Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouw -en Sloopplannen gemeente Leiden

Datum nieuwsfeit: 04-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

Bouw- en sloopplannen/ Vrijstellingen/Welstands- /Monumentenbeheerscommissie


* Binnengekomen bouw- en sloopplannen

* Procedures

* Verleende bouw- en sloopvergunningen en vrijstellingen
De mogelijkheid bestaat om de hierna genoemde bouw-/sloopplannen en meldingen gedurende twee weken bij de bibliotheek in de hal van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 op werkdagen van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur in te zien.

Binnengekomen bouw- en sloopplannen


- Vlietweg 84, vervangen kassencomplex
M Hooglandsekerkgracht 29, plaatsen serre/verbouw badkamers
- Middelstegracht 28, slopen asbesthoudende delen
- Cobetstraat 3, plaatsen dakkapel voor + achter, bouw serre W Thorbeckestraat 23, uitbreiding woning
W Maasstraat 14, plaatsen dakkapel voor + achter
- Hooigracht 88 B, verbouwen 2e verdieping
M Vliet 30, verbouw woning
W Moerbeistraat 13, uitbreiden dakopbouw
W Leliestraat 4, uitbreiden woonhuis

- Wasstraat 70, verbouw woning

- Lotte Beesestraat 1-15, plaatsen kozijn

- Van der Waalsstraat 66, verbouw woonkamer en keuken W Wassenaarseweg 1, isoleren van de buitenmuren
- Rijnsburgerweg 181, uitbreiden dakopbouw

- Breestraat 31, plaatsen 2 dakkapellen + 6 dakramen W Schelpenkade 10, uitbreiden woning

- Schelpenkade 54-59, slopen 12 boven-/benedenwoningen M Hooglandse Kerkgracht 12, verbouw/uitbreiden woonhuis
- Nieuwe Rijn 30, plaatsen rolluik

- Fagelstraat 26, plaatsen dakkapel
M Ketelboetersteeg 13+17, plaatsen balkons en brandtrap
Procedures

Voor de navolgende plannen moeten procedures in het kader van de Woningwet (WW), Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), Monumentenwet (MW) of Monumentenverordening (MV) gevolgd worden. Welke procedure gevolgd wordt staat achter het bouwplan vermeld. In de periode van ter-inzage-legging kan eenieder zijn zienswijze over de plannen schriftelijk kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Indien procedures op grond van artikel 11,15 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordeningof artikel 11 van de Woningwet moeten worden gevolgd, kunnen na telefonische afspraak (tel.: 5165765) desgewenst mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Ter-inzage-legging van 7 augustus t/m 3 september 2000 bij de bibliotheek in de hal van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 op werkdagen van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur, tel.: 5165696.

M Hooglandsekerkgracht 29, plaatsen serre/verbouw badkamers (19/3 wro
- 50/4 ww - mw)
M Vliet 30, verbouw woning (mv)
W Moerbeistraat 13, uitbreiden dakopbouw (19/3 wro - 50/4 ww) W Leliestraat 4, uitbreiden woonhuis (15 wro)

- Breestraat 31, plaatsen 2 dakkapellen + 6 dakramen (50/4 ww - mw) M Hooglandse Kerkgracht 12, verbouw/uitbreiden woonhuis (mw) M Ketelboetersteeg 13 + 17, plaatsen balkons en brandtrap (50/4 ww - mw)

- Maasstraat 31 B, verbouw tot snackbar (19/3 wro 3) W Haagweg 170, uitbreiden woonhuis (19/3 wro - 50/4 ww) M Lange mare 84, verbouw zolderverdieping bovenwoning (50/4 ww) "W" voor een plan betekent: behandeling in de vergadering van de Welstandscommissie van 28 augustus 2000 om 20.30 uur in het Stadsbouwhuis, Langegracht 72. "M" voor een plan betekent: behandeling in de vergadering van de Monumentenbeheercommissie van 23 augustus 2000 om 19.30 uur in kamer 234 van het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Beide vergaderingen zijn openbaar. In de vergadering van de Monumentenbeheercommissie worden ook de kenbaar gemaakte zienswijzen behandeld. Voor inlichtingen en het aanvragen van spreekrecht kunt u contact opnemen met de secretaris van de Welstandscommissie, tel. 5165774 of met de secretaris van de Monumentenbeheercommissie, tel. 5165791.

Verleende bouw- en sloopvergunningen en vrijstellingen


- Breestraat 69, verbouw winkel met bovenwoning (24/07/2000)
- Breestraat 29, plaatsen ramen zijgevel (24/07/2000)
- Aloelaan 51, uitbreiden woning (24/07/2000)
- Louis Elsevierstraat 11, plaatsen dakkapel (24/07/2000)
- Maredijk 99, verbouw bestaande uitbouw achterzijde (25/07/2000)
- Tasmanstraat 88, uitbreiden zolder (25/07/2000)
- Spaarnestraat 16, uitbreiden woning (25/07/2000)
- Kaiserstraat 25, verbouw mensa/studentencentrum (28/07/2000) Wie door het verlenen van de vergunning en/of vrijstelling rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, kan binnen zes weken na de achter de verleende vergunning vermelde datum op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedheidshalve is vereist, kan tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de President van de Arrondissementsrechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Voor Leiden is dit de President van de Arrondissementsrechtsbank 's-Gravenhage, Paleis van Justitie, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie