Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Premies Breda bij begeleiding werklozen naar baan

Datum nieuwsfeit: 16-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


GEMEENTE ZET PREMIES IN BIJ BEGELEIDING WERKLOZEN NAAR BAAN OF SCHOLING

Vanaf volgend jaar wil de gemeente Breda haar premiebeleid wijzigen. Doel hiervan is om langdurig werklozen niet alleen te stimuleren bij het vinden van een baan, maar ook bij het volgen van een opleiding, het starten van een bedrijf of het aanvaarden van vrijwilligerswerk.

Met dit nieuwe beleid is jaarlijks een bedrag van ruim 1,2 miljoen gulden gemoeid. Het college van burgemeester en wethouders legt dit beleid binnenkort ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Bestrijding werkloosheid

De gemeente zet verschillende middelen in bij het bestrijden van de werkloosheid, waaronder gesubsidieerde arbeid. Sinds 2 jaar gebeurt dit via de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW). Langdurig werklozen gaan via deze regeling aan de slag via werkervaringsplaatsen, WIW-dienstbetrekkingen waarbij men gesubsidieerde arbeid verricht, in- en doorstroombanen en sociale werkvoorziening. Ook via de wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (Rea) kunnen zij werkervaring opdoen. Daarmee wordt hun kans op een gewone baan groter, waardoor ze niet langer afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

Premie bij aanvaarden werk

Het huidige premiebeleid wordt geregeld via de WIW en heeft als doel mensen van 23 jaar en ouder met een bijstandsuitkering te stimuleren om werk te aanvaarden. Zij krijgen een uitstroompremie als zij niet langer zijn aangewezen op hun uitkering. Dit geldt in bepaalde gevallen ook voor cliënten van Sociale Zaken die vrijwilligerswerk verrichten of seizoenswerk aanvaarden.

Premie bij volgen scholingstrajecten

De gemeente gaat het premiebeleid wijzigen. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2001 alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar die niet verplicht zijn een baan te zoeken een premie kunnen krijgen als steuntje in de rug. Dit is het geval als zij op vrijwillige basis een traject volgen dat hun kansen op een baan vergroot. Daarmee wordt tevens hun toekomstperspectief verbeterd. Hetzelfde geldt voor langdurig werklozen van 57,5 jaar en ouder zonder arbeidsverplichting die op eigen initiatief een baan vinden. Beide groepen krijgen tevens een premie als zij een zelfstandig, levensvatbaar bedrijf of beroep starten, waardoor ze niet langer zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. Een premie is ook mogelijk als mensen een noodzakelijk educatief traject zoals taalonderwijs afronden dat op de langere termijn kan leiden tot een vaste baan of vrijwilligerswerk.

Werk en sociale activering

Alleenstaande ouders kunnen tevens een financiële bijdrage krijgen voor de kinderopvang als zij gaan werken of een scholing of opleiding volgen die nodig is om een baan te vinden. Hetzelfde geldt voor mensen die (nog) niet kunnen werken. Als zij als vrijwilliger aan de slag gaan via de Bredase Vrijwilligerscentrale kunnen zij een onkostenvergoeding krijgen.

Met dit gewijzigde premiebeleid hoopt de gemeente meer werklozen te stimuleren een opleiding of scholing te volgen die de kansen op werk vergroot. Daarnaast wil de gemeente dat meer mensen een baan te vinden of vrijwilligerswerk aanvaarden als een gewone baan (nog) niet direct mogelijk of verplicht is. Daarnaast kan hiermee worden voorkomen dat deze groep mensen in een sociaal isolement terechtkomt.

Breda, 16 augustus 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie