Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie LBR op artikel over zwarte/witte scholen

Datum nieuwsfeit: 15-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Anti Racisme Informatie Centrum


LBR-informatie

DOORBREKEN VAN PATSTELLING RONDOM ZWARTE EN WITTE SCHOLEN

TIJD VOOR NIEUWE OPLOSSINGEN

Rotterdam, 15 augustus 2000

Het Algemeen Dagblad en Metro berichtten op 14 en 15 augustus over nieuwe ideeën van het LBR ten aanzien van zwarte en witte scholen. Onderstaand een door het LBR verspreidde toelichting op deze kwestie.

LBR-bericht

De VN-commissie die toeziet op rassendiscriminatie (CERD-commissie) heeft de Nederlandse regering gewezen op het langdurig bestaan van zwarte en witte scholen in Nederland. Een vorm van segregatie die zij ongewenst vindt, en die de Nederlandse regering blijkbaar niet kan tegengaan.

Ook bij allochtone ouders groeit langzamerhand verzet tegen deze onvrijwillige etnische segregatie in met name het basisonderwijs. Ouders vrezen dat hun kinderen op zwarte scholen een leerachterstand oplopen die hun maatschappelijke toekomst zal schaden.

Het ontstaan van zwarte en witte scholen hangt samen met het bestaan van zwarte en witte wijken in de grote steden en de vrijheid van onderwijs die we in Nederland kennen. Scholen zijn zwart of wit omdat de buurt zwart of wit is, en/of omdat ouders kiezen voor een school met voornamelijk kinderen van de eigen etniciteit. Met name witte ouders kiezen voor scholen met witte kinderen.

De bevolkingsstructuur van wijken met veel of weinig allochtonen kan alleen op lange termijn veranderen, en het is vanzelfsprekend niet aan de orde de vrijheid van onderwijs in Nederland aan te tasten. Hierdoor lijkt een patstelling te ontstaan rondom de situatie met betrekking tot zwarte en witte scholen.
Het LBR heeft in haar overleg met de CERD-commissie aangegeven verschillende mogelijkheden te zien om die patstelling te doorbreken en roept onderwijskundigen en politici op om daarin mee te denken en inventieve oplossingen aan te dragen.

HET POLDERMODEL MET DE PAPLEPEL INGIETEN

Een eerste idee is om van de nood een deugd te maken. Gemeenten kunnen
-gesteund door de landelijke overheid- vormen van intensieve samenwerking tussen zwarte en witte scholen gaan belonen en financieel en onderwijstechnisch ondersteunen.
Deze samenwerking zal wel meer moeten inhouden dan het organiseren van een onderlinge voetbalwedstrijd. Te denken valt aan educatieve projecten waarbij uitwisseling en onderling samenwerken van scholieren plaatsvindt. De scholieren zijn daarbij niet 'te gast' op de andere school maar nemen daar deel aan het onderwijs via veelsoortige activiteiten.

Er is een scala aan mogelijkheden te bedenken die kunnen aansluiten bij bijvoorbeeld muziekonderwijs, biologie, geschiedenis, wereldoriëntatie of handenarbeid. Ook binnen taalonderwijs kunnen leerlingen (op hun eigen niveau) goed samenwerken. Deze projecten kunnen voor de leerlingen op korte termijn een grote educatieve waarde hebben. Ze verhogen daarbij hun kennis en ontwikkelen sociale, emotionele en andere vaardigheden. Zo krijgen de leerlingen het Nederlandse poldermodel -overleg en samenwerking om tegenstellingen te overbruggen- op school met de paplepel ingegoten.

Samenwerking met het sociaal-cultureel werk, bibliotheken en bijvoorbeeld sportverenigingen ligt bij zulke projecten voor de hand. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen betrokken worden bij het geven van voorlichting over scholen aan ouders van jonge kinderen die nog een school voor hun kind moeten kiezen.

Op lange termijn kan door de projecten de afstand tussen de scholen afnemen. Niet alleen tussen de leerlingen maar ook tussen ouders, docenten en schoolbesturen. Hetgeen wellicht ook van invloed kan zijn op de schoolkeuze van ouders, en op het aannamebeleid van de scholen. Besturen kunnen er ook voor kiezen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een zwarte en een witte school te delen.

WITTE SCHOLEN AANSPREKEN

Wat zelden aan de kaak wordt gesteld is dat sommige scholen in de grote steden zelf in de hand werken dat ze wit blijven. Zij zijn met name in trek bij de beter gesitueerde ouders. Door het vaststellen van hoge schoolgelden en/of het hanteren van lange wachtlijsten krijgen deze scholen een exclusief karakter. Mensen met lagere inkomens, waaronder relatief veel allochtonen, worden daardoor achtergesteld, omdat voor hen de vrijheid van schoolkeuze wordt beperkt. De overheid zou scholen daarop moeten aanspreken. Net zoals dat gebeurt op de arbeidsmarkt met werkgevers door de uitvoering van de Wet SAMEN. De overheid kan scholen vragen welke maatregelen er zijn of worden genomen om er zorg voor te dragen dat zij voor alle ouders in gelijke mate toegankelijk zijn.
Het wordt tijd dat de discussie daarover wordt geopend om te ontdekken welke bestaande barrières kunnen worden opgeruimd.

ONDERWIJSKWALITEIT VOOR ALLES

In Nederland groeit de openheid rondom de behaalde onderwijsresultaten van scholen. Tegelijkertijd staan het belang en het realiseren van goed onderwijs op dit moment nadrukkelijk op de politieke agenda. Deze aandacht voor de kwaliteit van scholen biedt een mooie kans om (reële en schijnbare) tegenstellingen tussen zwarte en witte scholen te verminderen. Openheid over de kwaliteit van scholen kan met name de vooroordelen wegnemen dat zwarte scholen per definitie slechter scoren dan witte scholen.

Door samenwerking tussen scholen te bewerkstelligen kunnen deze tevens de aanwezige kennis aan elkaar overdragen over succesvolle taalmethodes en/of gehanteerde methodieken. Wellicht neemt dit dan ook het hardnekkige idee weg dat kinderen op zwarte scholen 'nu eenmaal geen betere resultaten kunnen behalen'.

LBR-BELEID

Het LBR is vast van plan om op oplossingen gerichte ideeën nader uit te werken rondom de bovenstaande thematiek. Daarbij zal de introductie van het project School Zonder Racisme in het basisonderwijs een mogelijke rol spelen.

Wij houden u op de hoogte.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie