Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 16-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Week 33
Voordracht koninklijke onderscheidingen

Koninginnedag, de dag voor koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen kunnen worden uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Dat kan gebeuren bij een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of een jubileum. Voorts is er de algemene gelegenheid in verband met Koninginnedag. Die vindt elk jaar plaats kort voor 30 april (in 2001 op vrijdag 27 april).

Voordat een koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt is er al het nodige werk verricht. Er moet naspeuring worden gedaan of iemand zich inderdaad zo verdienstelijk heeft gemaakt dat zij of hij voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komt. Dat wordt op het stadhuis gedaan. De burgemeester beslist of diegene die wordt voorgedragen daadwerkelijk kandidaat is, vervolgens beoordeelt de Commissaris van de Koningin het voorstel en daarna het Kapittel voor de Civiele Orde te Den Haag. Het is dus van belang dat personen tijdig worden voorgedragen bij de burgemeester.

Sinds 1996 wordt de nadruk bij de toekenning van een koninklijke onderscheiding speciaal gelegd op bijzondere persoonlijke verdiensten en prestaties. Verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en individuele mensen kunnen een persoon voordragen van wie zij weten dat zij zich geruime tijd op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving.

Als iemand wordt voorgedragen dan is het in het bijzonder van belang dat dit goed wordt toegelicht en gemotiveerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: wat heeft zij of hij gedaan, heeft zij/hij dat alleen gedaan, wat is het belang van de verdiensten, etc. Niemand komt meer `automatisch' voor een onderscheiding in aanmerking. Daarom is het van belang dat de kandidaat zich naast haar/zijn betaalde functie op andere terreinen, bijvoorbeeld op maatschappelijk, cultureel of sportgebied, verdienstelijk heeft gemaakt. Voorts is het van belang of betrokkene zelf initiatiefne(e)m(st)er was, de verantwoordelijkheid en de vrijwilligheid verbonden aan de functie en de periode waarin de functie werd uitgeoefend. Dat moet in de aanvraag ook worden meegenomen.

Een koninklijke onderscheiding dient schriftelijk te worden aangevraagd. De aanvrager moet het formulier hiertoe aanvragen en inleveren bij de burgemeester van de woonplaats van degene voor wie de onderscheiding is bedoeld.

Voor eventuele nadere informatie kunt u terecht bij de secretaresse van de burgemeester. U kunt haar bereiken via tel. 2459244.

Als gezegd, een onderscheiding moet ruim op tijd worden aangevraagd. Voor bijzondere gelegenheden geldt dat een termijn van minimaal vier maanden moet worden aangehouden.

Voor Koninginnedag geldt een andere termijn. In dat geval moeten de aanvragen vóór 1 september 2000 binnen zijn.

Mijn vraag aan u is, kent u in uw omgeving, binnen uw vereniging of organisatie personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die in aanmerking zouden kunnen worden gebracht voor een koninklijke onderscheiding. Dan zou ik graag zien dat u die personen aan mij voordraagt.

Jhr. dr P.A.C. Beelaerts van Blokland,

Burgemeester van Hengelo


Geen collecte
Er wordt tot en met 26 augustus niet gecollecteerd.
Balie Bouwen beperkt open
De balie van de afdeling Bouwen is van 31 juli tot en met 25 augustus 2000 alleen open op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. De balie vindt u in het stadhuis, 1e verdieping.

Seniorenraad
De seniorenraad vergadert op woensdag 23 augustus 2000 vanaf 9.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. De vergadering is openbaar. Op de agenda staat onder meer:


- Spreidingsplan wozoco's (woonzorgcomplexen)

- Subsidie Stichting Insulinde Contact Hengelo
Bouwplannen
Meldingen
Meldingen zijn ingediend voor:

* veranderen en vergroten woonhuis, Langelermaatweg 195
* oprichten tuinhuisje, Willem Royaardsstraat 5
* veranderen en vergroten woonhuis, A M de Jongstraat 21
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten schuur, Tollensstraat 36

* plaatsen dakkapel, Spiegelstraat 85

* oprichten tuinhuisje, Hobbemastraat 20

Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* veranderen en vergroten 2 woningen, Beukweg 90 en 88
* veranderen en vergroten woonhuis, Oversteweg 26
* veranderen en vergroten woonhuis, Paul Pellastraat 104
* oprichten garage annex berging, Cardiffstraat 19
* veranderen en vergroten woonhuis, Kerkstraat 33
* oprichten van een leslokaal c.a., Kerkpad 9
* veranderen winkelpui, Telgen 15A

* veranderen en vergroten woonhuis, Belgradostraat 38
* veranderen en vergroten woonhuis, Deldenerstraat 144
* plaatsen 2 dakkapellen, Berfloweg 82

* oprichten 5 containers (ondergronds), Marskant (3 nabij nr. 2) en Brink (2 nabij nr. 139)

* oprichten 2 containers (ondergronds), Kattenhoek
* oprichten 3 containers (ondergronds), Thiemsbrug (nabij parkeergarage Thiemsbrug)

* oprichten 2 containers (ondergronds), Burgemeester Jansenstraat (nabij nr. 3)

* oprichten 2 containers (ondergronds), Enschedesestraat (nabij nr. 4A)

* oprichten 7 containers (ondergrondse), Beekstraat (2 nabij nr. 5), Smutsstraat (4 op parkeerplaats) en Marssteeg (1 op de hoek Marskant)

* oprichten 2 containers (ondergronds), B P Hofstedestraat (tegenover nr. 14)

* oprichten 2 containers (ondergrondse), Drienerstraat (nabij nr. 4)
* oprichten GSM-mast + installatie, Hennepstraat 4

Ter inzage

Nadat het College van B & W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming meldingen

In de week van 7 tot en met 11 augustus is ingestemd met:
* veranderen en vergroten woonhuis, Albert van Dalsum- straat 10
* oprichten tuinhuisje, Morshoekweg 9

* veranderen en vergroten woonhuis, Willy Albertistraat 6
* plaatsen dakkapel, Nieuwe Grensweg 43

* oprichten tuinhuisje, Bellinckhof 10

* plaatsen dakkapel, Berendinastraat 40

* plaatsen dakkapel, Berendinastraat 38

* oprichten serre, Helenastraat 13

Bouwvergunningen

In de week van 7 tot en met 11 augustus is vergunning verleend voor:
* veranderen en vergroten bedrijfshal, Granaatstraat 60
* oprichten garage annex berging, Else Mauhsstraat 144
* veranderen en vergroten woonhuis, Buitenweg 1
* veranderen en vergroten woonhuis, Hengelose Esstraat 17
* veranderen winkelpand, Brinkstraat 8

* veranderen en verkleinen magazijn, Krabbenbosweg 267
* oprichten erker, Bartelinkslaantje 8

* oprichten garage annex berging ter vervanging van een te slopen schuur, Bataviastraat 10

* veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel, Brederostraat 33

* veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen 2 dakkapellen, Brederostraat 31

* veranderen en vergroten woonhuis, Woltersweg 90
* herbouwen schuur t.b.v. kleinvee, Sluitersdijk 3
* oprichten garage, Witte de Withstraat 30
* plaatsen van 2 dakkapellen, Kopenhagenstraat 22
* veranderen en vergroten woonhuis, Reinierstraat 13
* veranderen en vergroten woonhuis, Vechtlaan 118
* vergroten woonhuis, Woolderesweg 112

* veranderen en vergroten woonhuis, Kopenhagenstraat 86
* veranderen en vergroten woonhuis en vergroten garage, PC Hooftlaan 12

* plaatsen dakkapel, Robert Stolzstraat 138
* oprichten berging, Hengelose Esstraat 7
* veranderen en vergroten woonhuis, Cardiffstraat 5
* veranderen en vergroten woonhuis, Kamperfoeliestraat 21
* veranderen en vergroten woonhuis, Tunisstraat 20
* veranderen en vergroten woonhuis, Simon Vestdijkstraat 10
* veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel, Industriestraat 113

Reclamevergunningen

In de week van 7 tot en met 11 augustus is vergunning verleend voor het:

* plaatsen reclamezuil, Weijinksweg 39


Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen en reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 7 tot en met 11 augustus 2000. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, tel. 2459 647.

Werk aan de weg
Twekkelerweg
In verband met asfalteringswerkzaamheden aan de Twekkelerweg zal het gedeelte tussen de sluis en de Boortorenweg voor al het verkeer worden afgesloten vanaf maandag 4 september tot en met vrijdag 8 september 2000.

Hasseler Es


- Hasselerbaan, Carl Muckstraat afgesloten:
Vanwege asfaltering werkzaamheden aan een gedeelte van de zuidelijke rijbaan van de Hasselerbaan (gelegen tussen de Paul Pellastraat en de Dinant Dijkhuisstraat) en daarnaast het eerste gedeelte van de Carl Muckstraat voor het verkeer worden afgesloten.


- Drie straten afgesloten:

In verband met het aanbrengen van verkeersdrempels zal ter plaatse van de rijwielpaden aan de Dinant Dijkhuisstraat, Cornelis Dopperstraat en de Laurens Bogtmanstraat de doorgang voor al het verkeer worden afgesloten. Omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven.
De werkzaamheden in de Hasseler Es lopen van dinsdag 5 september tot en met donderdag 14 september 2000.

Tuindorpstraat

In verband met schilderwerkzaamheden aan de spoortunnel van de Tuindorpstraat, zal deze ter hoogte van de tunnel voor het doorgaande verkeer worden afgesloten. De afsluiting geldt naar verwachting vanaf 26 augustus 2000 t/m 1 september 2000.Deurningerstraat

De Deurningerstraat zal voor het gedeelte tussen Oldenzaalsestraat en Dr. Schaepmanstraat voor al het verkeer worden afgesloten in verband met grondsanering bij het voormalig tankstation op de hoek Deurningerstraat-Oldenzaalsestraat. De afsluiting duurt vanaf maandag 21 augustus 2000 tot maandag 11 september 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie