Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse VU vraagt gemeenschapsautonomie inzake onderwijs

Datum nieuwsfeit: 16-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

VU vraagt volledige gemeenschapsautonomie inzake onderwijs (16/08/00)

De VU reageert enigszins verbaasd op het voorstel tot verlaging van de leerplicht tot 5 jaar, zoals aangediend door één van de drie ministers van Onderwijs van de Franstalige Gemeenschap. De reactie van het kabinet-Vanderpoorten kan alleszins op weinig bijval rekenen. De adjunct-kabinetschef brengt hulde aan een grote Belgische traditie, door de verlaging van de leerplichtleeftijd aan te dienen als de mogelijke inzet voor een politieke koehandel. Zonder ook maar even stil te staan bij de nuttigheid van een leeftijdsverlaging voor Vlaanderen.

Het Franstalig voorstel illustreert nogmaals de uiteenlopende beleidsopties en -concepten in het Vlaams en Franstalig onderwijs. Het Franstalig onderwijs kan misschien nuttige argumenten aandragen voor een verlaging van de leerplichtleeftijd in het Franstalig onderwijs. In Vlaanderen leeft de vraag amper, vermits geschat wordt dat in de praktijk reeds om en bij de 98% van de 5-jarigen school loopt. Het vermoeden rijst dan ook dat de Franstaligen niet louter een hervorming van het onderwijs, maar tevens een uitbreiding van de federale dotaties beogen door een verhoging van het leerlingenaantal.

Vlaanderen wenst daarentegen het leraarsambt aantrekkelijker te maken gezien het dreigend tekort aan gedegen leerkrachten, maar heeft daartoe fiscale autonomie nodig. Enerzijds dienen zowel Vlaanderen als de Franstalige gemeenschap financiële verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen beleidsopties. Anderzijds gaat het niet langer op dat beiden voor de organisatie van hun eigen onderwijs afhankelijk zijn van de federale inschikkelijkheid. De VU bepleit dan ook een volledige gemeenschapsautonomie inzake onderwijs, inclusief de leerplicht, de onderwijsfinanciering en de lerarenpensioenen. Zij rekent zodoende op de medewerking van de Franstalige partijen in het federaal parlement om hiertoe een tweederde meerderheid te leveren.

Auteur:
Geert Bourgeois
Algemeen voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie