Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ARCADIS boekt 21% meer winst in eerste halfjaar 2000

Datum nieuwsfeit: 15-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT
ARCADIS NV
Utrechtseweg 68
Postbus 33

6800 LE Arnhem
Tel 026 3778 604
Fax 026 4438 381
www.arcadis.nl

Arnhem, 15 augustus 2000

ARCADIS BOEKT 21% MEER WINST IN EERSTE HALFJAAR 2000

Ingenieursbureau ARCADIS heeft in het tweede kwartaal van 2000 het goede resultaat uit het eerste kwartaal kunnen voortzetten. Vooral het bedrijfsresultaat ontwikkelde zich gunstig. In het tweede kwartaal steeg het bedrijfsresultaat met 32% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor het eerste halfjaar 2000 was deze stijging 24%. De nettowinst steeg in het tweede kwartaal met 19% en in het halfjaar met 21% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze positieve resultaatsontwikkeling is het gevolg van een sterke autonome groei in met name de Verenigde Staten en in iets mindere mate Nederland en België. Ook de met ingang van het vierde kwartaal 1999 geacquireerde bedrijven ARCADIS Giffels in de Verenigde Staten en ARCADIS Logos in Brazilië dragen bij aan de groei, evenals de hogere koers van de dollar. De in 1999 getroffen maatregelen in Duitsland en bij ARCADIS Euroconsult hebben eveneens tot resultaatsverbetering geleid.

Financieel
Tweede kwartaal

· Nettowinst: EUR 5,6 miljoen, 19% meer dan de EUR 4,7 miljoen in 1999
· Nettowinst per aandeel: EUR 0,28 tegenover EUR 0,25 in 1999
· Bedrijfsopbrengsten: 26% stijging naar EUR 205,3 miljoen tegenover EUR 162,8 miljoen in 1999
· Bedrijfsresultaat: 32% hoger naar EUR 10,2 miljoen tegenover EUR 7,7 miljoen in 1999.
Eerste halfjaar

· Nettowinst: EUR 8,8 miljoen, 21% meer dan de EUR 7,3 miljoen in 1999
· Nettowinst per aandeel: EUR 0,44 tegenover EUR 0,38 in 1999
· Bedrijfsopbrengsten: 24% stijging naar EUR 370,7 miljoen tegenover EUR 299,8 miljoen in 1999
· Bedrijfsresultaat: 24% hoger naar EUR 16,3 miljoen tegenover EUR 13,1 miljoen in 1999.
Marktontwikkeling
ARCADIS is actief in vier marktsegmenten: infrastructuur, gebouwen, milieu en vastgoedinformatie & telecommunicatie. In de eerste helft van 2000 werd de meeste groei gegenereerd in het segment gebouwen, wat grotendeels toe te schrijven is aan de acquisitie van Giffels in de Verenigde Staten. Dit segment was goed voor 21% van onze omzet. Ons grootste marktsegment blijft infrastructuur met ruim 37%. De investeringen van de overheid zorgden in de meeste landen waar ARCADIS actief is voor een belangrijke groei in dit segment. In het segment milieu, dat goed was voor 25% van onze omzet, werd een sterke stijging gerealiseerd, vooral in de Verenigde Staten, waar we succesvol zijn in het wegzetten van onze Guaranteed Remediation producten. Daarnaast is onder invloed van de vele bedrijfsfusies de vraag naar milieu due diligence diensten hoog. In het segment vastgoedinformatie & telecommunicatie zette de sterke groei van vorig jaar door. Ongeveer 14% van onze omzet werd in dit segment gerealiseerd.

Projecten
In het tweede kwartaal 2000 werkte ARCADIS onder andere aan de volgende projecten: Infrastructuur

· Privatisering van snelwegen in de Braziliaanse staat São Paulo. ARCADIS verleent hier zowel managementadvies als technische steun bij de toewijzing van vergunningen.
· Voor de Belgische Spoorwegen (NMBS) stelt ARCADIS een grensoverschrijdende studie op naar alternatieve tracés voor de IJzeren Rijn (Antwerpen-Duisburg) en de impact daarvan op het milieu.
· Voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verricht ARCADIS in consortiumverband een haalbaarheidsstudie naar de Zuiderzeelijn (Schiphol-Groningen). Gebouwen

· Voor het prestigieuze Mahler 4 kantorencomplex in Amsterdam zal ARCADIS het projectmanagement, de bouwtechniek en het parkeeradvies leveren.
· Voor een productielocatie van General Motors in de Amerikaanse staat Texas heeft ARCADIS in een kort tijdsbestek een nieuw carrosseriebedrijf (vloeroppervlak 225.000 m2), inclusief omringende infrastructuur ontworpen. Milieu

· Voor een internationale plasticfabrikant onderzocht ARCADIS mogelijke bodemvervuiling op een locatie in Duitsland. In aanvulling hierop zullen ook andere locaties in Duitsland, Frankrijk en Brazilië geïnspecteerd worden.
· In China is ARCADIS gestart met de ontzouting van het op één na grootste olieveld van het land in de Gele Rivier delta. Het project looptijd twee jaar beslaat een oppervlak van 150.000 ha. Vastgoedinformatie en telecommunicatie

· In Spanje levert ARCADIS aan een toenemend aantal grote internet portals, waaronder de belangrijkste mediagroep van Spanje, digitale reis- en locatie-informatie over ruim 100 Spaanse steden.
· Kansrijk blijft de Amerikaanse markt voor telecommunicatie. Hier werd een groot contract afgesloten voor plaatsing van antennesystemen voor een van de grootste Amerikaanse telecommunicatiebedrijven.
Vooruitzichten
De goede marktcondities in de Verenigde Staten, Nederland, de meeste andere Europese landen en Brazilië geven onverminderd aanleiding tot optimisme. De stijging van het bedrijfsresultaat zal dan ook in het tweede halfjaar naar verwachting op een vergelijkbaar niveau uitkomen als in de eerste helft van 2000. In het tweede halfjaar verwachten wij een lagere bijdrage uit niet-geconsolideerde deelnemingen dan vorig jaar, toen sprake was van additionele dividendontvangsten. Daarnaast zal de belastingdruk voor 2000 wat hoger uitvallen dan vorig jaar door een hogere winstbijdrage van de Amerikaanse activiteiten. Als gevolg hiervan verwachten wij, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, in 2000 een groei in netto resultaat van 12 tot 15% te kunnen realiseren.

ARCADIS, met het hoofdkantoor in Arnhem, is een adviserend en uitvoerend ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, gebouwen, milieu en vastgoedinformatie & telecommunicatie. Het werkgebied van de onderneming heeft altijd en overal ter wereld te maken met de verbetering van de woon- en werkomgeving. ARCADIS werkt aan integrale oplossingen voor projecten in meer dan 100 landen. Opgericht in 1888 behoort ARCADIS thans met circa 8000 medewerkers tot de grootste ingenieursbureaus ter wereld.

Voor meer informatie:
J. Slooten, ARCADIS, 026-3778604

ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING tot en met 2e kwartaal2e kwartaal
x EUR 1 miljoen2000199920001999
Bedrijfsopbrengsten205,3 162,8 370,7 299,8
Materialen en diensten van derden62,1 46,7 104,6 81,2 Bruto toegevoegde waarde143,2 116,1 266,1 218,6
Bedrijfskosten128,5 104,5 241,3 198,2
Afschrijvingen4,5 3,9 8,5 7,3
Bedrijfsresultaat10,2 7,7 16,3 13,1
Financiële baten en lasten(1,1)(0,7)(1,8)(1,2)
Resultaat voor belastingen9,1 7,0 14,5 11,9
Belastingen(3,5)(2,6)(5,6)(4,4)
Resultaat na belastingen5,6 4,4 8,9 7,5
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen0,2 0,5 0,2 0,0 Groepsresultaat na belastingen5,8 4,9 9,1 7,5
Belang derden(0,2)(0,2)(0,3)(0,2)
Netto resultaat5,6 4,7 8,8 7,3
Resultaat per aandeel (in euros) 1)0,28 0,25 0,44 0,38 Aantal uitstaande aandelen (in duizenden)20.269 19.761 20.269 19.761
1) Resultaat per aandeel wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
ARCADIS NV
GECONSOLIDEERDE BALANS
UltimoUltimo

2e kwartaal
x EUR 1 miljoen20001999
ACTIVA
Vaste activa61,5 63,1
Vlottende activa260,4 233,2
TOTAAL321,9 296,3
PASSIVA
Groepsvermogen111,4 97,2
Voorzieningen15,8 16,4
Langlopende schulden23,7 5,7
Kortlopende schulden171,0 177,0
TOTAAL 321,9 296,3

###

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie