Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarbericht 2000 Management Share

Datum nieuwsfeit: 07-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Halfjaarbericht 2000

Amsterdam, 7 augustus 2000 - In de eerste helft van 2000 heeft Management Share een verlies uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen geleden van euro 1,8 mln ten opzichte van een winst van euro 0,8 mln in de eerste helft van 1999. Tevens heeft Management Share een buitengewone last genomen van netto euro 1,4 mln, waarin is begrepen een voorziening voor herstructurering en reorganisatie van euro 1,0 mln. Hiermee komt het totale nettoresultaat over de eerste helft van 2000 uit op een verlies van euro 3,2 mln.

De omzet daalde van euro 7,7 mln in de eerste helft van 1999 tot euro 4,3 mln in dezelfde periode in 2000. Als gevolg van een significant lagere bezettingsgraad daalden de directe kosten van euro 3,3 mln naar euro 2,4 mln maar stegen de algemene en beheerskosten van euro 3,0 mln tot euro 4,4 mln. Tevens stegen deze algemene en beheerskosten als gevolg van de operationele kosten verbonden aan de nieuwe activiteiten. De financiële lasten stegen van euro 29.000 tot euro 148.000 als gevolg van de sterk toegenomen kredietfaciliteiten.

Eind 1999 heeft Management Share al aangegeven dat de resultaatontwikkeling in negatieve zin wordt beïnvloed door een aantal elkaar versterkende factoren: terughoudendheid in de markten waarin Management Share opereert en de noodzakelijke investeringen in vernieuwing van het producten- en dienstenpakket. In tegenstelling tot in voorgaande jaren zijn in 2000 de investeringen in nieuwe activiteiten ten bedrage van euro 0,5 mln als immateriële activa zichtbaar gemaakt.

De negatieve trend die zich reeds in het laatste kwartaal van 1999 had ingezet heeft zich versterkt voortgezet in de eerste helft van 2000. Het verwachte herstel in het tweede kwartaal van 2000 is niet opgetreden. Deze trend heeft zich Management Share-breed gemanifesteerd. In het tweede kwartaal zijn maatregelen getroffen om de trend om te buigen. Alhoewel een verbetering van de omzetontwikkeling zich nu aandient, hebben de maatregelen mede tot doel om de kosten 'in lijn' te brengen met de omzet. Voor de uitvoering van deze maatregelen zijn de nodige voorzieningen getroffen.

Eigen Vermogen
Als gevolg van de opgetreden verliezen heeft Management Share per 30 juni 2000 formeel een negatief eigen vermogen van euro 1,4 mln. In juni heeft Management Share, gebaseerd op het vertrouwen in de toekomst, overeenstemming bereikt met grootaandeelhouders over een achtergestelde, in gewone aandelen converteerbare, lening van euro 908.000 en een kapitaalinjectie van euro 2,3 mln voor nog uit te geven converteerbare cumulatief preferente aandelen (CCPA's). Dit ter financiering van de in gang gezette investeringen, de herstructureringsmaatregelen, de slechte resultaten in het eerste kwartaal en de verwachte slechte resultaten over het tweede kwartaal. Het garantievermogen van Management Share bedraagt hiermee ultimo juni ruim euro 1,7 mln. Rekening houdend met de uitgifte van de CCPA's bedraagt het eigen vermogen per 30 juni 2000 euro 831.000.

Voor de uitgifte van de CCPA's zijn statutenwijzigingen noodzakelijk. Deze wijzigingen zijn geagendeerd op buitengewone aandeelhoudersvergaderingen te houden op 10 augustus en (indien nodig) op 30 augustus a.s. Uiterlijk eind augustus 2000 zal Management Share derhalve ook formeel weer een positief eigen vermogen hebben.

Naar de mening van het bestuur heeft Management Share voldoende financiële armslag om de noodzakelijk herstructureringsmaatregelen te kunnen uitvoeren en de omslag te realiseren die moet leiden tot herstel van de winstgevendheid van de onderneming.

Verwachtingen
In het derde kwartaal zullen de reorganisatie en herstructurering van Management Share worden afgerond. Deze moeten onder meer leiden tot lagere overheadkosten en betere bezettingsresultaten. Tevens zullen de in 1999 en 2000 gedane investeringen in de nieuwe producten en diensten naar verwachting gaan bijdragen aan omzet- en resultaatontwikkeling. Tegelijk dient zich een voorzichtig herstel aan van de orderportefeuille. Op grond hiervan verwacht het bestuur dat met name in het vierde kwartaal herstel van de winstgevendheid op maandelijkse basis gerealiseerd moet kunnen worden. Het jaar 2000 zal Management Share echter met een verlies afsluiten.

In de sterk concurrerende ICT-wereld is het voor ondernemingen met een omvang als die van Management Share moeilijk zelfstandig te overleven. Het is daarom dat het bestuur versterkt zoekt naar aansluiting bij een grotere partij in de markt.

Meer informatie bij:
R.A.M. Bus
Directeur
Hullenbergweg 371
Postbus 12413

1100 AK AMSTERDAM
Tel: 020 - 652 02 02
Fax: 020 - 652 02 81
E-mail: info@management-share.nl

R.W. de Moll
MCS (Monogram Communication Strategies BV)
Kruisweg 797
Postbus 3120

2130 KC HOOFDDORP
Tel: 023 - 562 82 08
Fax: 023 - 565 17 24
E-mail: (robertdm@monogram.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie