Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Faunabescherming eist verbod op drijfjacht wilde zwijnen

Datum nieuwsfeit: 14-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT
SPIELEREI VAN EX-DIRECTEUR DEKKERSWALD:

FAUNABESCHERMING EIST VERBOD OP BARBAARSE DRIJFJACHT OP WILDE ZWIJNEN IN ACHTERTUIN UNIVERSITAIR LONGCENTRUM IN GROESBEEK

Binnenkort zullen als het aan staatssecretaris Faber van LNV ligt- de rustgevende bossages rond het Universitair Longcentrum Dekkerswald in Groesbeek, het toneel zijn van schreeuwende mannen die met behulp van honden en stokken alle in Dekkerswald levende dieren voor zich uit drijven in de richting van een linie bewapende mannen onder leiding van oud- Dekkerswald directeur Peeters. De zwartwildjagers in deze linie- waarvan verschillende deelnemers op leeftijd- zullen vervolgens proberen met behulp van hollow point (dum dum) munitie 40 wilde zwijnen naar de eeuwige jachtvelden te helpen. Dat is wat een door Laser Gelderland (LNV) afgegeven vergunning toestaat, in strijd met de jachtwet.

De Faunabescherming heeft bezwaar aangetekend tegen deze vergunning en zal tevens bij de rechtbank schorsing vragen van deze vergunning die opnieuw aantoont hoe weinig bescherming in het wild levende dieren kunnen verwachten van het ministerie van LNV dat keer op keer weigert zich te houden aan de intenties en de letter van de wet. Het landgoed Dekkerswald, waar het Universitair Longcentrum van de Universiteit van Nijmegen is gevestigd is een klein, geheel omheind bosgebiedje van naar schatting 20 hectare dat geheel voor de jacht is ingericht. Patiënten en hun bezoek mogen niet wandelen in het bosgebied, op welke regel door jachtopzichters sinds jaar en dag streng wordt toegezien. Buitenstaanders zijn al helemaal niet welkom op het terrein. Reden voor het verbod zijn de jachthutten en voerplaatsen die niet voor de ogen van anderen dan jagers bedoeld zijn. Het is voor de Faunabescherming onbegrijpelijk dat de directie en het bestuur van Dekkerswald de barbaarse activiteiten van haar oud-directeur blijven tolereren, in dit door de minister aangewezen kenniscentrum, o.m. op het gebied van slaap- en waakstoornissen. De Faunabescherming wijst erop dat Dekkerswald bij lange na niet voldoet aan de minimale oppervlaktenorm (40ha) die door de wet aan een jachtveld gesteld wordt. De nieuwe Flora- en faunawet bepaalt dat wilde zwijnen en andere grote hoefdieren die in een omheind gebied leven van minder dan 5.000 hectare (onderzoekers van IBN-DLO pleitten zelfs voor verruiming van die norm tot 15.000 ha) moeten worden gezien als gehouden dieren, die niet in het wild leven. Het toestaan van drijfjachten op gehouden dieren op een kleine oppervlakte is vergelijkbaar met jagen in een kippenhok. De dieren kunnen geen kant op, familieverbanden worden uit elkaar geschoten (zelfs in de tijd dat moederdieren jongen te verzorgen hebben) kortom er is sprake van een slachting onder speciaal voor de jacht gefokte dieren die daar met geen enkel ander doel gehouden worden. Omdat de vergunning niet voldoet aan essentiële voorwaarden als een duidelijke omschrijving van de wijze waarop de dieren gedood mogen worden, omdat er geen wetenschappelijke analyse van populatie en afschot aan de vergunning ten grondslag ligt, omdat er diervriendelijker alternatieven zijn dan ingrijpen via drijfjachten, omdat selectief afschot onmogelijk is bij drijfjachten en omdat het onderzoeksinstituut IBN-DLO meer dan eens heeft aangegeven dat de drijfjacht op wilde zwijnen een afkeurenswaardige, verstorende en onnauwkeurige methode is om populaties te reguleren, kan gesteld worden dat de afgegeven vergunning niet voldoet aan de vereisten vermeld in de Jachtwet. De Faunabescherming gaat er daarom van uit dat de vergunning ofwel door het ministerie zal worden ingetrokken ofwel door de rechter zal worden vernietigd. De Faunabescherming heeft in een brief aan directie en bestuur van Dekkerswald gevraagd om opheldering over de barbaarse activiteiten die zich binnen haar omheining afspelen en hun standpunt terzake. In Nederland zijn ongeveer 600 jagers actief bij de drijfjacht op wilde zwijnen. Veel van hen komen uit kringen van adel, hof en de top van het bedrijfsleven. Hoewel de drijfjacht op wilde zwijnen al jaren aan grote maatschappelijke kritiek onderhevig is, lijkt een wettelijk verbod niet gemakkelijk realiseerbaar. Hoewel een virtuele kamermeerderheid aan haar kiezers verplicht is op basis van verkiezingsprogramma s een drijfjachtverbod te bewerkstelligen, heeft staatssecretaris Faber in antwoord op kamervragen bij herhaling laten weten zo n verbod niet te overwegen. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de terreinbeherende gemeenten Nunspeet, Epe en Apeldoorn hebben al wel vooruitlopend op een eventueel wettelijk verbod en op basis van deskundigenrapportages van dr. Hazebroek en dr. Groot Bruinderink van IBN-DLO - een verbod ingesteld op de drijfjacht op wilde zwijnen binnen hun grondgebied. De passie van enkele leden van het Koninklijk huis, onder wie Prins Willem Alexander, voor de drijfjacht op wilde zwijnen lijkt de bereidheid tot een wettelijk verbod echter in de weg te staan . Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over de instelling van zo n verbod. De Faunabescherming zal zich in een campagne hard maken voor het bewerkstelligen van een algeheel verbod op de drijfjacht op wilde zwijnen. Persinfo: Niko Koffeman 06 53533132
Rita Stockmann 0317 316879

Informatie over de wijze waarop de drijfjacht op wilde zwijnen in z n werk gaat: www.hofjacht.nl Amstelveen 14 augustus 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie