Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderwerpen nieuwe uitgave Nederlandse Staatscourant

Datum nieuwsfeit: 11-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Nederland wil gezamenlijke Europese aanpak van autodiefstal

De lidstaten van de Europese Unie gaan op verzoek van Nederland maatregelen nemen tegen de georganiseerde autodiefstal in de EU. De meeste gestolen auto's verdwijnen naar Rusland. Nederland wil daarom betere samenwerking tussen de lidstaten en meer samenwerking met Rusland. Volgens Europol is autodiefstal de meest lucratieve vorm van criminaliteit met een minimale pakkans. De Europese politie-organisatie rekent voor dat er in 1999 een half miljoen auto's in de EU zijn gestolen, een schadepost van ruim f 15 mrd. In Nederland verdwenen vorig jaar ruim 30.000 auto's. Dat bezorgde verzekeraars een schadepost van f 262 mln.

Beperkte informatieplicht uitvoeringsinstellingen

In de wekelijkse rubriek Sociaal Recht aandacht voor de informatieplicht van uitvoeringsinstellingen. Die blijkt beperkt te zijn. Het GAK weigerde een man met een arbeidsongeschiktheidsuitkering exacte informatie te verstrekken over de gevolgen voor zijn uitkering als hij weer beperkt ging werken. De Gak-cliënt wilde op deze manier uitzoeken of werken lonend was. De uitvoeringsinstelling wilde de cijfers echter niet verstrekken omdat de mensen met een uitkering verplicht zijn om zich in te spannen passend werk te zoeken. Pas als er een baan gevonden is, worden de gevolgen voor de uitkering bekeken. De arbeidsongeschikte klaagde daar over bij de ombudsman, maar die wees de klacht af.

Zuid-Holland legt munitiedepot Ypenburg weinig beperkingen op

Uit niets blijkt dat de provincie Zuid-Holland de vier munitiedepots van het ministerie van Defensie op Ypenburg enige beperking heeft opgelegd. De provincie en het ministerie van Defensie hebben hoogstwaarschijnlijk op de bestemmingsplankaart een fout gemaakt met het trekken van de 300 meter brede veiligheidszone rond depots. Die tussentijdse conclusie trok staatsraad R. Cleton tijdens de behandeling van de bezwaren tegen het bestemmingsplan 'Ypenburg-Nootdorp'. Immers, in het Structuurschema Militaire Terreinen gelden over het algemeen zones van 800 tot 1200 meter breed. Ook bevreemdde het de staatsraad dat er geen enkele beperking van de hoeveelheid opgeslagen explosieven in het plan is terug te vinden.

Raad van State vraagt Europees Hof uitleg over regels afvalexport

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het Hof van Justitie van de EG gevraagd om uitleg van de Europese regels voor de export van afval binnen de Europese Unie. Het rechtscollege stelt de zogeheten prejudiciële vragen in het kader van een aantal rechtszaken tegen het door minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer afgekondigde exportverbod voor onder meer vliegas. Het Hof moet onder meer duidelijk maken hoe de voorschriften in het Europese afvalverdrag EVOA precies toegepast moeten worden op afval dat in het ontvangende land hergebruikt kan worden. Tevens moet het Hof aangeven of een lidstaat de export van afval mag tegenhouden omdat anders de eigen afvalverwerkingsstructuur minder rendabel wordt. content-type=text/plain; charset=iso-8859-1

Sdu nv : Service : Nieuws
www.sdu.nl/uitg/service/nieuws/index.htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie