Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

KWF gaf in 1999 record-subsidie voor kankeronderzoek

Datum nieuwsfeit: 10-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse Kankerbestrijding


KWF publiceert Jaarverslag 1999

IN 1999 RECORD KWF-SUBSIDIE VAN 124 MILJOEN VOOR KANKERONDERZOEK

De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) heeft in 1999 een recordbedrag van meer dan 124 miljoen gulden uitgegeven aan wetenschappelijk kankeronderzoek in Nederland. Zonder aanhoudende financiële steun van het KWF zou binnen drie tot vier jaar de helft van het kankeronderzoek in Nederland wegvallen. Naar voorlichting en patiëntenbegeleiding gingen ruim 18 miljoen gulden. Overeenkomstig zijn financiële beleid heeft het KWF alle in 1999 ontvangen gelden besteed, dan wel hiervoor een bestemming bepaald. Dit geldt ook voor de opbrengsten van de actie Scoren tegen kanker' naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het KWF. De KWF-begroting voor 2000 komt uit op totaal 135 miljoen gulden, het hoogste bedrag ooit. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 1999 van de Nederlandse Kankerbestrijding/
Koningin Wilhelmina Fonds.
In het Jaarverslag uit het KWF verder zijn bezorgdheid over personeelstekorten in kankeronderzoek en zorg voor patiënten. Het Fonds signaleert op beide terreinen een groeiend gebrek aan gekwalificeerd personeel. "De grens van de beperkingen in de financiering van deze sectoren door de overheid is bereikt, zo niet overschreden", zo schrijven bestuur en directie. In 1999 heeft het KWF-bestuur ingestemd met het voorstel van zijn scheidend directeur Voorlichting en PR, Monda Heshusius, om met het bedrag verbonden aan de haar toegekende prof.dr. P. Muntendamprijs, een KWF PERSPRIJS in te stellen.

Onderzoeksprojecten
Van de 124 miljoen gulden voor kankeronderzoek ging ruim 55 miljoen gulden naar totaal 309 onderzoeksprojecten aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen in het hele land. Daarnaast ontvingen het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en het Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Daniel den Hoedkliniek totaal ruim 20 miljoen gulden voor hun onderzoeksprogramma's. Om verplichtingen tot het uitkeren van vervolgsubsidies voor kankeronderzoek te kunnen nakomen, heeft het KWF 40 miljoen gulden uitgetrokken. Dit geeft onderzoekers de zekerheid dat het KWF hun onderzoeksproject tot het eind van de contractperiode kan financieren.
De gesubsidieerde onderzoeksprojecten betreffen 279 projecten in de sfeer van fundamenteel en klinisch kankeronderzoek. De overige liggen op het terrein van sociaal wetenschappelijk kankeronderzoek. Het KWF heeft dit jaar een kleine 200 aanvragen ontvangen voor subsidie voor nieuwe projecten die in 2001 van start zouden moeten gaan. Het hoopt hiervan in elk geval 40% te kunnen honoreren.

Intensivering fondsenwerving
Het KWF zet zich in om de inspanningen voor de kankerbestrijding op het nu bereikte niveau te kunnen handhaven. Hiervoor is in 2000 ruim 135 miljoen gulden nodig. Deze moeten zo goed als helemaal worden bijeengebracht met giften van de bevolking. Het KWF staat hiermee voor de opgave de structurele inkomsten uit fondsenwerving aanzienlijk te verhogen. De vrijwillige inzet van de 120.000 collectanten en de vaste steun van donateurs blijven daarbij onmisbaar. In dit verband is het belangrijk dat de Jubileumactie Scoren tegen Kanker' behalve extra middelen ook ruim 70.000 nieuwe donateurs en 50.000 nieuwe loterijdeelnemers heeft opgeleverd.
Eén van de wegen waarlangs het KWF meer inkomsten hoopt te krijgen is het zogeheten Fonds op Naam. Hierbij vormt de gever binnen het kader van het KWF een fonds onder een naam naar eigen keuze. De opbrengsten van een dergelijk fonds vloeien toe aan het KWF. Ook vestigt het KWF meer aandacht op de mogelijkheid de Kankerbestrijding te laten delen in een nalatenschap. In 1999 ontving het KWF uit nalatenschappen ruim 75 miljoen gulden. Deze bron van inkomsten vormt de belangrijkste basis voor de financiële steun die het KWF op dit moment kan geven aan wetenschappelijk kankeronderzoek.

Bezorgdheid
De bezorgdheid van het KWF over de personeelstekorten raakt zowel het onderzoek als de patiëntenzorg. Het KWF streeft ernaar dat nieuwe kennis over kanker en nieuwe medisch- technische mogelijkheden zo snel mogelijk worden ingezet bij de behandeling. Echter, de grote druk op de patiëntenzorg en de huidige budgettering van de ziekenhuizen veroorzaken knelpunten bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Er is nauwelijks ruimte voor het extra werk dat nodig is voor onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden, terwijl de beperkte budgetten belemmeren dat duurdere experimentele behandelingen daadwerkelijk worden toegepast. Bovendien is er te weinig aanwas van nieuwe, jonge onderzoekers.
Teneinde enigszins aan de gesignaleerde knelpunten in het onderzoek tegemoet te komen, heeft het KWF twee stimuleringsprogramma's in het leven geroepen Het eerste, de zogeheten persoonsgebonden financiering', stelt veelbelovende onderzoekers in staat hun taak als arts te combineren met het doen van wetenschappelijk kankeronderzoek. Bij het tweede wordt met omvangrijke programmasubsidies topkankeronderzoek in de kliniek gestimuleerd. Bovendien draagt het KWF met een stelsel van beurzen bij aan de opleiding van onderzoekers en behandelaars.
Eerder dit jaar heeft het KWF in een brandbrief een dringende oproep gedaan aan Minister Borst om meer aandacht te besteden aan de wachtlijstproblematiek voor kankerpatiënten. Deze is volgens het KWF juist voor kankerpatiënten extra schrijnend.

Voorlichting
Het KWF constateert een steeds grotere behoefte aan voorlichting en begeleiding. Het schrijft dit toe aan het feit dat patiënten mondiger zijn geworden, veelal keuzemogelijken hebben bij behandelingen en vaker dan vroeger genezen of in elk geval langer met hun ziekte leven. Om aan de toegenomen behoefte te voldoen, heeft het KWF de steun aan verenigingen voor kankerpatiënten met 500.000 gulden verhoogd en de eigen activiteiten op het terrein van patiëntenbegeleiding opgevoerd. Tevens werkt het KWF aan uitbreiding van de capaciteit van zijn gratis Hulp- en Informatielijn 0800-0226622. In 1999 zijn alle huisartsen voorzien van de nieuwste KWF-voorlichtingsbrochures over veelvoorkomende soorten kanker en de behandeling daarvan. Totaal verspreidde het KWF vorig jaar ruim 5 miljoen voorlichtingsfolders en
-brochures. Om een nog breder publiek te bereiken intensiveert het KWF ook de samenwerking met de publieke omroepen bij de ontwikkeling van met name televisieprogramma's. Daarnaast neemt de KWF-website www.kankerbestrijding.nl een steeds belangrijker plaats in binnen de KWF-voorlichting.

Persprijs
De KWF PERSPRIJS is ingesteld voor een periode van vooralsnog vijf jaar. De prijs wordt toegekend aan makers van journalistieke uitingen die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de verspreiding van kennis over kanker onder het publiek dan wel aan verbetering van de positie van de patiënt en diens naasten. De prijs wordt voor het eerst uitgereikt in 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie