Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving wet milieubeheer Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 16-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel


Kennisgeving wet milieubeheer

ONTWERPBESCHIKKING

Algemeen
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Deze vergun-ning moet in veel gevallen worden aangevraagd bij de gemeente. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking).

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel hebben op 17 februari 2000 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag van Weber Transport B.V. om een revisievergunning voor een transportbedrijf met kantoor en werkplaats en een opslag voor meubelen aan de Hoofdweg 10c te Capelle aan den IJssel.
De verandering omvat onder meer de nieuwbouw van kantoor/kantine, de opslagruimte voor voornamelijk meubelen en het verwijderen van een pro-paantank.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel hebben het voornemen de gevraag-de vergunning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu.

Inzage
U kunt de ontwerp-beschikking, de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken van 17 augustus 2000 tot en met 13 september 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

- het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel (op werkdagen tot 19.00 uur);
- in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandse-weg 565 te Schiedam.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovenge-noemde periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR (tele-foonnummer 010 - 2468 402) en de gemeente Capelle aan den IJssel (telefoon-nummer 010 - 2848 662).

Na bovengenoemde periode is inzage van de stukken mogelijk in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel en in het kantoor van de DCMR.

Bedenkingen
Wanneer u bedenkingen heeft over de inhoud van de ontwerpbeschikking kunt u deze tot en met 13 september 2000 schriftelijk kenbaar maken aan: Burgem-eester en wethouders van Capelle aan den IJssel, p/a DCMR Milieu-dienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendge-maakt als u hierom, bij voorkeur in een aparte brief, vraagt.

Als u behoefte heeft aan een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking kunt u daarom telefonisch bij de DCMR verzoeken. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook mondeling gemotiveerde bedenkin-gen inbrengen. Een verzoek om een gedachtewisseling kan tot uiterlijk één week voor het einde van de inzageter-mijn worden gedaan.

U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen als u bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen bedenkin-gen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen
Voor informatie over de aanvraag en de ontwerpbeschikking kunt u zich wenden tot de heer A.M. de Reuver van de DCMR, telefoonnummer 010 - 2468 340.

Voor vragen over de procedure en ter inzage legging en voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, telefoonnum-mer 010 - 2468 402.

Projectnummer: 412178

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie