Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over Chinees Themapark te Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 11-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GroenLinks


-

Vragen over Chinees Themapark in de rijksbufferzone Nieuwe Driemanspolder te Zoetermeer.


11 augustus 2000

Vragen van de leden Van Gent (GroenLinks), Leers (CDA), Van der Staaij (SGP), Schoenmakers (PvdA), Van Middelkoop (RPF/GPV) en Poppe (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ingediend 11 augustus 2000, over de voorgenomen realisatie van een Chinees Themapark in de rijksbufferzone Nieuwe Driemanspolder te Zoetermeer.


1. Heeft u kennis genomen van het besluit van de Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 21 juni 2000 om toestemming te verlenen aan de realisatie van een Chinees Themapark (Sweet Lake China) in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer?


2. Heeft u daarnaast kennis genomen van het advies van de PPC Zuid-Holland, waarin vanuit zowel ruimtelijk, mobiliteits- als economisch oogpunt een eenduidig negatief oordeel wordt uitgesproken over het Themapark?


3. Is het u bekend dat de voorgenomen locatie van het Themapark is gelegen in de Rijksbufferzone tussen de regios Den Haag en Zoetermeer en deel uitmaakt van de GroenBlauwe Slinger en van het Groene Hart, zoals vastgelegd in de AcVinex?


4. Wat is uw oordeel over het besluit van PS Zuid-Holland? Bent u het met ons eens dat het maatschappelijk belang van de komst van het Themapark niet opweegt tegen het belang van de groene zone binnen de Randstad, en dat voorliggende plannen van negatieve invloed zijn op de bufferende werking van de Nieuwe Driemanspolder?


5. In hoeverre beoordeelt u het besluit rechtstreeks in strijd met het door Regering en Kamer vastgestelde bufferzonebeleid, aangezien er met betrekking tot de plannen geen sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang, noch van openbaar toegankelijke, extensieve recreatiemogelijkheden?


6. Bent u voornemens, gezien de strijdigheid met het rijksbeleid en gezien het advies van de PPC, de komst van het park actief tegen te houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoetermeer in bestuurlijk overleg van uw standpunt op de hoogte te brengen?


-

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie