Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Olympische spelen leven onder de Nederlandse bevolking

Datum nieuwsfeit: 15-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Brabant

namen en adressen zoek en vind werken op het web

terug naar
persberichten

zie ook
promoties

Nederlanders en de Olympische Spelen

De Olympische Spelen spreken tot de verbeelding van vele Nederlanders. Als men de kijkcijfers beziet dan worden miljoenen landgenoten geboeid door de Spelen. In de zomer van 1996 is aan de Katholieke Universiteit Brabant een onderzoek gestart naar de beleving van de Olympische Spelen in Nederland met bijzondere aandacht voor de Olympische gedachte. In totaal hebben meer dan 2000 Nederlanders meegewerkt aan het onderzoek. Algemeen concluderend kan worden gesteld dat de Olympische Spelen leven in Nederland onder alle lagen van de bevolking. Of men nu wel of geen interesse heeft in sport, de wijze waarop in Nederland tegen de Olympische gedachte wordt aangekeken is vrij eenduidig.

Als belangrijkste motief voor een sporter om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Sydney2000, wordt 'het winnen van een gouden medaille' genoemd. Op de tweede plaats komt 'vreugde in het spel', kort daarop gevolgd door 'meedoen is belangrijker dan winnen'. Er lijkt sprake te zijn van een algemene consensus aangaande de Olympische gedachte in Nederland. Om deze hypothese te toetsen is een zestal profielschetsen samengesteld, gebaseerd op de betrokkenheid bij sport van de respondenten. Na analyses van deze profielen blijkt dat er sprake is van een algemeen geldend beeld in de Nederlandse samenleving wat betreft opvattingen over de Olympische gedachte. Het winnen van een gouden medaille staat bij alle profielen op de eerste plaats als het gaat om deelname aan de Olympische Spelen. Hetzelfde geldt voor broederschap bij de Spelen in zijn geheel; bij alle profielen staat deze waarde op nummer een. Niet alleen de posities zijn vrij eenduidig maar ook de verhoudingen tussen de waarden en normen onderling zijn overeenkomstig. De non-sporter denkt vrijwel hetzelfde over de Olympische idealen als de sportliefhebber of de meekijkende passieve sporter. Het is gerechtvaardigd om te stellen dat de Olympische Spelen en dienovereenkomstig de gedachte hierachter tot het cultuurgoed behoort van de Nederlandse samenleving.

Op de vraag: is er iemand in Nederland die volgens u het idee van de Olympische gedachte bij uitstek op een goede manier uitdraagt, antwoordden bijna twee tiende van de respondenten met ja. Gevraagd wie dat zou zijn, werden onder andere de volgende antwoorden gegeven: Anton Geesink, Erica Terpstra, Prins Willem-Alexander, Ard Schenk en Fanny Blankers-Koen.


53 procent van de Nederlandse bevolking is tegen selectie van de Olympische atleten of teams aan de hand van wereldranglijsten. Bijna een derde heeft hierover geen mening en slechts een klein groep is voorstander van het hanteren van wereldranglijsten. De voorstanders van de invoering van wereldranglijsten als selectiecriterium geven met name aan dat hierdoor de besten kunnen meedoen aan de Spelen. Een groot deel van diegenen die tegen invoering van wereldranglijsten is, geeft nationalistische redenen aan om het oude systeem te handhaven.

Een meerderheid van de Nederlanders is van mening dat de hedendaagse Olympische Spelen in de eerste plaats bedoeld zijn voor de sporters. Maar als het gaat om invloed dan heeft het IOC, volgens de ondervraagden, de meeste greep op de Olympische Spelen. Goede tweede is de commercie. De sporters die centraal zouden moeten staan, volgens de Nederlanders, hebben matige of geen enkele invloed. De grootste groep Nederlanders (57,8 procent) neemt een neutraal standpunt indien gevraagd naar een oordeel over het IOC. Het algemene oordeel tendeert naar negatief doordat bijna een kwart van de Nederlanders negatief denkt over het IOC.

Om te bezien hoe de Nederlanders aankijken tegen de toekomst van de Olympisch Spelen is de vraag gesteld: hoe ziet, volgens u, de toekomst eruit van de Olympische Spelen? De meeste Nederlanders zien een voortzetting van hetgeen nu al in gang is gezet. Centraal hierin staat de verdergaande commercialisering van de Spelen waarbij een negatieve ondertoon toch wel de overhand heeft. De commercie en de media hebben er, begin jaren Tachtig, voor gezorgd dat de Spelen nieuw leven is ingeblazen en dat nu de kandidaatsteden in de rij staan om de Spelen te mogen organiseren. Van de andere kant vrezen de Nederlanders dat als de invloed van de commercie en media verder toeneemt dit ten koste zal gaan van de Olympische idealen.

Dit zijn enkele van de uitkomsten van het onderzoek dat uniek is omdat een dergelijk onderzoek nog niet eerder is uitgevoerd. Niet in Nederland maar ook niet in andere landen in de wereld.

Het onderzoek is ondergebracht bij de vakgroep Vrijetijdwetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant en is een onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Waarden en Normen in de Sport deel 2' onder verantwoordelijkheid van het NOC*NSF en gefinancieerd door het ministerie van VWS en de Nationale Sporttotalisator. Het onderzoek is uitgevoerd door drs. Ricus Timmers onder begeleiding van prof. dr. Paul De Knop. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het onderzoeksrapport 'Nederlanders en de Olympische Spelen'.

Persvertegenwoordigers kunnen een exemplaar van het rapport 'Nederlanders en de Olympische Spelen' aanvragen bij het NOC*NSF, tel: 026-4834463 (alleen voor het opvragen van het rapport). Voor informatie betreffende dit onderwerp vanuit het NOC*NSF kunt u contact leggen met Sjef Boon (NOC*NSF, Olympische Beweging) telefoon; 026-4834458 of Geert Slot (NOC*NSF, Topsport) telefoon: 026-4834549. De onderzoeker, Ricus Timmers, is bereikbaar op tel: 013-4662819 (KUB) of 040-2431977 (thuis) en per e-mail: (Ricus.Timmers@kub.nl).


15-08-2000 KUB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie