Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Staat Der Nederlanden verliest rechtzaak domeinnamen

Datum nieuwsfeit: 07-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Staat Der Nederlanden verliest rechtzaak.
De Staat Der Nederlanden heeft een door haar aangepannen kort geding om de domeinnamen 2ekamer.com en tweedekamer.com verloren. De rechtbank oordeelde dat het gebruik van deze domeinnamen niet misleidend of onrechtmatig was. Op www.tweedekamer.com staat momenteel een website waar men online kan discuseren; meedoen aan peilingen en enquettes en het kamernieuws kan volgen. De makers van deze website proberen hiermee de politiek dichter bij de burgers te krijgen en de burger mondiger te maken. De site is nog in ontwikkeling en dus nog niet helemaal af. Amstel Meer Land b.v. was verheugd met de uitspraak.

Bron: Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak: 3-08-2000
Soort zaak: civiel
Soort uitspraak: vonnis
OdC/WR
vonnis 3 augustus 2000
DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:
rolnummer KG 00/1609 OdC van:
DE STAAT DER NEDERLANDEN, waarvan de zetel gevestigd is te 's-Gravenhage, e i s e r bij dagvaarding van 4 juli 2000,
procureur mr I.M.C.A. Reinders Folmer,
advocaat mr H.J.M. Boukema te 's-Gravenhage,
t e g e n :
de besloten vennootschap AMSTEL MEER LAND B.V., gevestigd te Amsterdam, g e d a a g d e ,
verschenen bij W. Slettenhaar.
VERLOOP VAN DE PROCEDURE :
Ter terechtzitting van 21 juli 2000 heeft eiser, hierna de Staat, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, hierna Amstel Meer Land, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing. GRONDEN VAN DE BESLISSING :

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a. Amstel Meer Land is een onderneming waarvan de bedrijfsomschrijving onder meer luidt: "beheersactiviteiten". b. Amstel Meer Land heeft de domeinnamen tweedekamer.com en 2ekamer.com, hierna de domeinnamen, op 29 januari 2000 laten registreren. c. De Tweede Kamer beschikt sedert 1 juli 1996 over de domeinnaam 2ekamer.nl.
2.1 De Staat vordert in dit geding Amstel Meer Land ieder gebruik van de domeinnamen, of een daarmee overeenstemmende domeinnaam te verbieden, op straffe van een dwangsom. De Staat vordert voorts te bepalen dat dit verbod dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte tot overdracht van de door Amstel Meer Land geregistreerde domeinnamen aan de Staat.
2.2 De Staat stelt hiertoe dat Amstel Meer Land onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door de domeinnamen te laten registreren. Het commerciële gebruik door Amstel Meer Land van de domeinnamen doen de naam en reputatie van de Tweede Kamer verwateren en doen afbreuk aan die reputatie. Daarnaast veroorzaakt het commerciële gebruik van die domeinnamen verwarring bij het publiek en beperkt het de communicatie tussen burger en overheid. Een burger die informatie over de Tweede Kamer wenst en op Internet de domeinnamen kiest, komt niet bij de website van de Tweede Kamer terecht maar bij Amstel Meer Land. De Staat betoogt voorts dat het commerciële gebruik van de domeinnamen door Amstel Meer Land misleidend werkt. De omstandigheid dat de zogenoemde top level domein aanduiding .com vooral door commerciële organisaties wordt gebruikt en de Tweede Kamer niet als zodanig is te bestempelen, neemt die misleiding niet weg, aldus de Staat.
3. Amstel Meer Land heeft betwist dat zij onrechtmatig jegens de Staat handelt. Amstel Meer Land betoogt dat zij met het commerciële gebruik van de domeinnamen geen verwarring veroorzaakt, de communicatie niet verstoord, en het publiek niet misleidt. Ter toelichting hiervan heeft Amstel Meer Land aangevoerd dat de Tweede Kamer geen commerciële instelling is en daarom geen zelfstandig belang heeft bij een registratie van de door Amstel Meer Land gebruikte domeinnamen. Naast de reeds geregistreerde domeinnaam 2ekamer.nl heeft de Tweede Kamer de mogelijkheid van registratie van de top level domeinen .gov en .int, speciaal bedoeld voor overheden en .edu, bedoeld voor educatieve doeleinden, aldus Amstel Meer Land. Beoordeling van het geschil :

5. Het verweer van Amstel Meer Land dat de domeinnamen geen verwarring zaaien, de communicatie niet verstoren, en geen misleidende reclame opleveren, treft doel. Een burger die de door de Staat beoogde informatie over de Tweede Kamer zoekt, zal die informatie in zijn algemeenheid niet op een .com site zoeken. Aannemelijk is dat een burger voor het verkrijgen van die informatie de domeinnaam 2ekamer.nl of enige soortgelijke aanduiding in het .nl top level zal kiezen. Uit het voorgaande volgt dat het niet waarschijnlijk is dat de bodemrechter de gedragingen van Amstel Meer Land als onrechtmatig zal bestempelen.
6. De gevraagde voorziening wordt dan ook geweigerd, waarbij de Staat als de in het ongelijk gestelde partij met de kosten van het geding wordt belast. B E S L I S S I N G :

1. Weigert de gevraagde voorziening.

2. Veroordeelt De Staat in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Amstel Meer Land begroot op ¦ 400,= wegens vastrecht.
3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 3 augustus 2000 in tegenwoordigheid van de griffier. Coll.:

Voor meer informatie:
Amstel Meer Land B.V.
020 - 770 49 49
Dhr W. Slettenhaar

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie