Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerstejaars beter voorbereid op drinkcultuur studentensteden

woerden, 14 augustus 2000

Eerstejaars beter voorbereid op drinkcultuur studentensteden

Universiteiten verwachten goede effecten van voorlichting over alcohol aan eerstejaars studenten tijdens de komende introductieweken. Ouderejaars studenten krijgen in de rol van mentoren steeds vaker de taak om het alcoholgebruik van de aankomende student in de gaten te houden. Van een duidelijk preventief alcoholbeleid tijdens de introductieweken is geen sprake; de genomen maatregelen zijn daarvoor te divers van karakter en bijna nergens schriftelijk vastgelegd. Dat zijn enkele uitkomsten van een onderzoek dat het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) heeft gehouden onder de zogenaamde introductiecommissies van de universiteitssteden.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de landelijke alcoholcampagne Ik ben zat en wie ben jij?. De campagne wordt vandaag gestart door professor Wagenaar, Rector-Magnificus van de Leidse Universiteit. De campagne is bedoeld voor eerstejaars studenten en wordt uitgevoerd door het NIGZ in samenwerking met haar regionale partners.

Introductieweken mondjesmaat alcoholvrij
Uit het onderzoek dat het NIGZ in de maand juni jl. heeft uitgevoerd in 30 steden blijkt dat het geven van voorlichting door ouderejaars als belangrijkste wapen wordt beschouwd ter voorkoming van alcoholmisbruik bij eerste jaarsstudenten. De introductiecommissies geven bovendien aan massaal deel te nemen aan de landelijke alcoholcampagne van het NIGZ en sporen mentoren aan tijdens de introductie goed te letten op het alcoholgebruik van de aankomende studenten.
Sommige introductiecommissies hebben voor de ochtendprogrammas in de introductieweek een alcoholverbod ingesteld; ludieke acties voor eerstejaars waarbij alcoholgebruik een centrale rol speelt zijn op een aantal plaatsen afgeschaft. In enkele steden is de rol van bierproducent als sponsor beperkt en is sponsoring door sterke drankproducenten verboden. Het drinken van fris wordt als goed alternatief aangemoedigd.

Startschot alcoholcampagne door professor Wagenaar Het NIGZ heeft het onderzoek naar het alcoholbeleid van introductiecommissies uitgevoerd in het kader van de alcoholcampagne Ik ben zat . en wie ben jij? die in 2000 voor de derde keer wordt uitgevoerd. De campagne wordt vandaag geopend in Leiden door Professor Wagenaar, Rector-Magnificus van de Leidse Universiteit. De doelgroep van de campagne bestaat uit ruim 100.000 eerstejaars universiteits- en HBO-studenten in 30 steden. De studenten worden uitgedaagd de alcoholwetenschapsquiz 2000 op te lossen waarmee ze 1000 gulden kunnen winnen. Elke maand tot 1 december 2000 wordt er een extra prijs van 250,- uitgereikt.
De quiz wordt in de deelnemende steden aangeboden aan alle eerstejaars en deelname via internet (www.alcoholvoorlichting.nl) is eveneens mogelijk. Tijdens de introductiemarkten zijn de regionale steunpunten van het NIGZ, de afdelingen Preventie van de Instellingen voor Verslavingszorg, aanwezig om deelname aan de campagne te stimuleren.

Ober, waar kan ik kotsen?
Tijdens de introductieweken worden posters verspreid die de eerstejaars studenten moeten aanmoedigen aan de Alcoholwetenschapsquiz deel te nemen en na te denken over de risicos van overmatig alcoholgebruik. Een speciaal uitgegeven alcoholstudiegids stelt de student in staat de quiz op te lossen.
De posters hebben als slogan: Ik ben zat en wie ben jij?, Ober, waar kan ik kotsen? en Bier maakt me los, losser, loser?!. Voor mentoren is een speciaal voorlichtingsboekje verspreid dat hen in staat stelt eerstejaars te wijzen op de risicos van overmatig alcoholgebruik. Een belangrijke tip voor mentoren is om zelf het goede voorbeeld te geven.

Alcoholschenkbeleid van studentenverenigingen
De campagne Ik ben zat en wie ben jij? is in 1997 opgezet naar aanleiding van een dodelijk ongeval tijdens een inwijdingsritueel in een studentenhuis nadat een student in korte tijd een liter jenever had gedronken. De campagne is in 1999 reeds een groot succes gebleken. De campagne wordt zeer gewaardeerd door studenten, de kennis van de studenten van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik is sterk toegenomen en steeds meer studentenverenigingen gaan hun alcoholschenkbeleid bijstellen. Zij willen daarmee zoveel mogelijk voorkomen dat het schenkbeleid het alcoholgebruik onder de leden stimuleert in plaats van beperkt. Uit het onderzoek Ad Fundum dat in
1999 in opdracht van het NIGZ door het Centrum voor Verslavingsonderzoek is uitgevoerd bleek dat vooral het alcoholgebruik onder leden van studentenverenigingen hoog is.Voor informatie: avp@nigz.nl

Voor informatie: NIGZ/AVP de heer ir. W.E. van Dalen 0348-437639 of 06-54601414

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie