Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Veiligheid Plavix bewezen in internationaal onderzoek

Datum nieuwsfeit: 09-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

SANOFI-SYNTHELABO

Veiligheid Plavix bewezen in internationaal onderzoek

Nederlandse vertaling:

Internationaal onderzoek toont aan dat clopidogrel in het algemeen veilig is en goed wordt verdragen bij coronaire stentplaatsing

Lille- 8 augustus 2000. Het CLASSICS(CLopidogrel ASpirin Stent International Cooperative Study)-onderzoek, dat in het nummer van 8 augustus 2000 van Circulation (Circulation 2000; 102(6): 624-629) werd gepubliceerd, toont aan dat de ADP-receptorantagonist clopidogrel (plus aspirine) na implantatie van een coronaire stent (een buisje in de kransslagader rond het hart om het bloedvat open te houden) veiliger is en beter wordt verdragen dan ticlopidine (plus aspirine), en dat de werkzaamheid van clopidogrel en ticlopidine vergelijkbaar is.

CLASSICS is het eerste gerandomiseerde onderzoek van clopidogrel bij coronaire stentplaatsing en het eerste onderzoek waarin de combinatietherapie van clopidogrel en aspirine en een oplaaddodis clopidogrel werden geëvalueerd. Aan het multicentrische, dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoek namen 1.020 patiënten deel. Het onderzoek werd uitgevoerd in 48 centra in 8 Europese landen, te weten Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Het primaire eindpunt van het onderzoek was veiligheid. Deze werd bepaald bij patiënten die gedurende 28 dagen na coronaire stentplaatsing waren behandeld. In de eerste groep kregen 345 patiënten een oplaaddosis van 300 mg clopidogrel 1 dd op Dag 1, gevolgd door 75 mg 1 dd vanaf Dag 2 tot Dag 28. Een tweede groep van 335 patiënten kreeg clopidogrel 75 mg 1 dd vanaf Dag 1 tot Dag 28. De derde groep van 340 patiënten kreeg ticlopidine 250 mg 2 dd vanaf Dag
1 tot Dag 28. Alle drie de groepen kregen van Dag 1 tot Dag 28 aspirine 325 mg 1 dd. De belangrijkste evaluatiecriteria voor de gecombineerde veiligheidseindpunten waren ernstige perifere complicaties of bloedingen, neutropenie en trombocytopenie, en vroegtijdig staken van de behandeling vanwege niet-cardiale bijwerkingen.

Bij clopidogrel was het aantal ernstige bijwerkingen significant lager dan bij ticlopidine (4,56% versus 9,12%; p = 0,005). Bij het primaire eindpunt werden met clopidogrel geen gevallen van neutropenie gezien. Het verschil in de incidentie van bijwerkingen werd hoofdzakelijk bepaald door een verschil in het aantal keren dat de therapie moest worden gestaakt vanwege niet-cardiale bijwerkingen: Het percentage patiënten dat vanwege niet-cardiale bijwerkingen (hoofdzakelijk gastro-intestinale bijwerkingen, huiduitslag en allergie) met de behandeling moest stoppen, was in de ticlopidine-groep meer dan twee keer zo hoog als in de clopidogrel-groep.

Verder toonde het onderzoek aan dat de oplaaddosis clopidogrel (300 mg) goed wordt verdragen, waarbij de incidentie van ernstige bijwerkingen (inclusief bloedingen) bij de patiënten die de oplaaddosis kregen niet hoger was dan bij de patiënten die de standaarddosis clopidogrel kregen.

'CLASSICS is het eerste dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoek van clopidogrel bij coronaire stentplaatsing', zei Michel Bertrand MD, Centre de Cardiologie, Lille, Frankrijk, hoofdonderzoeker. 'Het veiligheidsprofiel van clopidogrel in combinatie met aspirine betekent een grote aanwinst in de remming van de bloedplaatjes van patiënten met een stent. Omdat de behandeling bij slechts weinig patiënten hoeft te worden gestaakt, kunnen meer patiënten gedurende langere tijd profiteren van een effectieve therapie. De positieve resultaten van dit onderzoek naar het gecombineerd gebruik van clopidogrel en aspirine zijn belangrijke informatie voor de arts die een behandeling met plaatjesremmers moet kiezen voor patiënten die een coronaire stentplaatsing ondergaan.'

Het tweede onderzoeksdoel van CLASSICS was de werkzaamheid, die werd bepaald op basis van belangrijke cardiale gebeurtenissen, zoals cardiovasculaire dood, myocardinfarct en revascularisatie van het behandelde bloedvat. Het aantal bereikte secundaire eindpunten is consistent met de hypothese dat clopidogrel en ticlopidine na stentplaatsing even werkzaam zijn wat cardiale gebeurtenissen betreft.

Het CLASSICS-onderzoek bevestigt dat ADP-receptorantagonisten en aspirine een synergetisch effect hebben. De totale incidentie van belangrijke cardiale gebeurtenissen was heel laag (= 1%) in de drie behandelingsgroepen, hetgeen bevestigt dat de combinatie van een ADP-receptorantagonist en aspirine subacute stenttrombose kan voorkomen.

Het snelle, synergetische antitrombotische effect van de combinatietherapie van clopidogrel en aspirine en het vroege nut dat met de oplaaddodis clopidogrel werd verkregen, is ook aangetoond in een ander onderzoek. Dit onderzoek werd verricht door Cadroy Y et al. in een trombosemodel bij gezonde vrijwilligers en werd gepubliceerd in het Circulation-nummer van 20 juni 2000 (Circulation 2000, 20 juni;
101(24): 2823-2828). Het dubbelblinde, gerandomiseerde, crossover-onderzoek toonde aan dat clopidogrel + aspirine de trombusvorming met 70% vermindert; het effect was significant groter dan bij aspirine alleen (p < 0,001). Met de oplaaddosis clopidogrel van 300 mg trad het antitrombotische effect van clopidogrel + aspirine binnen 90 minuten op en na 6 uur was het effect vergelijkbaar met 'steady state'.
Deze resultaten zijn vooral van belang voor patiënten bij wie een coronaire stent wordt geïmplanteerd en bij patiënten met een acuut coronair syndroom, die zo vroeg mogelijk een effectieve antitrombotische behandeling moeten krijgen om trombose te voorkomen.

De werkzaamheid van clopidogrel werd vastgesteld in het mijlpaalonderzoek (19.185 patiënten) 'Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events' (CAPRIE, Lancet 1996; 348:1329-1339), dat werd gepresenteerd op de 69ste sessie van de American Heart Association in 1996. Uit CAPRIE bleek dat clopidogrel bij langdurige toediening aan patiënten met atherotrombose een additionele vermindering van het relatieve risico op myocardinfarct, ischemisch herseninfarct en vasculaire dood (p = 0,043) veroorzaakt, bovenop de door aspirine veroorzaakte vermindering.

Het CLASSICS-onderzoek werd ondersteund door Sanofi-Synthélabo, de ontdekker van clopidogrel, en de Bristol-Myers Squibb Company.Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie