Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over de verspreiding van eurobiljetten

Datum nieuwsfeit: 11-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Vragen van kamerleden Giskes, Crone en De Haan over deDIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW 2000-1448 M

11 augustus 2000

Onderwerp

Vragen van kamerleden Giskes, Crone en De Haan over de verspreiding van eurobiljetten

Ter beantwoording van de Kamervragen van mevrouw Giskes, de heer Crone en de heer De Haan stuur ik u onderstaande antwoorden.

Vraag 1

Waarom wees u het voorstel van uw Belgische collega Reynders tijdens de laatste Ecofin om al in december 2001 eurobiljetten te gaan verspreiden van de hand?

Vraag 2

Hoe verhoudt zich dit tot de nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer dat u liefst zelf dergelijke voorstellen doet, maar in elk geval steun geeft aan voorstellen van dien aard van anderen in Europa, teneinde de overgang van gulden naar euro zo soepel mogelijk te laten verlopen voor consumenten en toonbankinstellingen?

Antwoord 1 en 2

Op 29 juni j.l. heb ik in de Kamer aangegeven dat de regering niet bereid is uitvoering te geven aan de motie van de heer De Haan (25107, nr. 43), waarin zij wordt opgeroepen in Europees verband alsnog te bewerkstelligen dat het publiek half december 2001 niet alleen wordt voorzien van euromunten, maar ook van eurobiljetten. De regering stond en staat op het standpunt dat de Europese besluitvorming, door mij in het overleg van 29 juni uitvoerig toegelicht, niet opengebroken moet worden. Het komt de kwaliteit van het openbaar bestuur niet ten goede als kaders steeds worden verschoven. Dit geldt met nog krap 17 maanden te gaan zeker ook voor het omvangrijke en sterk tijdgestuurde project van de omschakeling van gulden naar euro. De uitvoering van dit project vindt plaats op basis van het door mij goedgekeurde projectplan chartale omwisseling van De Nederlandsche Bank (DNB). Voor de uitvoering van dit plan, dat in nauw overleg met alle betrokken partijen is opgesteld, is voortijdige bevoorrading van het publiek met eurobiljetten overigens ook niet nodig.

Vraag 3

Hoe valt het te rijmen dat u bij een beperkte mate van frontloaden van eurobiljetten vreest voor tijdverlies, terwijl u tegelijkertijd stelt dat het MKB nog ruim de tijd heeft om zich in te stellen op de euro?

Antwoord 3

De planning voor de euroconversie van een klein bedrijf laat zich slecht vergelijken met de planning van DNB voor de omwisseling van de munten en biljetten, al geldt voor beide dat 1 januari 2002 een harde deadline is. Niet alleen de aard van de werkzaamheden, maar ook schaal en impact verschillen zeer.

De planning van DNB geeft aan dat alle deelprojecten per 1 juli 2001 getest en wel gereed moeten zijn voor uitvoering. De productie van biljetten en munten (en de verpakking hiervan) loopt evenwel nog door. Vanaf 1 december 2001 zal de bevoorrading van banken en toonbankinstellingen op gang komen.

Voor het MKB geldt dat in veel gevallen een plan van aanpak voor de omschakeling naar de euro nog ontbreekt. Het Nationaal Forum voor de introductie van de euro adviseert MKB-bedrijven uiterlijk eind dit jaar een planning te hebben van wat, wanneer, hoe en door wie moet worden aangepast. Het Forum zal hiertoe in het vroege najaar met aanvullende handreikingen komen.

De Minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie