Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

BNG introduceert Euro Obligatiefondsen

Datum nieuwsfeit: 07-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Bank Nederlandse Gemeenten


BNG Euro Obligatiefondsen

Om in te spelen op de vraag naar prudente beleggingsmogelijkheden heeft de BNG twee fondsen geïntroduceerd : het BNG Euro Obligatiefonds 1-3 en het BNG Euro Obligatiefonds 5-7. De fondsen zijn speciaal opgezet voor de klantenkring van de BNG. Hierbij heeft de vraag naar een prudent beleggingsmogelijkheid een grote rol gespeeld. De fondsen beleggen in hoofdzaak in obligaties van de hoogste kwaliteit (triple-A), maar kunnen daarnaast ter verhoging van de inkomsten ook een gedeelte beleggen in hoger renderende double-A en single-A waarden.

Beleggingshorizon Het BNG Euro Obligatiefonds 1-3 en het BNG Euro Obligatiefonds 5-7 kennen beide dezelfde strenge criteria voor de selectie van de kwaliteit van de achterliggende beleggingen. Het onderscheid tussen de fondsen ligt in de gemiddelde looptijd van de portefeuilles. Het BNG Euro Obligatiefonds 1-3 belegt in een gemiddelde looptijd van tussen de 1 en 3 jaar. Dit zijn de grenzen waarbinnen de fondsbeheerder op basis van de renteontwikkeling mag variëren. Het BNG Euro Obligatiefonds 5-7 kent een gemiddelde looptijd tussen de 5 en 7 jaar. Hierbij is de verwachte opbrengst naar verwachting hoger, maar is de waardefluctuatie in de loop der tijd groter.

Beleggingshorizon Het BNG Euro Obligatiefonds 1-3 en het BNG Euro Obligatiefonds 5-7 kennen beide dezelfde strenge criteria voor de selectie van de kwaliteit van de achterliggende beleggingen. Het onderscheid tussen de fondsen ligt in de gemiddelde looptijd van de portefeuilles. Het BNG Euro Obligatiefonds 1-3 belegt in een gemiddelde looptijd van tussen de 1 en 3 jaar. Dit zijn de grenzen waarbinnen de fondsbeheerder op basis van de renteontwikkeling mag variëren. Het BNG Euro Obligatiefonds 5-7 kent een gemiddelde looptijd tussen de 5 en 7 jaar. Hierbij is de verwachte opbrengst naar verwachting hoger, maar is de waardefluctuatie in de loop der tijd groter.

Voor gelden die niet direct aangesproken worden De beleggingsfondsen zijn aantrekkelijk voor overheden, corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen die gelden ter beschikking hebben waarvan de bestemming nog aangewezen moet worden of waarvan nog niet vaststaat wanneer deze daadwerkelijk uitgegeven worden. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij grote bouwprojecten, wanneer een vergunningtraject doorlopen moet worden. Ook bieden de fondsen een goede mogelijkheid om als bewaarplaats te dienen voor reserves die worden aangehouden.

Wet FIDO Rond de nieuwe wet FIDO worden voor overheden criteria aangegeven voor de partijen bij wie gelden ondergebracht mogen worden. De beleggingsrichtlijnen van de fondsen liggen hier ruim binnen, waardoor deze 'FIDO-proof' zijn. Door de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de obligaties waarin wordt belegd door de fondsen, wordt de waarde-ontwikkeling van de participaties bijna geheel bepaald door de ontwikkelingen op de rentemarkt en is nauwelijks sprake van kredietrisico. Voor klanten die niet onder de wet FIDO vallen kunnen de fondsen dienen als de zekere component, naast andere beleggingsmogelijkheden.

Inschrijven Inschrijven voor de fondsen kan tot 25 augustus 2000. Inschrijfformulieren zijn opvraagbaar bij de BNG. Na de introductie bestaat maandelijks een mogelijkheid om in- of uit te stappen.

Meer informatie Indien u meer informatie wilt of een prospectus wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met uw accountteam bij de bank. Voor het opvragen van het prospectus of een inschrijfformulier kunt u ook mailen naar (marketing@bng.nl).

BNG Euro Obligatiefondsen
* Optimaal rendement bij weinig risico
* Verantwoorde belegging van publieke middelen
* Prudent beheerde vastrentende portefeuille: overwegend AAA en AA, altijd minimaal single-A
* Flexibel: elke maand kan worden uitgestapt
* Kostenefficiënt
* FIDO-proof
* Herbelegging van renteopbrengsten; doel van de fondsen is waardegroei per participatie

Het BNG Euro Obligatiefonds 1-3
* Alternatief voor bijvoorbeeld het door-rollen van deposito's
* Voor een beleggingshorizon van tussen een half en drie jaar
* Benchmark: Merril Lynch EMU Direct Governments 1-3 Year; historisch gezien is de CBS index 0-3 jaar het meest relevant
* Rendement gemiddeld 1,4% beter dan op 3 maandsdeposito's (jaarlijks gemiddeld, bekeken over de laatste 15 jaar)

rendementsontwikkeling van een vergelijkbare portefeuiille in het verleden

Het BNG Euro Obligatiefonds 1-3 beschikt over een DNB-vergunning op grond van de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.

Het BNG Euro Obligatiefonds 5-7
* Voor gelden die naar verwachting over enige jaren zullen worden aangesproken en dan ook op korte termijn beschikbaar moeten zijn
* Voor een beleggingshorizon vanaf drie jaar
* Een hogere verwachte opbrengst dan het BNG Euro Obligatiefonds 1-3, maar de waarde kan op kortere termijn meer fluctueren
* Benchmark: Merril Lynch EMU Direct Governments 5-7 Year; historisch gezien is de CBS index 5-8 jaar het meest relevant
* Rendement gemiddeld 2,5% beter dan op 3 maandsdeposito's (jaarlijks gemiddeld, bekeken over de laatste 15 jaar)

rendementsontwikkeling van een vergelijkbare portefeuiille in het verleden

Het BNG Euro Obligatiefonds 5-7 beschikt over een DNB-vergunning op grond van de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie