Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De inhoud van gemeenteblad De Verbinding van Heumen

Datum nieuwsfeit: 08-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

(voor het laatst bijgewerkt op 4 augustus 2000) > De tekst van de gemeentepagina De Verbinding van 8 augustus bezwaarschrift indienen bij B&W.

De inhoud van De Verbinding van 8 augustus

De Rijksweg voor de oorlog
Het gros van de inwoners van Malden zal het zich nauwelijks voor kunnen stellen, maar ouderen kunnen het plaatje waarschijnlijk meteen thuisbrengen: dit is een stukje Rijksweg in Malden iets ten noorden van de kruising met de Groesbeekseweg en de Broeksingel. De man op de foto van kort voor de oorlog is bakker Piet Spaan. In het witte huis rechts had Spaan zijn bakkerij annex café annex winkel. Nu staat er de Rabobank. Het voorste huis links was van smid Dennissen en daarachter is het pand waarin de familie van Wees fietsen repareerde en de Maldense bevolking knipte. Het is de plaats waar nu Maldensteijn en het gemeentehuis staan.
Op de achtergrond is rechts van Piet nog net een glimp van de oude RK Kerk van Malden te zien. Ook die is vervangen door een eigentijdser gebouw dat meer naar het westen ligt.
De foto werd ter beschikking gesteld door de zoon van de bakker. En hoe heet die? Zoals dat ging in die tijd: Piet. Werk aan wegen Hoogenhof
De gemeente heeft een plan klaar voor het zogenaamd woonrijpmaken (de inrichting) van een gedeelte van de Grote Loef, de Hoef, de Strengen en de Toom. Het zijn allemaal straten in de zuid-westhoek van de 2e fase van het uitbreidingsplan Hoogenhof.
Het inrichtingsplan ligt vanaf maandag 14 augustus a.s. gedurende 2 weken ter inzage. Het omvat het aanleggen van de voetpaden, parkeerplaatsen, fietspad en het aanbrengen van de definitieve bestrating met voorzieningen voor de afwatering en verkeersveiligheid .
Het plan kan gedurende de openingstijden van het gemeentehuis bij de balie van grondgebiedzaken worden ingezien. Dan kunnen ook reacties worden gegeven.
Na de vaststelling van dit plan worden de gedeelten waar de woningen intussen klaar zijn nog dit jaar uitgevoerd. Het resterende gedeelte komt zo spoedig mogelijk in 2001 aan bod.
Wegwerkers terug van vakantie
Op 14 augustus zal aannemersbedrijf Jacobs het werk aan de Rijksweg hervatten.
Er wordt in die week begonnen met de afronding van de reconstructie van de kruising Raadhuisstraat-Rijksweg-Kloosterstraat. De twee genoemde zijstraten van de Rijksweg zullen worden afgesloten. Het werk aan die straten zal ongeveer 3 weken duren. Aan het eind van die periode, begin september, zal de nieuwe verkeerslichteninstallatie door de provincie Gelderland geplaatst zijn en gaan functioneren. Ook aan de westelijke wegberm ter hoogte van het Kerkplein tot en met het politiebureau worden nog werkzaamheden verricht. Direct na de vakantie zal ook begonnen worden met het gebiedje tussen de Rijksweg en het winkelcentrum. In overleg met de ondernemers is de werkplanning opgesteld. Het gebiedje zal in drie achtereenvolgende delen van zuid naar noord worden opgebroken en gereconstrueerd. Dit betekent dat het centrum gedurende de realisatie van de werken grotendeels toegankelijk blijft voor het winkelend publiek. De winkels blijven gewoon geopend.
voorrang
Er komen wat reacties binnen over de verschillende voorrangsregimes op de rotondes. Bij de Droogsestraat en de Broeksingel hebben fietsers voorrang, maar op de andere rotondes niet. Dit is een tijdelijke situatie. In overleg met de aannemer zal de regeling voor alle rotondes zo spoedig mogelijk gelijk worden gemaakt. Automobilisten zullen dan op elke rotonde voorrang moeten verlenen aan fietsers. De werkplanning geeft aan dat het totale project Rijksweg begin november geheel gereed zal zijn.
Afval
Op woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 augustus wordt alleen de groene container geleegd.
oud papier
Op zaterdag 12 augustus staat van 10.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij de St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat 1. grof vuil
In de week van 21 augustus wordt grof vuil opgehaald. U kunt zich daar nu al voor aanmelden bij Burgers Afval Service, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. (024) 348 24 33. De laatste dag waarop u zich kunt aanmelden is vrijdag 18 augustus. Na deze dag is aanmelden niet meer mogelijk, ook niet bij de cluster milieu.
Wanneer u vragen of klachten heeft over de afvalinzameling kunt u bellen naar Burgers Afval Service. Zij hebben een eigen klachtennummer, 024-3780939. Ook als u klachten hebt over de grof vuil inzameling belt u naar dit nummer.
Vergunningen
A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnen gekomen:
- uitbreiden praktijkruimte de Kruigang 30

- uitbreiden woning Zwerfkei 72

- plaatsen dakkapellen Randwijksingel 119

- pleisteren en schilderen woning Vinkenlaan 2 (wijziging) De aanvragen kunnen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht.
B. Aanvragen kapvergunning
Er is een aanvraag binnen om kapvergunning voor een ceder aan Schoof 31. Wie het met een eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 22 augustus. C. Kapvergunningen
Voor de volgende bomen zijn kapvergunningen zijn verleend: Verzonden op 27 juli:

- 5 bomen, Windvleugel 31
Verzonden op 31 juli:

- 2 beuken, bij N.H. Kerk Overasselt
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder D. D. Sloopvergunningen
Op 27 juli zijn sloopvergunningen verzonden voor de dakbedekking van de Schietbaan Heumensoord aan de Beukenlaan en een deel van de woning Vogelenzang 14.
Wie het met een van de besluiten onder C of D niet eens is kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken na de verzending van de betreffende beschikking.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie