Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe au pair-wet schiet doel voorbij

Datum nieuwsfeit: 08-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ACTIVITY INT.

Nieuwe au pair-wet schiet doel voorbij

Nieuwe au pair-wet schiet doel voorbij

Sinds 1 augustus is er een nieuwe Vreemdelingenwet van kracht voor buitenlandse au pairs in Nederland. Doel van deze wetsaanpassing is meer duidelijkheid te scheppen over de positie en rechten van au pairs.

Onder aanvoering van de twee grootste au pair-organisaties in Nederland, Activity International en Travel Active, pleit de International Au Pair Association (IAPA) al jaren voor betere regelgeving voor au pairs. Beide organisaties zijn dan ook verheugd over deze eerste aanzet tot regulering van het au pair-programma. Toch zijn ze bang dat de nieuwe wetgeving in de huidige vorm zijn haar doel voorbij schiet:


1. Bij gebrek aan Nederlandse wetgeving volgden au pair-organisaties tot nu toe de Europese richtlijnen, waarbij een au pair maximaal 30 uur per week meehelpt in het gezin. Met de nieuwe wet wordt dat .geheel afwijkend- 20 uur per week, waarvan maximaal 4 uur per dag. Hoewel de achtergrond hiervan begrijpelijk is (een au pair is immers geen werknemer, maar hier om de cultuur te leren kennen), zal een gastgezin in de praktijk weinig hebben aan die inflexibele norm van 4 uur per dag, zelfs wanneer de ouders parttime werken of de kinderen dagdelen naar de crèche gaan. Veel gezinnen zullen dan ook noodgedwongen afhaken. Met als gevolg dat minder jongeren als au pair naar Nederland kunnen komen.

2. De strikte norm voor werkuren zal gesjoemel eerder in de hand werken. Een au pair is weliswaar geen werknemer, maar je maakt wel afspraken met elkaar. Dus wat als je bijvoorbeeld halve dagen werkt, maar een kwartier onderweg bent van en naar je werk? Gezinnen zullen sneller gaan schuiven met uren of extra zakgeld bieden voor .overwerk.. Nog afgezien van het feit dat dit onwettig is, zal de situatie er voor de au pair ook niet duidelijker op worden en misbruik eerder in de hand werken. Iets wat de wet nu juist wil voorkomen.

3. Zeker nu oppastaken moeilijker te realiseren worden, moet gevreesd worden dat er een verschuiving plaats zal vinden naar de huishoudelijke aspecten. Dat is jammer, want door te werken met kinderen steekt de au pair tenminste nog wat op van de Nederlandse taal en cultuur.

4. Een van de kenmerken van de au pair-uitwisseling is dat de au pair .werkzaamheden in het gezin verricht, in ruil voor faciliteiten als onderdak en zakgeld.. Een au pair heeft immers ook geld nodig om ook wat van Nederland te zien of een talencursus te volgen. Bij gebrek aan regelgeving hebben Nederlandse IAPA-organisaties eigen regels opgesteld voor de vergoeding aan au pairs. Zo krijgt de au pair naast kost, inwoning, zakgeld en een ziektekostenverzekering ook de (talen)cursus en de reiskosten vergoed door het gastgezin. Daarnaast .sponsort. het gastgezin activiteiten die door de au pair-organisaties worden georganiseerd, zoals excursies en informatiebijeenkomsten voor au pairs. Dit is veel meer dan de wet voorschrijft. Nu de nieuwe regels voor veel gezinnen te onaantrekkelijk worden zullen deze extra vergoedingen deels in gevaar komen, wat het aspect van culturele uitwisseling helaas niet bevordert.

5. Op dit moment kan iedereen in Nederland een au pair-bureau beginnen, omdat er geen aparte vestigingsregels zijn. Juist om misstanden te voorkomen, zou de overheid speciale au pair-organisaties aan moeten wijzen (bijvoorbeeld alleen au pair-bureaus die bij de IAPA aangesloten zijn) die zich moeten houden aan van tevoren vast te stellen uniforme regels. Pas op dat moment heeft de overheid een goede controlemogelijkheid. De in Nederland bij IAPA aangesloten organisaties streven al jaren naar een dergelijk systeem.

6. De duidelijkheid voor au pairs wordt er niet groter op nu Nederland als enige Europese land een afwijkende regelgeving hanteert.

Hoewel het goed is dat in de Nederlandse wetgeving nu eindelijk stelling genomen wordt over de positie van au pairs, vinden zowel Travel Active als Activity International dat de regels op sommige punten nu zo strikt zijn dat ze hun doel voorbij schieten. Beter zou het zijn om een regeling te vinden waarin én au pairs én gastgezinnen zich kunnen vinden. Daarnaast biedt de nieuwe wet op een aantal andere, essentiële punten juist weer geen duidelijkheid, waardoor au pairs ook in de toekomst nog steeds in een onzekere positie zullen verkeren. En dat is nu juist wat zowel de overheid als de gezamenlijke au pair-organisaties willen voorkomen.

8 augustus 2000

Voor meer informatie:

Activity International: 050 . 31 30 666
Bernice Spijker (Voorlichting)
Carma Schaafsma (Afd. Au pair Nederland)

Travel Active: 0478 . 551 900
Richard M. Santalla (General Manager)
Esther Busink (PR & Communicatie)


08 aug 00 12:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie