Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Studie toont vooruitgang in behandeling darmkanker

Datum nieuwsfeit: 16-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

SANOFI-SYNTHELABO

Studie toont vooruitgang in behandeling darmkanker

Voor onmiddellijke publicatie:

Studie toont vooruitgang in behandeling darmkanker

Een op 14 augustus jl. gepubliceerd onderzoek toont aan dat Eloxatin(r) (oxaliplatin), toegevoegd aan een 5-FU / leucovorin-regime, het responspercentage en de progressievrije overleving verhoogt bij patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker.

Parijs . 16 augustus 2000 -- In het Journal of Clinical Oncology (J Clin Oncol 2000; 18(16)) van 14 augustus jl. publiceren De Gramont et al. een onderzoek waarin is aangetoond dat toevoeging van Eloxatin(r) (oxaliplatin) 85 mg/m. aan behandeling met de combinatie van een bolus en continue infusie toediening van 5-fluorouracil (5-FU) met leucovorin (LV) (LV5FU2, De Gramont et al; J Clin Oncol 1997; 15: 808-815), tweewekelijks toegediend aan patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker die niet eerder behandeld waren. Dit resulteerde in een significant langere progressievrije overleving en een meer dan verdubbeld responspercentage in vergelijking met LV5FU2 alleen.

Het onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd met als titel .Leucovorin and 5-Fluorouracil with or without Oxaliplatin as First-line Treatment in Advanced Colorectal Cancer. betreft een internationale fase-III-studie waarin 420 patiënten (leeftijd: 18 tot 75 jaar) bij 35 instituten in 9 landen werden gerandomiseerd. Het onderzoek stond onder leiding van professor Aimery de Gramont, M.D., Hôpital Saint-Antoine, Parijs.

Het primaire doel van het onderzoek was om aan te tonen of Eloxatin(r) (oxaliplatin) de progressievrije overleving zou verlengen. De secundaire doelen waren om de twee behandelingen (LV/5FU alleen en in combinatie met oxaliplatin) te vergelijken wat responspercentage, overleving, verdraagzaamheid en kwaliteit van leven betreft.

Aangetoond werd dat toevoeging van Eloxatin(r) (oxalipatin) 85 mg/m. aan het tweemaandelijkse LV5FU2-regime leidde tot een mediane progressievrije overleving van 9,0 maanden versus 6,2 maanden met LV5FU2 alleen (p = 0,0003), en een responspercentage van 50,7% versus 22,3% (p = 0,0001). De toxiciteit was acceptabel. De combinatietherapie met Eloxatin(r) (oxaliplatin) verlengde significant de duur van overleven zonder dat verslechtering van kwaliteit van leven optrad (gedefinieerd als globale gezondheidsstatus vermindering met 20%, p = 0.0039).
Na een jaar was 69% van de patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker die waren behandeld met de Eloxatin(r) combinatie, nog in leven, vergeleken met 61% van de patiënten in de controlegroep (niet significant). De mediane overleving bedroeg 16,2 maanden in de Eloxatingroep (210 patiënten) en 14,7 maanden in de controlegroep (210 patiënten). Het verschil in overleving, een secundair eindpunt in het onderzoek, bereikte geen significantie, maar uit een explorerende statistische analyse bleek dat toewijzing aan de Eloxatin(r) (oxaliplatin) bevattende behandelingsarm een belangrijke onafhankelijke prognostische factor was voor een langere overleving (p = 0,0001).

Mace Rothenberg, M.D., Associate Professor of Medicine, Vanderbilt University Medical Center prees het onderzoek met deze woorden: .Dit zijn zeer hoopgevende resultaten. De progressievrije overleving van 9 maanden en de algemene overleving van 16,2 maanden in de groep die werd behandeld met oxaliplatin, behoren tot de langste die ooit zijn gerapporteerd voor patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker. De therapie wordt goed verdragen en de toxiciteit van de behandeling blijkt voorspelbaar en goed te beheersen. In Europa en Noord-Amerika zijn reeds verscheidene vervolgstudies geïnitieerd om de plaats van oxaliplatin als behandeling van patiënten met colorectale kanker verder te definiëren..

Professor Aimery de Gramont zei dat .de belangrijke verbetering van zowel het responspercentage als de progressievrije overleving die met de combinatie van oxaliplatin + 5FU/LV bij patiënten met gemetastaseerde kanker werd verkregen, is een zeer sterk argument ten faveure van het verder ontwikkelen van deze combinatie als adjuvante behandeling voor patiënten met colorectaal kanker in een vroeger stadium..

Oxaliplatin is een nieuw antikankermiddel en is het eerste geneesmiddel in zijn klasse met een duidelijke werkzaamheid bij gemetastaseerd colorectaal kanker. Het is door Sanofi-Synthélabo in meer dan 50 landen geregistreerd als Eloxatin(r).

Colorectale kanker komt op de vierde plaats van de meest voorkomende vormen van kanker in de wereld. Jaarlijks worden meer dan 940.000 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Daarbij overlijden in Europa en de Verenigde Staten naar schatting jaarlijks meer dan 400.000 mensen aan deze ziekte (International Agency for Resarch on Cancer, Demographic Data, update 15 juni, 1998, US Bureau of the Census, Washington, Internationale Data Base).

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie