Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwegein en partners samen aan verkeersveiligheid

Datum nieuwsfeit: 14-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

Gemeente en partners bundelen krachten om gedrag verkeersdeelnemers te beïnvloeden
(14 augustus 2000)

Het college van B&W van de gemeente Nieuwegein heeft onlangs het zogeheten ´Werkplan Mensge-richte Maatregelen Verkeersveiligheid´ vastgesteld. In dit werkplan zijn activiteiten gebundeld die zijn gericht op de houding en het gedrag van verkeersdeelnemers: verkeerscontroles, educatie en voor-lichting. Het gaat om initiatieven van onder meer de gemeente zelf, de verenigde
verkeersveiligheids-organisaties 3VO, de politie, scholen en de Fietsersbond. De gemeente heeft 75.000 gulden gereser-veerd om het werkplan te maken en de activiteiten in het werkplan financieel te ondersteunen. Dit bedrag wordt nog aangevuld met een bijdrage van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht. De meeste activiteiten starten na de zomervakantie. Het is de bedoeling om jaarlijks werkplannen te laten verschijnen.
Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda bij de gemeente Nieuwegein; daarom is in juni 2000 een breed pakket aan infrastructurele maatregelen vastgesteld. De gemeente vindt echter dat verkeersvei-ligheid niet alleen wordt verbeterd door wegen aan te passen en borden te plaatsen. Daarom is toen ook besloten meer geld en energie te steken in activiteiten die zijn gericht op houdings- en gedrags-verandering.

De gemeente heeft in februari een workshop georganiseerd om met belanghebbenden te praten over de zogeheten ´mensgerichte´ activiteiten. Uit de workshop bleek dat vooral structurele aandacht nodig is voor enerzijds kinderen in het basisonderwijs en hun ouders, en anderzijds volwassen automobilis-ten en (brom)fietsers. Het werkplan bevat onder meer de volgende projecten gericht op kinderen: · Verkeersexamens voor kinderen uit groep 7 of 8 (activiteit van 3VO, politie en gemeente).
· Fietscontroles (activiteit van politie, scholen, 3VO en gemeente). · Subsidiëring van bromfietscursussen (activiteit van gemeente, rijscholen en 3VO).
· Project ´Verkeersouders´. Een verkeersouder is een tussenpersoon tussen ouders, school, ge-meente en politie, daar waar het gaat om de veiligheid van kinderen onderweg tussen huis en school. Verkeersouders krijgen ondersteuning en opleiding (activiteit van 3VO, scholen en ge-meente).
Voor volwassenen bevat het werkplan onder meer de volgende projecten: · Op 21 september start een verkeersveiligheidscampagne. De campagne omvat onder meer grootscheepse verkeerscontroles, onder het motto Veilig door de Lopikerwaard en Nieuwegein (activiteit van gemeenten provincie, ROV en politie).
· Rijvaardigheidsritten voor 50+ers: de instructie en test geeft ouderen inzicht en vertrouwen in ei-gen kunnen en leert ingesleten gewoonten te herkennen en zo te veranderen (activiteit van 3VO, rijscholen en gemeente).
· Gedragsbeïnvloedende activiteiten om alcohol in het verkeer tegen te gaan (activiteit van politie en gemeente).
· Technische verkeers- en verlichtingscontroles door de politie(activiteit van politie en gemeente).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie