Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Open brief ex-diplomaat Boerland aan minister Van Aartsen

Datum nieuwsfeit: 13-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Embargo: 13 augustus 2000;


- OPEN BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN -;
- Tevens - persbericht.

Hedenmorgen werd per fax aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderstaande, - open brief - verzonden:

Fax / origineel in de Post
Venlo, 13 augustus 2000.

Aan: J.J. van Aartsen; - p e r s o o n l i j k -
minister van Buitenlandse Zaken.


Onderwerp: - gelijke behandeling?

Geachte Heer,

Met de nodige verbazing worden recent persberichten van U gelezen: omtrent: ergernis, protest aantekenen, beroep op verdragen, inschakeling VN, en internationale organisaties, bilaterale inschakelingen, gezamenlijke demarches en ook een ontbieden op Uw departement, etc. in kader van de belangenbehartiging van gearresteerde Nederlanders.

Naast deze 4 in Joegoslavië verblijvende Nederlanders, met hun eigen achtergronden. Ligt sinds 9 december 1987, te Horst / Limburg; een vrouw begraven, die bestiaal te Kingston Jamaica, op 2 december 1987 werd vermoord; - aldaar verblijvend met een Nederlands diplomatiek paspoort.

Artikel 1 van de Grondwet, stelt dat eenieder een gelijke behandeling zal verkrijgen; of in woorden in gelijke strekkingen.

Na deze moord, op 2/12-1987; in eigen woning rond 09.00 in Kingston/ Jamaica werd:
- Geen protest aangetekend?

- Geen beroep op Internationale verdragen gedaan?
- Geen Verenigde Naties ingeschakeld?

- Geen overlijdensakte opgemaakt? (geschiedde febr. 1999)
- Geen hulp of ondersteuning, aan politie van Jamaica, aangeboden.
- Geen lokale advocaat ter beschikking gesteld, voor belangbehartiging van slachtoffer, en nabestaanden.
- Geen internationale organisaties zoals CIA/Interpol etc. ingeschakeld.
- In februari 1988; werd pas door het gezamenlijke CD - korps te Jamaica, een demarche gedaan, omtrent (zie interne /geheime stukken) over "zorgen" over veiligheid; - de mogelijke link daarbij met de moord van 2/12-87, diende vermeden te zijn. (Ook volgens diezelfde stukken).
- De afgifte van een - Proces verbaal -, kon de toenmalige Tijdelijk Zaakgelastigde, ongemoeid, in termen van stille diplomatie laten verzanden. (Lees: eigen schaamte, onkunde en onwil)
De nabestaanden moesten tot 1994; onder ambtelijke repressiedruk, hun mond houden en vooral geen vragen of opheldering verzoeken over de moord, in Jamaica, bij U; - als werkgever en ministerie van BUIZA.


- Sinds 1995 kon dat pas weer, er volgden rechtszaken, een honger- staking van 14 dagen met kerst/nieuwjaar 1998/1999.
- Het - grote geheim: de op 29 juni 1987; verplicht gestelde dagbewaking voor de diplomatieke woning, kon tot 9 juni 1999, bewaard blijven. Hetgeen tevens als verklaring dient voor het achterwege laten van alle activiteiten uit bovengesteld (nog onvolledig) lijstje.
Sinds 1997; om exact te zijn 6 mei 1997; werd na jarenlang niets doen, door de Nederlandse Ambassade, opheldering en wederom om het Proces-verbaal van de moord gevraagd aan de Republiek Jamaica. Daarna volgden, - welhaast maandelijks - tientallen brieven, zonder echter de verstrekking van het proces-verbaal van de moord, of opheldering.

In de laatst mij bekende aanschrijving van 19 mei 2000; aan Jamaica is door U gesteld: -" concerned " (= bezorgd) te zijn, dat het Proces verbaal nog niet is verstrekt na een vragenreeks van meer dan 3(drie) jaar?

Minister wordt het na meer dan drie jaar aan het lijntje te zijn gehouden, niet eens tijd om: - Ergernis te tonen? - Protest aan te tekenen? - Beroep te doen op internationale verdragen? - Verenigde Naties in te schakelen? - Een VN rapporteur te sturen, (of vragen daarom)? - Jamaica te wijzen op de VN - resolutie, inzake specifiek: de bescherming en veiligheid van diplomaten? - Een lokale advocaat in te schakelen? - Uw ambassade te Kingston, nu goed bemand; - gezamenlijke demarche te laten verrichten? - Andere kanalen te benutten zoals Interpol en CIA. Alle dossiers en stukken van/omtrent de moord, op te eisen? Ook werd de Ambassadeur van Jamaica, nog niet gevraagd op Uw departement te verschijnen? (Althans is zulks aan ondertekenaar niet bekend). Wat vindt U van Uw eigen positie daarin?

Is het nog steeds mogelijk om Jamaica te beschouwen als bevriende natie? Jamaica heeft VN -bupo-, verdrag opgezegd, gelijk Irak, Libië, etc., en heeft zichzelf buiten de internationale rechtsorde geplaatst. U en collega Herfkens hebben "Mensenrechten" opzichtig verklaard als criterium voor ontwikkelingshulp; toch gaan er nog jaarlijks miljoenen naar Jamaica?

Mijn vermoorde vrouw, mijn twee dochters, en ikzelf; wachten ook nog steeds op Uw belangenbehartiging. Na 12 / 13 jaar, nog steeds geen proces - verbaal, en opheldering te hebben, is als - onmenselijk - te bestempelen.

Een nog langer "concerned" zijn van U, en het daarbij laten! Werpt vragen op?

Hoogachtend,

J.H.M. Boerland
Postbus 3284

5902 RG Venlo


Afkomstig van Jan Boerland, Ex-diplomaat te Kingston, telf/fax: 077-3875820.
Zie verder: www.boerland.nl
E- Mail: (infolanw@scarlet.nl)

N.B. Na jarenlang zelf in het buitenland gewerkt te hebben, (Ambassades) kan uit eigen ervaring worden gesteld, dat in vele landen, pas weken soms maanden nadien, arrestaties worden gemeld bij ambassades. Zelden of nooit, werd hierover een protest - nota gestuurd. Verwonderlijk? Nee, het antwoord is simpel: - drugskoeriers hebben geen achterban die voor hen opkomt!

Gelijke behandeling?
Zie o.a. Persbericht: MinBZ: Nederlandse gedetineerden in Joegoslavië veroordeeld.
Persbericht 11 augustus 2000 nummer 074

Fin.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie