Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Steeds meer verzekeraars houden zich aan beleidsregels RIAV

Datum nieuwsfeit: 10-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Verbond van verzekeraars

Verzekeringskamer evalueert RIAV 98

De Verzekeringskamer heeft onderzocht in hoeverre levensverzekeraars de beleidsregels toepassen die de Verzekeringskamer naar aanleiding van de RIAV 98 heeft opgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer verzekeraars zich houden aan de beleidsregels over de informatievoorziening van hun klanten. In de onderzochte offertes ziet de Verzekeringskamer nog gebreken, maar er is sprake van een grote vooruitgang.

De Verzekeringskamer (VK) heeft onderzocht welke informatie levensverzekeraars aan consumenten geven bij het afsluiten van een verzekeringsproduct en of deze informatie voldoet aan de door de VK opgestelde beleidsregels. De VK constateert dat de informatievoorziening per verzekeraar grote verschillen vertoont. Er is sprake van een duidelijke verbetering waar het gaat om de vermelding van afkoop- en premievrije waarden. Bij beleggingsverzekeringen gaat het een stuk beter dan bij traditionele verzekeringen, zo meldt de VK.

Vooruitgang
Het Verbond is verheugd over de door de VK geconstateerde vooruitgang. "Natuurlijk kan de informatievoorziening op sommige punten nog worden aangescherpt. Waar we wel voor moeten waken is dat consumenten ook niet overvoerd worden met informatie. Het zou verstandig zijn als de VK onderzoek in zou stellen naar de informatiebehoefte van consumenten. Uit recent consumentenonderzoek in het kader van de evaluatie van de Code Rendement en Risico blijkt dat consumenten ook niet te veel informatie willen. Dan zien ze door de bomen het bos niet meer", aldus woordvoerster Van Leeuwen.

De beleidsregels van de VK zijn in augustus 1999 in werking getreden naar aanleiding van de wettelijke richtlijn van het ministerie van Financiën waarin financiële dienstverleners waaronder verzekeraars, wordt opgedragen consumenten van informatie te voorzien, de RIAV 98. Volgens de VK is een uitbreiding van het eisenpakket op dit moment niet aan de orde. Wel zal de VK de geldende regels op onderdelen verduidelijken. Het Verbond concludeert dat er op dit moment veel verschillende regels zijn waaraan verzekeraars zich moeten houden als het gaat om de informatievoorziening van consumenten. Van Leeuwen: "Deze regels spreken elkaar af en toe tegen, waardoor het voor verzekeraars soms niet duidelijk is waar ze zich aan moeten houden."

Productleeswijzer versus kernpuntendocument
Een onderdeel van de beleidsregels van de VK is het hanteren van een productleeswijzer, een verplicht verzekeringsdocument bij het afsluiten van een levenpolis. De VK stelt naar aanleiding van het onderzoek voor in plaats hiervan, in samenwerking met de DNB en de STE, een kernpuntendocument op te stellen waarin de wezenlijke kenmerken van een product omschreven staan. In een dit voorjaar bij de Tweede Kamer ingediende nota van Financiën 'Informatieverstrekking aan de consument van financiële diensten' staat dat een dergelijk document ingevoerd moet worden voor alle financiële producten van alle financiële dienstverleners en niet alleen voor verzekeraars.

Het Verbond wil graag actief betrokken zijn bij de totstandkoming van nieuw beleid. Voorwaarde hiervoor is wel dat sprake moet zijn van een level playing field en dat nieuw beleid zoveel mogelijk geïntegreerd ingevoerd moet worden. Dit betekent dat wijzigingen op basis van bovengenoemde nota van Financiën, en wijzigingen als gevolg van de evaluatie van de RIAV en de Code Rendement en Risico in hun onderlinge samenhang bekeken moeten worden.

Risico en rendement
Een van de richtlijnen in de RIAV 98 is dat de consument geïnformeerd moet worden over het risico en het rendement van beleggingsverzekeringen. Verzekeraars hebben daarom de Code Rendement en Risico opgesteld. Deze Code is onlangs geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal het Verbond begin 2001 komen met een herziene Code. In de herziening zal met name aandacht zijn voor het gebruik van minder moeilijke technische begrippen. Het Verbond concludeert dat met al deze stappen om te komen tot een betere consumentenvoorlichting een duidelijk stijgende lijn is te zien. Wel benadrukt het Verbond dat verzekeraars voorop lopen in de zelfregulering van een juiste informatievoorziening.

Bondig, 10 augustus 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie