Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 07-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

Vergunningen Nieuwsdatum: 07-Aug-2000

Aangevraagde en verstrekte vergunningen.
AANVRAGEN VERGUNNING


1. De volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel MARATHONWEG 2-4 voor het veranderen van de beganegrondverdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot restaurant en het verenigen met de beganegrondverdieping van het gebouw Marathonweg 2 met behoud van bestemming daarvan tot winkel (aanvraagnummer 51-00-0221)

- Voor de percelen SCHINKELHAVENSTRAAT 15-17-19-21-23-25-29 EN 31/ SCHINKELHAVENKADE 12-13 EN 15/ EERSTE SCHINKELSTRAAT 18 voor het veranderen van de gebouwen Schinkelhavenstraat 15,17,23 en 25 met bestemming daarvan tot acht woningen; het veranderen en vergroten van het balkon op de tweede verdieping en het aanbrengen van een balkon op de derde verdiepingen van Schinkelhavenstraat 15,17,23 en 25; het veranderen van de funderingen van de gebouwen Schinkelhavenstraat 19 en 21 met behoud van bestemming van de beganegrondverdieping tot bedrijfsruimte; het veranderen van de gebouwen Schinkelkade 12 en 13/ Schinkelhavenstraat 31 met bestemming daarvan tot vijf woningen; het aanbrengen van vier balkons tegen de achtergevel van Schinkelkade 12 en 13/ Schinkelhavenstraat 31; het veranderen van het gebouw Schinkelhavenkade 15 met bestemming daarvan tot twee woningen; het aanbrengen van een balkon tegen de achtergevel en het maken van een dakterras op Schinkelhavenkade 15; het veranderen van het gebouw Eerste Schinkelstraat 18 met bestemming daarvan tot twee woningen; het maken van een afdak tegen de achtergevel; het maken van een dakterras op de Eerste Schinkelstraat 18 (aanvraagnummer 51-00-0222)
- Voor het perceel EERSTE SCHINKELSTRAAT 15-21 voor het oprichten van een gebouw op het na sloop van de bovengenoemde gebouwen vrijgekomen terrein met bestemming daarvan tot tien woningen en bergruimten (aanvraagnummer 51-00-0223)

- Voor het perceel WATTEAUSTRAAT 20 voor het maken van een dakterras op het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot woning (aanvraagnummer 51-00-0224)

- Voor het perceel HEINZESTRAAT 19 voor het maken van een dakopbouw op het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot woning (aanvraagnummer 51-00-0225)

- Voor het perceel WILLEMSPARKWEG 24 voor het veranderen en splitsen van het gebouw met bestemming daarvan tot showroom (beganegrondverdieping en eerste verdieping) en opslag (tweede verdieping) (aanvraagnummer 51-00-0226)

- Voor het perceel SCHINKELHAVENSTRAAT 19 voor het veranderen van het gebouw met bestemming daarvan tot één woning (aanvraagnummer
51-00-0227)

- Voor het perceel MINERVALAAN 80 voor het maken van een dakterras op het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0228)

- Voor het perceel AMSTELDIJK 10 voor het veranderen en vernieuwen van de voorgevel van de beganegrondverdieping (aanvraagnummer 04-98-0140)
- Voor het perceel PIETER AERTSZSTRAAT 55 voor het veranderen en vernieuwen van de derde en vierde verdieping en het maken van een terras aan de achtergevel van de vierde (zolder) verdieping (aanvraagnummer 04-00-0127)


2. De volgende aanvraag voor een monumentenvergunning is ingediend:
- Voor het perceel HEINZESTRAAT 19 voor het maken van een dakterras met behoud van bestemming daarvan tot woning (aanvraagnummer 03-00-0015)


3. De volgende aanvragen voor een exploitatievergunning zijn ingediend:

- Voor het perceel GERARD DOUSTRAAT 54 voor het exploiteren van een bestaand horecabedrijf
(aanvraagnummer 01-00-1337)

- Voor het perceel ALBERT CUYP 124 voor het exploiteren van een bestaand horecabedrijf
(aanvraagnummer 01-00-1527)

- Voor het perceel DUSARTSTRAAT 22 voor het exploiteren van een bestaand horecabedrijf
(aanvraagnummer 01-00-1670)

- Voor het perceel GERARD DOUSTRAAT 228-230 voor het exploiteren van een bestaand
horecabedrijf door een nieuwe eigenaar (aanvraagnummer 01-00-1683)


4. De volgende aanvragen voor een terrasvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel ALBERT CUYP 124 voor het exploiteren van een terras behorende bij de
exploitatievergunning voor diezelfde lokaliteit (aanvraagnummer 01-00-1528)

- Voor het perceel GERARD DOUSTRAAT 228-230 voor het exploiteren van een terras behorende bij de
exploitatievergunning voor diezelfde lokaliteit (aanvraagnummer 01-00-1684)


5. De volgende aanvragen voor een speelautomatenvergunning is ingediend:

- Voor het perceel ALBERT CUYPSTRAAT 124 voor het exploiteren van twee kansspeelautomaten (aanvraagnummer 01-00-1526)

- Voor het perceel VAN WOUSTRAAT 34 voor het exploiteren van twee kansspeelautomaten (aanvraagnummer 01-00-1719)


6. De volgende aanvragen voor een Filmopname zijn ingediend:
- Voor het perceel VALERIUSSTRAAAT EN VAN BREESTRAAT/CORNELIS SCHUYTSTRAAT voor het maken van film opname op 25 augustus 2000 van
8.00 uur tot 13.00 uur
(aanvraagnummer 01-00-1731)

De onder 1 t/m 6 genoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 10 augustus 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.

VOORNEMEN TOT VERGUNNINGVERLENING


1. Het Dagelijks Bestuur is voornemens de volgende kapvergunning te verlenen:

- Voor het perceel TWEEDE JACOB VAN CAMPENSTRAAT 121 voor het kappen van één boom (soort. Esdoorn) (aanvraagnummer 01-00-1616)


2. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is, namens de Burgemeester van Amsterdam, voornemens de volgende evenementenvergunningen te verlenen:

- Voor lokaliteit CORNELIS SPRINGERSTRAAT 7-8 EN 28-29 voor het houden van een straatfeest op

2 september 2000 van 15.00 uur tot 0.00 uur (aanvraagnummer 01-00-1743)

De stukken die op de voornemens genoemd onder nummer 1 betrekking hebben, liggen vanaf 10 augustus 2000 gedurende vier weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra. De stukken die op de voornemens genoemd onder nummer 2 betrekking hebben, liggen vanaf 10 augustus 2000 gedurende twee weken tijden de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.

VERLEENDE VERGUNNINGEN


1. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende bouwvergunningen zijn verleend:

- Voor het perceel STOLWIJKSTRAAT 7 voor het veranderen van de beganegrondverdieping van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot één woning en het aanbrengen van een open haard (aanvraagnummer
51-00-0164); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 27 juli 2000

- Voor het perceel GOVERT FLINCKSTRAAT 134 voor het veranderen van de indeling op de beganegrond-, eerste, tweede en de zolderverdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot twee woningen en het aanbrengen van een balkon tegen de achtergevel ter hoogte van de tweede verdieping van het gebouw (aanvraagnummer 04-00-0062); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 27 juli 2000


2. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende monumentenvergunning is verleend:

- Voor het perceel STADIONPLEIN 18 voor het slopen van het gebouw (aanvraagnummer 03-00-0001); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 20 juli 2000


3. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende vergunningen in het kader van de Drank- en Horecawet is verleend:
- Voor de benedenhoeklokaliteit in het perceel CEINTUURBAAN 147 voor het uitoefenen van een horecabedrijf (aanvraagnummer 01-00-1518); het besluit is verzonden aan de aanvrager op

30 juni 2000

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen de vergunningen genoemd onder nummer 1 t/m 3 op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager worden ingediend.

U dient uw bezwaarschrift tegen de vergunningen onder nummer 1 t/m 2 te richten aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.
Een bezwaarschrift tegen een besluit van de Burgemeester onder nummer
3 moet worden ingediend bij de Burgemeester van Amsterdam, Postbus
202, 1000 AE, Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de vergunning niet op (tenzij het een monumentenvergunning betreft). Indien u de werking van een verleende vergunning wenst op te schorten, moet u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Amsterdam, 9 augustus 2000
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Mw. J.A. van Kranendonk G.J.M. de Visser
secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn: Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie