Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Korthals over informatievoorziening aan het parlement

Datum nieuwsfeit: 14-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


23490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag
Nr. 162 Brief van minister van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 augustus 2000

Op 1 juli 1999 dienden de leden van uw Kamer Van Oven, O.P.G. Vos, Van den Akker en Dittrich een motie in met betrekking tot de informatievoorziening aan het parlement op JBZ-gebied . Bij verschillende gelegenheden, laatstelijk rondom de JBZ-Raad van 29 mei jl. , bent u op de hoogte gesteld van de inzet van de Nederlandse regering ten aanzien van de uitvoering van deze motie en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen.

Het verheugt mij zeer dat ik u thans, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, kan berichten dat de Algemene Raad tijdens zijn bijeenkomst van 11 juli jl. op aandrang van Nederland een specifieke conclusie over dit onderwerp heeft aangenomen. Daarmee is voor mijn gevoel het grote belang van het onderhavige onderwerp nog eens uitdrukkelijk bevestigd. De tekst van de desbetreffende conclusie luidt als volgt:

"De Raad neemt met belangstelling kennis van de bevindingen in het verslag van het secretariaat-generaal van de Raad over de huidige praktijken in de lidstaten betreffende informatievoorziening aan nationale parlementen op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken; dat verslag is aan de Raad voorgelegd tijdens zijn zitting van 29 mei 2000. In dit verband acht de Raad het van belang dat alle instellingen en organen het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en derhalve dezelfde rechtskracht als het Verdrag heeft, strikt toepassen. De Raad is er zich ten zeerste van bewust dat samenwerking op JBZ-gebied rechtstreeks gevolgen heeft voor de burgers van de Europese Unie. Daarom is een daadwerkelijke betrokkenheid van het Europees Parlement en de nationale parlementen van essentieel belang. Om de nationale parlementen de gelegenheid te geven hun rol in dat proces te vervullen, moeten de agenda van Raadszittingen waarin de tenuitvoerlegging van Titel IV van het Derde Deel van het EG-Verdrag en Titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie aan de orde komt, alsmede alle documenten die verband houden met de behandelde punten, tijdig beschikbaar zijn in overeenstemming met het reglement van orde van de Raad en bovengenoemd protocol. Daarom herinnert de Raad in het bijzonder aan de verbintenissen uit hoofde van artikel 3 van zijn reglement van orde en aan verklaring b) bij die bepaling."

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

De Minister van Justitie,

A.H. Korthals

content-type=text/plain; charset=iso-8859-1


23490000.162 brief min just inz informatievoorziening jbz-gebied www.parlement.nl/doc/rec/docs/data/23490000.162_brief_min_just_inz_informatievoorziening_jbz-gebied.html

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie