Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herdenkingstentoonstelling Hiroshima en Nagasaki

Datum nieuwsfeit: 09-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Herdenkingstentoonstelling Hiroshima en Nagasaki

P E R S B E R I C H T
Op 9 augustus staat in Amsterdam weer de jaarlijkse herdenkingstentoonstelling tegen de atoom-aanval op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945. Plek: Jodenbreestraat, bij de Sint Antoniesluis tegenover het Rembrandthuis.
Tevens worden er handtekeningen opgehaald onder het motto: geen kernwapens op ons grondgebied, geen kernwapens in Volkel, kernwapens de wereld uit.
Hulp kan gebruikt worden bij het ophalen van handtekeningen. Hiervoor kun je langskomen tussen 10.00 en 18.00 uur bij de in de Jodenbreestraat.
Onderstaand de tekst van de tentoonstelling.
6 augustus 1945

9 augustus 1945
twee nucleaire bommen worden gegooid
Een op Hiroshima
een op Nagasaki
Wij herdenken de slachtoffers
Van de mens bleef slechts een schaduw over
Overlevenden van de ramp lijden aan ziekten waar geen medicijn voor is. Tot in de volgende generaties constateert men vreemde afwijkingen. Uitspraak van de Nederlandse Vereniging van Medische Polemologen (N.V.M.P.)
Artsen, maar ook andere werkers in de gezondheidszorg hebben tot taak ziekten te bestrijden en gezondheid te bevorderen. Bij kernwapens geldt: - In geval van een kernoorlog of ongeluk met kernwapens staat de medische wetenschap machteloos tegenover de gevolgen daarvan. - Ontploffing, hitte en straling zullen zorgen voor grote hoeveelheden doden en talloze mensen met brandwonden en overdosis aan radioactieve straling. - Zelfs bij een beperkte kernramp geldt dat geen afdoende medische hulp kan worden geboden. Als geen remedie voorhanden is rest: PREVENTIE. Na 1945 blijft men doorgaan met het aanmaken van kernwapens. In 1949 heeft Amerika 169 kernwapens.
De U.S.S.R. heeft in 1949 zijn eerste nucleaire bom. Daarna volgen Engeland(1953), Frankrijk en China in 1964. De wereld is nu 5 kernwapenstaten "rijk": Amerika, China, Engeland, Frankrijk en Rusland. Deze staten - de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog - eigenen zich het recht toe om als enige kernwapens te bezitten. In 1970 wordt dit recht in een verdrag vastgelegd. Het N.P.V., het Non Proliferatie Verdrag. De race om de grootste, sterkste en machtigste te zijn neemt een krankzinnige vorm aan.
In de jaren 80 zijn er over de hele wereld protesten tegen de kernwapens. In Amsterdam en den Haag protesteert men tegen de plaatsing van Amerikaanse kernwapens - de kruisraketten in Woensdrecht.
Men voelt zich niet veilig, juist bedreigd. Als ook nog in 1989 de Berlijnse Muur valt beginnen de staten een aantal van hun kernwapens te ontmantelen. In 1969 69.478 kernwapens. In 2000
31.355 geregistreerde kernwapens. Hierbij zijn niet de kernwapens van India, Pakistan en Israkl geteld.
Het middellange draagsysteem voor kernwapens met een bereik van
500 tot 5000 km wordt afgeschaft. Dit wordt geregeld in 1987 in het INF-akkoord. (Intermediate range Nucleaire Forces)

Wat met de andere systemen?

De START onderhandelingen.
Strategic Arms Reduction Treaty.
Deze onderhandelingen gaan tussen Rusland en Amerika over vermindering van strategische intercontinentale kernwapens. Sterke verminderingen worden over en weer afgesproken voor het jaar 2001 en 2003. De onderhandelingen verlopen moeizaam. Start 1 is door beide staten aangenomen. Start 2 is ook door Doema en Senaat geratificeerd. Start 3 staat nog in de steigers.

Tactische kernwapens

In 1991 nemen en Amerika en Rusland forse stappen tot vermindering van dit systeem. Geen lange en moeilijke onderhandelingen. Er worden van schepen en marine vliegtuigen tactische kernwapens verwijderd, maar de vliegtuigbommen bleven op het grondgebied van een aantal NAVO lidstaten opgeslagen. In VOLKEL bijvoorbeeld.

De NAVO

Deze Noord Atlantische Verdrags Organisatie werd in 1949 opgericht. Aanvankelijk 8 Europese landen + Canada + Amerika. Nu uitgegroeid tot totaal 19 staten. Bij de oprichting sprak men van een verdedigingssysteem. "De nucleaire wapens dienen als afschrikking en verdediging". Volgens het huidige beleid van de NAVO, vastgelegd in het strategisch concept heeft de NAVO het recht om als eerste kernwapens in te zetten. Nederland gaat hiermee akkoord. Dit betekent: Amerikaanse wapens die in Nederland - in Volkel - liggen kunnen op bevel van de NAVO ingezet worden. Nederlandse piloten vliegen vanaf Nederlands grondgebied de tactische kernwapens naar de afgesproken doelen. Zes NAVO-landen waaronder Nederland hebben Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied staan. Men noemt deze landen co-gebruikers.

Een nieuwe dreiging!

Amerika werkt aan een ruimteschild om zich tegen inkomende raketten te beschermen. Hiermee wordt het evenwicht verstoord. Rusland en China verzetten zich tegen het ruimteschild. Ook in andere landen is men geschokt en wijst men op het in 1972 gesloten ABM verdrag. In dit Anti Ballistic Missile Treaty verklaren Rusland en Amerika geen beschermingssysteem te zullen bouwen. Wordt dit een begin van een nieuwe race?
Het einde van de koude oorlog nam bij velen de angst voor het nucleaire geweld weg Kernwapens zijn verleden tijd dacht men, Was het maar waar!!! De laatste 5 jaar ziet men dat dat niet het geval is, en vanuit vele hoeken komt het NEE weer terug. Internationaal bekende generaals en militairen geven het advies: Schaf kernwapens z.s.m. af.
Een onafhankelijke commissie geonstalleerd door de Australische regering kwam tot de uitspraak: "Ieder gebruik van kernwapens is catastrofaal" In deze commissie zaten wetenschappers en Nobelprijswinnaars.
Een zeer belangrijk NEE kwam van het Internationaal Gerechtshof. 8 juli 1996 deed zij een uitspraak over de onwettigheid van kernwapens.
"Kernwapens zijn met geen enkel ander wapen te vergelijken". "Alle staten hebben de verplichting om te goeder trouw onderhandelingen te voeren, en tot een einde te brengen die leiden tot nucleaire ontwapening in al zijn aspecten onder strenge en doeltreffende controle."
Op initiatief van 7 landen wordt een resolutie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ingediend. In deze N.A.C.(New Agenda Coalition) komt men met een uitgewerkt stappenplan om uiteindelijk te komen tot: geen kernwapens. Eind vorig jaar, eind vorige eeuw, werd deze resolutie weer door 60 landen ingediend.
111 staten stemden VOOR 13 staten stemden TEGEN 39 staten ONTHIELDEN zich van stemming Nederland onthield zich van stemming.

En nu 2000!

Vredesactivisten hebben weer contact met politici. Sporadisch wordt er weer in de krant geschreven over de kernwapenpolitiek. Vanuit alle kanten wordt er aangedrongen op een politiek debat over kernwapens. Minister van Aartsen heeft zich laten ontvallen dat er kernwapens op ons grondgebied staan: in Volkel. Veel kleine en grotere acties zijn er geweest om de Nederlandse bevolking duidelijk te maken dat in Volkel kernwapens liggen. Een internationale organisatie, Abolition 2000, zet zich in om organisaties achter "afschaffing van kernwapens" te krijgen. 1400 organisaties tekenden!
In mei van dit jaar was er in New York de toetsingsconferentie van het N.P.V. 187 staten, waaronder de 5 kernwapenstaten, verklaarden in hun slotdocument dat zij de kernwapens willen elimineren. Ook Nederland. Citaat slotdocument: "Een ondubbelzinnige overeenkomst van de kernwapenstaten om te komen tot de volledige eliminatie van hun kernwapenarsenaal met als gevolg de nucleaire ontwapening, waartoe alle ondertekenaars van het verdrag zich onder art. V1 hebben verplicht."

Maar wanneer?

Intussen blijven de kernwapens op VOLKEL.
Het woord is nu aan U en mij:


* Wij zullen onze eigen regering moeten wijzen op het feit dat zij kernwapens op hun grondgebied hebben staan. . In Duitsland, Belgik, Noorwegen en Italik, andere landen die Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied hebben staan is een debat in de regering over dit onderwerp. -Een brede discussie hierover is broodnodig

* Nederland kan zich verzetten tegen de kernwapens op haar grondgebied. Wij als burgers zullen daarop aan moeten dringen.
--Nederland kan voor stemmen als er weer een NAC-resolutie ingediend wordt.

Zet Uw handtekening onder:

KERNWAPENS DE WERELD UIT


187 staten, waaronder de kernwapenstaten beloofden dit jaar weer volledige eliminatie van kernwapens

ZET DE BELOFTEN OM IN DADEN:
GEEN KERNWAPENS OP ONS GRONDGEBIED
GEEN KERNWAPENS IN VOLKELSamenwerkingsverband Stop de wapenwedloop
Amsteldijk 23, 1074 HS Amsterdam
tel: 020-6 232 535, fax: 020 42 84 060
E-mail: (stop@antenna.nl)
Website: www.antenna.nl/stop

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie