Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake VN anti-folterverdrag

Datum nieuwsfeit: 15-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA inzake vn anti-folterverdrag

Gemaakt: 29-8-2000 tijd: 15:58


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 15 augustus 2000

Onder verwijzing naar mijn brief van 8 maart jl., kenmerk 00/JS/0136, waarmee ik U de derde Koninkrijksrapportage inzake het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (Trb.1985,69) aanbood, heb ik de eer U thans, mede namens de Minister van Justitie en de Minister en Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de conclusies en aanbevelingen te doen toekomen, die het Comité tegen Foltering heeft opgesteld naar aanleiding van de behandeling van de Koninkrijksrapportage welke op 11 en 12 mei jl. in Genève plaatsvond.

De Nederlandse delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie, alsmede vertegenwoordigers van de Nederlandse Antillen. De Officier van Justitie te Arnhem, speciaal belast met onderzoek naar oorlogsmisdaden, maakte eveneens deel uit van de delegatie. De vertegenwoordigers van Aruba konden niet aanwezig zijn. Wel werd een introductie van de Arubaanse rapportage gegeven en konden antwoorden op gestelde vragen via direct contact met Oranjestad worden gegeven.

Het Comité tegen Foltering had naast de Koninkrijksrapportage de beschikking over een aantal documenten over de naleving van het VN-verdrag tegen Foltering (CAT) van Nederlandse NGO's, waaronder de Nederlandse Liga voor de Rechten van de Mens en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

Het Comité tegen Foltering had twee rapporteurs belast met het voorbereiden van de bespreking van het Nederlandse rapport, de heer Yu Mengjia uit China en mevrouw Felice Gear uit de VS. De vragen van de rapporteurs voor het Europese deel van het Koninkrijk hadden onder meer betrekking op de volgende onderwerpen: de incorporatie van het CAT in het Nederlandse recht, de gebeurtenissen tijdens de Eurotop in
1997 en in de Millinxbuurt in Rotterdam in 1999, de vervolging van folteraars, de klachtencommissies voor de politie en de doodslag van een gedetineerde door een mede-gedetineerde in de EBI te Vught. Het Comité ging voorts in op de bij een eerdere rapportage (1995) behandelde vragen inzake het bezoek van de voormalig Chileense junta-leider Pinochet. Inzake de Nederlandse Antillen concentreerde de discussie zich vooral op de situatie in de Koraal Specht gevangenis. Zoals bekend werkt de Nederlandse regering mede naar aanleiding van de CPT-rapportages actief mee aan het bereiken van substantiele verbeteringen in de gevangenis, onder meer door financiering van de nieuw- en verbouw.

Met betrekking tot Aruba ging het Comité vooral op de recente aanpassing van de wetgeving in.

De conclusies en aanbevelingen van het Comité bevatten naast positieve ontwikkelingen enkele punten van zorg en enkele aanbevelingen. Het Comité betreurde dat er geen Arubaanse delegatie aanwezig was, al werd het gewaardeerd dat de vragen van het Comité schriftelijk beantwoord waren door Aruba.
Europese deel van het Koninkrijk Zorgpunten waren: beschuldigingen van politieoptredens waarbij onrechtmatig fouilleren ("body search") zou hebben plaatsgevonden; onvoldoende inzet van vrouwelijke agenten; gebruik van enig («some») buitensporig geweld bij beheersing van menigten. Aanbeveling: definitie van marteling (art.1 CAT) opnemen in Nationale wetgeving (hierbij zij opgemerkt dat deze aanbeveling eerder is gedaan en dat de Nederlandse delegatie deze problematiek opnieuw heeft uitgelegd). Nederlandse Antillen Zorgpunten waren: beschuldigingen van geweld tussen gevangenen, waaronder seksueel geweld ("sexual assault") in de Koraal Specht gevangenis; dagelijkse inzet van mobiele eenheid ("riot squad") voor bewaking van gevangenen in de Koraal Specht gevangenis. Aanbevelingen: ondanks verbeteringen invoeren van maatregelen om de "deplorable conditions of detention" in de Koraal Specht gevangenis te beëindigen; inzet van mobiele eenheid voor bewaking zou verminderd moeten worden ten gunste van alternatieve instrumenten, waaronder speciale opleidingen voor gevangenispersoneel; alternatieve maatregelen om geweld tussen gevangenen te beperken (waaronder training van gevangenispersoneel). Aruba Zorgpunten waren: beschuldigingen van politiegeweld; afwezigheid van informatie, waaronder statistieken inzake de gevangenisbezetting. Aanbeveling: het Comité zou moeten worden voorzien van relevante statistische informatie, gespecificeerd naar "gender" en geografische herkomst. Voor nadere details omtrent de conclusies en aanbevelingen moge ik U verwijzen naar de bijlage. de Minister van Buitenlandse Zaken a.i. Eveline Herfkens

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie