Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK inzake gemeentefonds onderwijshuisvesting

Datum nieuwsfeit: 14-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BZK inzake gemeentefonds onderwijshuisve sting

Gemaakt: 29-8-2000 tijd: 16:7


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 augustus 2000

In uw brief van 6 juli 2000 verzocht u mij om een reactie op een aan de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gerichte brief, afkomstig van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk en Aalburg.

Zoals aangegeven in bijlage 1 bij de brief van 22 mei 2000 van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mw. K.Y.I.J. Adelmund, aan uw Kamer ben ik voornemens om via een aantal stappen tot een definitieve verdeling van de middelen voor onderwijshuisvesting te komen. De eerste stap is dat in een brief aan alle gemeenten het traject om tot een mogelijke aanpassing van de verdeling te komen, wordt uiteengezet. Deze brief is op 27 juni 2000 verzonden. In deze brief worden de gemeenten tevens uitgenodigd om problemen die in voornoemd traject aandacht verdienen te melden. Gemeenten kunnen tot
16 september 2000 reageren.

Inmiddels heeft ook de werkgroep definitieve verdeling middelen onderwijshuisvesting zijn werkzaamheden gestart. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd de ministeries van Financiën en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de VNG, de Rfv en mijn eigen departement. In de maanden september, oktober en november van 2000 zal deze werkgroep de reacties van de gemeenten inventariseren. Deze reacties zullen worden gevoegd bij reeds gesignaleerde knelpunten ten einde oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Op basis van de conclusies uit bovengenoemd onderzoek zal een adviesaanvraag aan de Raad voor de financiële verhoudingen worden voorbereid. Op basis van het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen kunnen in het voorjaar van
2001 de definitieve voornemens met de Tweede Kamer worden besproken. De uitkomsten van dit overleg kunnen in de meicirculaire van 2001 worden opgenomen.

De brief van de gemeente Wijk en Aalburg zal in dit traject worden meegenomen en worden gevoegd bij de overige reacties die van gemeenten worden ontvangen.

Bij brief van 8 juni 2000 hebt u daarnaast de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mw. K.Y.I.J. Adelmund, gevraagd een spoedadvies inzake Almere aan de Raad voor de financiële verhoudingen te vragen. De staatssecretaris heeft het verzoek voor behandeling aan de beheerders van het gemeentefonds overgedragen. De desbetreffende adviesaanvraag treft u bijgaand aan. De Rfv zal deze adviesaanvraag in zijn eerste vergadering na de zomer (op 25 augustus
2000) behandelen. Het advies zal u zo spoedig mogelijk na ontvangst worden toegezonden.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie