Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Basis nieuwe eeuw vakopleiding Transport en Logistiek

Datum nieuwsfeit: 11-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


11 AUGUSTUS 2000
Innovatie door nieuwe ICT-toepassingen & opleidingsformules en ontwikkeling arbeidsmarkt- en employability instrumenten centraal in jaarverslag

Vakopleiding Transport en Logistiek legt in ´99 basis voor de uitdagingen nieuwe eeuw

Vakopleiding Transport en Logistiek beschouwt 1999 als een geslaagd jaar. Ruim 26.500 cursisten en een duidelijke omzetgroei in de segmenten beroepsgoederenvervoer (23%) en logistiek (8%) vormen daarvoor het fundament. Ook is fors ingezet op innovatie van het cursusaanbod, zowel door ICT-toepassingen als nieuwe didactische formules. Voorbeeld hiervan is de virtuele rij-opleiding op de eind
1999 geïntroduceerde trucksimulator.

Door de overname van de GPdW-projecten kunnen nu qua arbeidsmarktprojecten alle doelgroepen in de sector transport en logistiek optimaal bediend worden. De behoefte aan nieuwe instroom is groot en kan niet helemaal worden opgevangen door de lichte groei (3%) van het aantal leerlingen. Tenslotte wordt met de uitbreiding van de dienstverlening van de Vakopleiding met o.a. competentiemanagement en employment services nog beter aangesloten op de behoeften van de bedrijven in sector transport en logistiek.

Het recent verschenen jaarverslag laat zien dat het gespecialiseerde opleidingsinstituut voor de sector transport en logistiek in het cursusjaar 1999 verdere groei gerealiseerd heeft in de cursusomzet. Met name in de segmenten beroepsgoederenvervoer en logistiek was sprake van een groei van 23% resp. 8%, waarmee de omzet in deze categorieën in zijn totaliteit op 14,6 miljoen uitkwam. De totale cursusomzet van de Vakopleiding bedroeg in 1999 bijna 23 miljoen. In
1999 volgden ruim 26.500 cursisten een cursus of praktijktraining, waarbij het maatwerk niet meegerekend is. Het aantal maatwerktrajecten is in 1999 ook verdubbeld; bedrijven willen steeds meer getraind worden in de specifieke praktijksituatie c.q. op de bedrijfslocatie. Het aantal medewerkers (237) groeide licht, voornamelijk veroorzaakt door de overname van de GPdW-projecten.

Innovatie in ICT en didactiek
Innovatie van training en opleidingen, zowel op het gebied van ICT als op didactisch gebied, heeft in 1999 veel aandacht gekregen. Zo is er een specifieke ICT-training voor warehousemedewerkers ontwikkeld en zijn er trainingen en bijeenkomsten opgezet rondom rit- en routeplanning en Internet. Eind 1999 is de Vakopleiding gestart met virtueel opleiden op de eerste van vier aangekochte trucksimulators. Momenteel wordt voornamelijk ervaring opgedaan met de virtuele rij-opleiding van leerling-chauffeurs, terwijl ook nieuwe trainingen voor ervaren chauffeurs worden ontwikkeld. Ook voor de binnenvaart wordt een ´virtuele´ training ontwikkeld, waarin de brugsimulator van MARIN een centrale rol speelt. De behoefte aan nieuwe trainingsconcepten is o.a. ingevuld met de ViTaaL-formule.

Arbeidsmarktprojecten en employability
De projecten (leerwerkproject, studiefonds en replacement) van de GPdW zijn per 1 januari 1999 aan de leerwerkprojecten (o.a. in personenvervoer, haven en binnenvaart) van de Vakopleiding toegevoegd, waardoor nu voor alle doelgroepen op de arbeidsmarkt een toegesneden instroomtraject kan worden aangeboden. Het is de ambitie van de Vakopleiding om de dienstverlening wat Employment Services betreft verder uit te bouwen. Ook het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek (uitgevoerd in samenwerking met TLN en KNV) en het invulling geven aan employability voor de sector maken daarvan deel uit. In 1999 heeft de Vakopleiding via een onderzoek de employability-behoeften van werknemers en werkgevers in het beroepsgoederen- vervoer in kaart gebracht.

Behoefte aan leerlingen groeit
Voor de instroom van nieuwe en goed gekwalificeerde krachten is het leerlingstelsel een steeds belangrijkere bron voor het bedrijfsleven. In 1999 is het gelukt via massamediale wervings-campagnes (o.a. deelname aan de Megafestatie) en regionale voorlichtingsactiviteiten en goede begeleiding van leerbedrijven het aantal leerlingen licht te laten stijgen (2.857 t.o.v. 2.763 in 1998). Om het belang van de kwaliteit van de praktijkopleiding te onderstrepen is in 1999 voor de eerste maal een sectorale verkiezing van het Beste Leerbedrijf v/h Jaar georganiseerd. Winnaar was verhuisbedrijf Pot uit Amersfoort. Het register van erkende leerbedrijven is toegankelijk gemaakt via Internet. Binnen het secundair beroepsonderwijs wordt momenteel een gezamenlijke internetportal (Edugate) voor leerbedrijvenregistratie opgezet.

Internationale projecten
In 1999 zijn in 13 Oost-Europese landen gespecialiseerde trainingscentra opgericht, door een consortium waar de Vakopleiding deel van uit maakt. Met Nederlandse overheidssteun heeft de Vakopleiding de sociale partners in Roemenie ondersteund bij het inrichten van een opleidingscentrum. In Tsjechië is een kwaliteitsmanagementproject bij transportbedrijven gestart. Ook is de Vakopleiding de komende periode president van Eurotra (samenwerkingsverband van Europese opleidingsinstituten voor transport en logistiek).

Vooruitzichten
De Vakopleiding investeert voortdurend in de innovatie van haar dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn de integratie van virtuele rij-opleiding in het ´reguliere´ cursusaanbod, de ontwikkeling van leermethoden gebaseerd op internet-technologie en doorvoering van nieuwe didactische formules. De uitbreiding van de dienstverlening van de Vakopleiding met Competentiemanagement - ontwikkelingsprogramma´s op maat voor grotere bedrijven waarin de bedrijfsdoelstellingen en (gewenste) vaardigheden precies op elkaar worden afgestemd- en Employment Services wordt verder ingevuld. Ook de samenwerking met intermediairs als uitzendbureaus en andere opleidingspartners, zowel nationaal als internationaal (m.n. in Midden- en Oost-Europa en Centraal Azië), krijgt nog meer de aandacht. De Vakopleiding zal met nieuwe initiatieven zoals een imago-campagne voor de beroepen chauffeur en warehousemedewerker, gerichte aandacht voor scholing als employability-instrument en hulpmiddelen bij personeelwerving de bedrijfstak nog breder dan voorheen ondersteunen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie