Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 16-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Week 33
Voordracht koninklijke onderscheidingen

Koninginnedag, de dag voor koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen kunnen worden uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Dat kan gebeuren bij een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of een jubileum. Voorts is er de algemene gelegenheid in verband met Koninginnedag. Die vindt elk jaar plaats kort voor 30 april (in 2001 op vrijdag 27 april).

Voordat een koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt is er al het nodige werk verricht. Er moet naspeuring worden gedaan of iemand zich inderdaad zo verdienstelijk heeft gemaakt dat zij of hij voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komt. Dat wordt op het stadhuis gedaan. De burgemeester beslist of diegene die wordt voorgedragen daadwerkelijk kandidaat is, vervolgens beoordeelt de Commissaris van de Koningin het voorstel en daarna het Kapittel voor de Civiele Orde te Den Haag. Het is dus van belang dat personen tijdig worden voorgedragen bij de burgemeester.

Sinds 1996 wordt de nadruk bij de toekenning van een koninklijke onderscheiding speciaal gelegd op bijzondere persoonlijke verdiensten en prestaties. Verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en individuele mensen kunnen een persoon voordragen van wie zij weten dat zij zich geruime tijd op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving.

Als iemand wordt voorgedragen dan is het in het bijzonder van belang dat dit goed wordt toegelicht en gemotiveerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: wat heeft zij of hij gedaan, heeft zij/hij dat alleen gedaan, wat is het belang van de verdiensten, etc. Niemand komt meer `automatisch' voor een onderscheiding in aanmerking. Daarom is het van belang dat de kandidaat zich naast haar/zijn betaalde functie op andere terreinen, bijvoorbeeld op maatschappelijk, cultureel of sportgebied, verdienstelijk heeft gemaakt. Voorts is het van belang of betrokkene zelf initiatiefne(e)m(st)er was, de verantwoordelijkheid en de vrijwilligheid verbonden aan de functie en de periode waarin de functie werd uitgeoefend. Dat moet in de aanvraag ook worden meegenomen.

Een koninklijke onderscheiding dient schriftelijk te worden aangevraagd. De aanvrager moet het formulier hiertoe aanvragen en inleveren bij de burgemeester van de woonplaats van degene voor wie de onderscheiding is bedoeld.

Voor eventuele nadere informatie kunt u terecht bij de secretaresse van de burgemeester. U kunt haar bereiken via tel. 2459244.

Als gezegd, een onderscheiding moet ruim op tijd worden aangevraagd. Voor bijzondere gelegenheden geldt dat een termijn van minimaal vier maanden moet worden aangehouden.

Voor Koninginnedag geldt een andere termijn. In dat geval moeten de aanvragen vóór 1 september 2000 binnen zijn.

Mijn vraag aan u is, kent u in uw omgeving, binnen uw vereniging of organisatie personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die in aanmerking zouden kunnen worden gebracht voor een koninklijke onderscheiding. Dan zou ik graag zien dat u die personen aan mij voordraagt.

Jhr. dr P.A.C. Beelaerts van Blokland,

Burgemeester van Hengelo


Geen collecte
Er wordt tot en met 26 augustus niet gecollecteerd.
Balie Bouwen beperkt open
De balie van de afdeling Bouwen is van 31 juli tot en met 25 augustus 2000 alleen open op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. De balie vindt u in het stadhuis, 1e verdieping.

Seniorenraad
De seniorenraad vergadert op woensdag 23 augustus 2000 vanaf 9.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. De vergadering is openbaar. Op de agenda staat onder meer:


- Spreidingsplan wozoco's (woonzorgcomplexen)

- Subsidie Stichting Insulinde Contact Hengelo
Bouwplannen
Meldingen
Meldingen zijn ingediend voor:

* veranderen en vergroten woonhuis, Langelermaatweg 195
* oprichten tuinhuisje, Willem Royaardsstraat 5
* veranderen en vergroten woonhuis, A M de Jongstraat 21
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten schuur, Tollensstraat 36

* plaatsen dakkapel, Spiegelstraat 85

* oprichten tuinhuisje, Hobbemastraat 20

Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* veranderen en vergroten 2 woningen, Beukweg 90 en 88
* veranderen en vergroten woonhuis, Oversteweg 26
* veranderen en vergroten woonhuis, Paul Pellastraat 104
* oprichten garage annex berging, Cardiffstraat 19
* veranderen en vergroten woonhuis, Kerkstraat 33
* oprichten van een leslokaal c.a., Kerkpad 9
* veranderen winkelpui, Telgen 15A

* veranderen en vergroten woonhuis, Belgradostraat 38
* veranderen en vergroten woonhuis, Deldenerstraat 144
* plaatsen 2 dakkapellen, Berfloweg 82

* oprichten 5 containers (ondergronds), Marskant (3 nabij nr. 2) en Brink (2 nabij nr. 139)

* oprichten 2 containers (ondergronds), Kattenhoek
* oprichten 3 containers (ondergronds), Thiemsbrug (nabij parkeergarage Thiemsbrug)

* oprichten 2 containers (ondergronds), Burgemeester Jansenstraat (nabij nr. 3)

* oprichten 2 containers (ondergronds), Enschedesestraat (nabij nr. 4A)

* oprichten 7 containers (ondergrondse), Beekstraat (2 nabij nr. 5), Smutsstraat (4 op parkeerplaats) en Marssteeg (1 op de hoek Marskant)

* oprichten 2 containers (ondergronds), B P Hofstedestraat (tegenover nr. 14)

* oprichten 2 containers (ondergrondse), Drienerstraat (nabij nr. 4)
* oprichten GSM-mast + installatie, Hennepstraat 4

Ter inzage

Nadat het College van B & W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming meldingen

In de week van 7 tot en met 11 augustus is ingestemd met:
* veranderen en vergroten woonhuis, Albert van Dalsum- straat 10
* oprichten tuinhuisje, Morshoekweg 9

* veranderen en vergroten woonhuis, Willy Albertistraat 6
* plaatsen dakkapel, Nieuwe Grensweg 43

* oprichten tuinhuisje, Bellinckhof 10

* plaatsen dakkapel, Berendinastraat 40

* plaatsen dakkapel, Berendinastraat 38

* oprichten serre, Helenastraat 13

Bouwvergunningen

In de week van 7 tot en met 11 augustus is vergunning verleend voor:
* veranderen en vergroten bedrijfshal, Granaatstraat 60
* oprichten garage annex berging, Else Mauhsstraat 144
* veranderen en vergroten woonhuis, Buitenweg 1
* veranderen en vergroten woonhuis, Hengelose Esstraat 17
* veranderen winkelpand, Brinkstraat 8

* veranderen en verkleinen magazijn, Krabbenbosweg 267
* oprichten erker, Bartelinkslaantje 8

* oprichten garage annex berging ter vervanging van een te slopen schuur, Bataviastraat 10

* veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel, Brederostraat 33

* veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen 2 dakkapellen, Brederostraat 31

* veranderen en vergroten woonhuis, Woltersweg 90
* herbouwen schuur t.b.v. kleinvee, Sluitersdijk 3
* oprichten garage, Witte de Withstraat 30
* plaatsen van 2 dakkapellen, Kopenhagenstraat 22
* veranderen en vergroten woonhuis, Reinierstraat 13
* veranderen en vergroten woonhuis, Vechtlaan 118
* vergroten woonhuis, Woolderesweg 112

* veranderen en vergroten woonhuis, Kopenhagenstraat 86
* veranderen en vergroten woonhuis en vergroten garage, PC Hooftlaan 12

* plaatsen dakkapel, Robert Stolzstraat 138
* oprichten berging, Hengelose Esstraat 7
* veranderen en vergroten woonhuis, Cardiffstraat 5
* veranderen en vergroten woonhuis, Kamperfoeliestraat 21
* veranderen en vergroten woonhuis, Tunisstraat 20
* veranderen en vergroten woonhuis, Simon Vestdijkstraat 10
* veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel, Industriestraat 113

Reclamevergunningen

In de week van 7 tot en met 11 augustus is vergunning verleend voor het:

* plaatsen reclamezuil, Weijinksweg 39


Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen en reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 7 tot en met 11 augustus 2000. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, tel. 2459 647.

Werk aan de weg
Twekkelerweg
In verband met asfalteringswerkzaamheden aan de Twekkelerweg zal het gedeelte tussen de sluis en de Boortorenweg voor al het verkeer worden afgesloten vanaf maandag 4 september tot en met vrijdag 8 september 2000.

Hasseler Es


- Hasselerbaan, Carl Muckstraat afgesloten:
Vanwege asfaltering werkzaamheden aan een gedeelte van de zuidelijke rijbaan van de Hasselerbaan (gelegen tussen de Paul Pellastraat en de Dinant Dijkhuisstraat) en daarnaast het eerste gedeelte van de Carl Muckstraat voor het verkeer worden afgesloten.


- Drie straten afgesloten:

In verband met het aanbrengen van verkeersdrempels zal ter plaatse van de rijwielpaden aan de Dinant Dijkhuisstraat, Cornelis Dopperstraat en de Laurens Bogtmanstraat de doorgang voor al het verkeer worden afgesloten. Omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven.
De werkzaamheden in de Hasseler Es lopen van dinsdag 5 september tot en met donderdag 14 september 2000.

Tuindorpstraat

In verband met schilderwerkzaamheden aan de spoortunnel van de Tuindorpstraat, zal deze ter hoogte van de tunnel voor het doorgaande verkeer worden afgesloten. De afsluiting geldt naar verwachting vanaf 26 augustus 2000 t/m 1 september 2000.Deurningerstraat

De Deurningerstraat zal voor het gedeelte tussen Oldenzaalsestraat en Dr. Schaepmanstraat voor al het verkeer worden afgesloten in verband met grondsanering bij het voormalig tankstation op de hoek Deurningerstraat-Oldenzaalsestraat. De afsluiting duurt vanaf maandag 21 augustus 2000 tot maandag 11 september 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...