Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Oosterhout vraagt raad voor bestrijding legionella

Datum nieuwsfeit: 10-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 8 augustus 2000

College vraagt raad investering voor maatregelen bestrijding legionella

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad een investering van

128.925 te plegen voor het aanpassen van de warmwaterinstallaties in gemeentelijke sportaccommodaties. Daarnaast zal jaarlijks een bedrag van 8.000 nodig zijn om de gemeentelijke sportaccommodaties te bemonsteren. Daarmee voldoet de gemeente Oosterhout aan de verplichting om maatregelen te treffen legionallebesmetting te voorkomen.

De investering volgt op een eerder besluit van de raad om Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant en de GGD opdracht te geven voor onderzoek naar de mogelijkheden tot voorkoming van legionellabesmetting in de Oosterhoutse sportaccommodaties. Daartoe heeft de Waterleidingmaatschappij risico-analyses uitgevoerd en, samen met de GGD, beheersplannen opgesteld. Uit controle is overigens gebleken dat zich nergens in de Oosterhoutse sportaccommodaties legionellabesmetting heeft voorgedaan.

Met de investering is in de gemeentebegroting geen rekening gehouden. De raad wordt daarom voorgesteld de investering en de bemonsteringskosten voor 2000 te bekostigen door voor dit jaar een beroep te doen op de saldi-reserves. Vanaf 2001 zullen de jaarlijkse kosten - 8.000 - worden verwerkt in de begroting.

Eventueel tijdelijk personeel voor twee projecten sociale zekerheid

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad eventueel tijdelijk personeel in dienst te nemen voor het uitvoeren van twee projecten op het gebied van sociale zekerheid. De kosten van het inhuren van dit tijdelijk personeel verdienen zich grotendeels zelf terug. Overigens zullen b. en w. eerst laten onderzoeken of het mogelijk is de twee vacatures intern in te vullen.

Allereerst heeft Oosterhout tijdelijk personeel nodig voor het invoeren van een zogenaamde "debiteurenstatistiek". Dit is een overzicht van alle openstaande vorderingen die de gemeente Oosterhout heeft op haar cliënten op het gebied van sociale zekerheid. Dat overzicht moet vanaf januari 2001 maandelijks aan het Centraal Bureau voor de Statistiek worden toegestuurd. Op die manier hoopt het rijk inzicht te krijgen in het ontstaan en de ontwikkeling van dergelijke debiteurensaldi. Voor Oosterhout betekent dit dat ongeveer zevenhonderd dossiers hierop moeten worden onderzocht. Ter financiering van deze eenmalige extra werkzaamheden heeft Oosterhout via het gemeentefonds een bedrag van 40.000 ontvangen.

Het andere project is het zogenaamde SOFI-project, dat "witte fraude" moet tegengaan. Hiervoor moeten cliëntgegevens van de belastingdienst en de gemeente (sociale zekerheid) over de periode 1995-1998 met elkaar worden vergeleken. Eventueel geconstateerde fraude zal vervolgens door de gemeente worden teruggevorderd. Om deze, wettelijk verplichte, klus te kunnen klaren, is tijdelijk extra capaciteit nodig, aldus het college. De kosten hiervan ( 40.000) zullen zich volgens het college overigens terugverdienen; de verwachting bestaat dat de terug te vorderen uitkeringen voor de rest van dit jaar al zon 50.000 zullen bedragen.

College wil meewerken aan bouw bedrijfswoning Houtsesteeg

Het Oosterhoutse college van b. en w. is in principe bereid mee te werken aan de plannen van de heer Schoenmakers voor de bouw van een agrarische bedrijfswoning op een perceel aan de Houtsesteeg. Schoenmakers exploiteert daar een volwaardige pluimveehouderij. Om praktische redenen wil hij nu ook bij zijn bedrijf gaan wonen.

Burgemeester en wethouders zien geen beletsel dat verzoek in te willigen. Het bouwen van een agrarische bedrijfswoning is volgens het huidige planologische regime toegestaan. Schoenmakers wordt nu gevraagd een schetsontwerp voor de bedrijfswoning in te dienen. Dat ontwerp zal vervolgens gedurende vier weken ter inzage worden gelegd, waarna de gemeenteraad een besluit over het verzoek zal nemen. Na een positief besluit van de raad, zal dat vervolgens moeten worden goedgekeurd door de provincie.

Oosterhout, 10 augustus 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie