Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamer-antwoord over uitschrijving leering met downsyndroom

Datum nieuwsfeit: 10-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over uitschrijving van een leering met downsyndroom
Gemaakt: 14-8-2000 tijd: 15:16


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


10 augustus 2000

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het antwoord op de vragen van het lid Rabbae van uw Kamer inzake uitschrijving van een leerling met Downsyndroom.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2990013890.

De staatssecretaris van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Rabbae van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ingezonden d.d. 17 juli 2000, kenmerk 2990013890)

Ik ben ervan op de hoogte dat uitschrijving aan de orde was. In juni van dit jaar ontving ik namens de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een afschrift van een brief met bijlagen ter zake deze kwestie van de fam. De Graaf-Posthumus met het verzoek om reactie. Bedoelde leerling was ingeschreven aan een agrarisch opleidingscentrum. Omdat het agrarisch onderwijs ressorteert onder de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, heb ik dit verzoek aan dit departement voor behandeling overgedragen. Zijn reactie mag op korte termijn tegemoet worden gezien.

Een kind heeft in beginsel het recht onderwijs te volgen in de door hem gewenste richting. Evenwel dienen de capaciteiten van dat kind zodanig te zijn dat in redelijkheid mag worden aangenomen dat het met goed gevolg die gewenste opleiding kan volgen. Bovendien moet de school in staat zijn een leerling adequaat te begeleiden. Als dat niet het geval is acht ik het gerechtvaardigd dat een bevoegd gezag van een school zo'n leerling de toegang tot de school weigert, dan wel hem onder bepaalde voorwaarden (tijdelijk) toelaat. Er wordt geprobeerd om kinderen met het Syndroom van Down te integreren in het reguliere onderwijs. Niet elke school lukt het om de benodigde begeleiding te bieden. Ook zullen niet altijd gelijkwaardige alternatieven voorhanden zijn, zeker niet als die in de directe woonomgeving gevonden moeten worden. Overigens is voor bedoelde jongen inmiddels een andere school gevonden.

De staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie