Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inzake kwaliteitszorg hoger beroepsonderwijs

Datum nieuwsfeit: 15-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inz kwaliteitszorg aangewezen hoger beroep sonderwijs

Gemaakt: 18-8-2000 tijd: 16:19


2


26800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000

Nr. 118 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 augustus 2000

In mijn brief van 17 mei 1999 (26800 VIII, nr. 88) informeerde ik u over mijn beleidsreactie op het inspectierapport `Kwaliteitszorg Aangewezen Instellingen'. Ik kondigde aan een werkgroep in te stellen, bestaande uit vertegenwoordigers van PAEPON (Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland), de Inspectie Hoger Onderwijs en OCenW om maatregelen te treffen om de kwaliteitszorg bij de aangewezen instellingen voor hoger beroepsonderwijs conform de wettelijke vereisten in te richten.

In mijn brief van 27 januari j.l. (kenmerk hbo/as/2000/1701) informeerde ik u over de voortgang van de werkzaamheden van deze werkgroep. Thans kan ik u melden dat de werkgroep Kwaliteitszorg Aangewezen Hoger Beroepsonderwijs haar werkzaamheden succesvol heeft afgerond.

In het bestuurlijk overleg van 22 mei j.l. heeft PAEPON mij de `Handreiking voor een nadere inhoudelijke uitwerking van de zelfevaluatie voor het aangewezen onderwijs' aangeboden. Dit document vormt het sluitstuk van de een reeks producten die de afgelopen maanden door PAEPON in het kader van de kwaliteitszorg zijn ontwikkeld (over de andere producten berichtte ik u reeds in mijn brief van 27 januari j.l.). De zelfevaluatie is de eerste fase van het proces van kwaliteitszorg. De PAEPON-leden die hier nog geen start mee gemaakt hebben zullen dit binnenkort gaan realiseren.

In mijn brief van 27 januari meldde ik u ook reeds dat PAEPON de wens te kennen heeft gegeven actief bij de ontwikkeling van accreditering te worden betrokken. Nog dit najaar wil PAEPON een aantal projecten starten om te experimenteren met accreditatie in het aangewezen hoger beroepsonderwijs.

De niet bij PAEPON aangesloten aangewezen hogescholen heb ik bij brief van


9 maart j.l. (kenmerk hbo/as/2000/5602) geïnformeerd over de resultaten die de werkgroep Kwaliteitszorg Aangewezen Hoger Beroepsonderwijs tot op dat moment had geboekt. Tevens heb ik deze instellingen verzocht mij voor 1 juni j.l. te informeren over de wijze waarop men de externe kwaliteitszorg conform de wettelijke vereisten inricht.

Een groot deel van de aangewezen hogescholen heeft aan dit verzoek voldaan. Sommigen meldden mij dat zij met enkele instellingen gezamenlijk de beoordeling van de opleidingen door een onafhankelijke commissie ter hand zullen nemen. Een aantal andere instellingen bleken inmiddels lid geworden te zijn van PAEPON (of zich als lid te hebben aangemeld) en sluiten zich daarmee aan bij de werkwijze die nu door PAEPON wordt gehanteerd.

Ik heb de aangewezen instellingen verzocht mij via de inspectie op de hoogte te houden over de voortgang van de ontwikkelingen rond de kwaliteitszorg hoger beroepsonderwijs.

Instellingen die niet op mijn verzoek gereageerd hebben heb ik inmiddels laten weten dat ik daardoor niet kan beoordelen of men voldoet aan de eisen die de WHW aan de externe kwaliteitszorg van hogescholen stelt. Ik heb hen gewezen op de consequenties van het niet voldoen aan de wettelijke vereisten, te weten het intrekken van de aanwijzing. Van deze instellingen verwacht ik voor 1 september nader bericht. Als dit dan opnieuw uitblijft zal ik voor de desbetreffende hogescholen de procedure tot intrekking van de aanwijzing starten.

Ik ga er vanuit u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben over de maatregelen die getroffen zijn rond de kwaliteitszorg in het aangewezen hoger beroepsonderwijs.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie