsfeit: 04-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inzake onmisbare gewasbeschermingsmiddelen
Gemaakt: 18-8-2000 tijd: 16:27


2


27076 Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen)

Nr. 7 Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 augustus 2000

Bij brief van 28 juli 2000 (27076, nr. 6) informeerde ik U, mede namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over de gevolgen van de op 10 juli gedane uitspraak van de president van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) over het gebruik van landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen. Op 31 juli 2000 geleidde de plaatsvervangend griffier namens de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een aan de Commissie gerichte brief van de VVD-fractie aan mij en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij door (zie bijlage). In deze brief verzocht de VVD-fractie op korte termijn om duidelijkheid van de zijde van de regering over een aantal in deze brief gestelde vragen. In onderhavige brief ga ik, mede namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in op deze vragen.

Ik ben mij bewust van de verwarring die de uitspraak van het CBB (zijnde de officiële beroepsinstantie inzake toelatingen van bestrijdingsmiddelen) naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening in een bezwaarprocedure door de Zuidhollandse Milieufederatie en Stichting Natuur en Milieu bij de handel en de gebruikers veroorzaakt. Deze rechterlijke uitspraak ligt er evenwel. Het is aan de wetgever om te bepalen of de situatie die door een rechterlijke uitspraak is ontstaan, moet blijven voortbestaan of niet. Door middel van wetswijziging kan de wetgever reageren op de gevolgen van de rechterlijke uitspraak. Het is dus, gelijk ik reeds aangaf in mijn brief van 28 juli jl., van groot belang dat de behandeling van het thans bij de Tweede Kamer aanhangige voorstel tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet, dat op 13 april jl. bij de Tweede Kamer is ingediend, met de nodige spoed wordt voortgezet, zodat in de thans ontstane situatie zo spoedig mogelijk duidelijkheid kan worden verschaft. In dat verband geef ik aan dat, in antwoord op het op 8 juni jl. door de Kamer opgestelde verslag over het wetsvoorstel, de nota naar aanleiding van het verslag rond het einde van het zomerreces van de Kamer zal worden ingediend.

In het licht van de CBB-uitspraak zie ik op dit moment ook geen andere mogelijkheid, zoals het afwachten van de uitkomst van de bodemprocedure. Tot het moment waarop die procedure is afgehandeld zal de CBB-uitspraak immers van kracht zijn.

Vervolgens wordt gevraagd of de departementen onzorgvuldigheid bij het opstellen van de regelgeving is te verwijten. Ik ben van mening dat de departementen bij het opstellen van de betrokken regelgeving op zo zorgvuldig mogelijke wijze zijn omgegaan met het dringende verzoek van de Tweede Kamer om zo spoedig mogelijk een wettelijke regeling voor de problematiek van de landbouwkundig onmisbare middelen te treffen. In dat verband heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) de Kamer op 7 maart jl. medegedeeld dat een dergelijke voorziening niet binnen de kaders van de huidige regelgeving kan worden getroffen, dat daarvoor wijziging van de regelgeving vereist is en dat een dergelijke actie niet binnen de destijds door de Kamer aangegeven periode van één tot enkele weken kan worden uitgevoerd (zie TK 1999-2000, 21 677 en 26 800 XIV, nrs. 58).

Deze wijziging van regelgeving is vervolgens via twee sporen ingezet: enerzijds via een wijziging van het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen (Bmb) van 15 maart jl. en de aanwijzing van de betrokken middelen van 31 maart jl., anderzijds via het bovengenoemde voorstel tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Bmw). Wijziging van het Bmb had daarbij als voordeel dat daarmee de snellere procedure van een algemene maatregel van bestuur kon worden gevolgd. Thans is de oplossing langs het eerste spoor door het CBB onverbindend verklaard.

Ook wordt door de VVD-fractie gevraagd of juridische claims zijn te verwachten. Ik sluit niet uit dat de sector eventuele juridische claims bij de overheid zal willen leggen. Ik ben evenwel van mening dat in de huidige situatie, waarin sprake is van een rechterlijke uitspraak niet kan worden gesteld dat de overheid hiervoor aansprakelijk is. Daarvoor zou in de eerste plaats verwijtbaar handelen van de overheid aan de orde moeten zijn. Daarvan is naar mijn overtuiging geen sprake.

Voor wat betreft de vraag hoe om te gaan met stoffen die in voorraad zijn zie ik in de CBB-uitspraak geen ruimte voor een aparte regeling voor middelen die in voorraad worden gehouden.

In de brief van 28 juli jl. heb ik al aangegeven dat ter uitvoering van de CBB-uitspraak op de betrokken middelen het reguliere handhavings- en vervolgingsbeleid van toepassing zal zijn. In dat verband merk ik op dat de handhavingsactiviteiten van de Algemene Inspectiedienst (AID) in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) vooral zullen zijn gericht op het tegengaan van het gebruik van de betrokken middelen, waarbij met name voorraadregistratie bij handelaren en gebruikers een aandachtspunt zal zijn. In dat kader zal de AID bij eerste constatering van bezit van deze middelen waarschuwend optreden, waarbij zal worden aangegeven dat de in voorraad zijnde middelen niet mogen worden gebruikt. Indien vervolgens geconstateerd wordt dat deze waarschuwing niet in acht is genomen, volgt in principe een proces-verbaal. Bij gebruik van de betrokken middelen zal de AID naar bevind van zaken handhavend optreden. Of een proces-verbaal in een concreet geval vervolgens zal leiden tot een veroordeling is afhankelijk van de beoordeling van de strafwaardigheid van de geconstateerde overtreding door in eerste plaats het OM en uiteindelijk de strafrechter. Het is denkbaar dat het wetsvoorstel bij die beoordeling van de strafwaardigheid van invloed zal zijn. Ook vanuit dat oogpunt is het dus van belang dat het wetsvoorstel met de nodige voortvarendheid wordt afgerond.

Tenslotte wordt gevraagd of met het thans ingenomen standpunt van de regering niet wordt aangezet tot illegaal middelengebruik. Het moge duidelijk zijn dat noch CBB-uitspraken noch het regeringsbeleid inzake gewasbeschermingsmiddelen bedoeld zijn als aanzet tot illegaal gebruik.

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, a.i.

A.H. Korthals

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...