Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ inzake aanbesteding brandweeroefenplaats Schiphol

Datum nieuwsfeit: 16-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ aanbesteding brandweeroefenplaats op schipho l

Gemaakt: 22-8-2000 tijd: 15:21


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken


16 augustus 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, de reactie op het verzoek dat mij is toegezonden per brief van 30 juni
2000, met kenmerk EZ-00-319

(VW-00-725).

(w.g.) A. Jorritsma-Lebbink

Minister van Economische Zaken

Aan J.W.M. Haagen

Geachte heer, mevrouw,

In uw brief van 16 juni 2000 plaatst u een aantal kanttekeningen bij de aanbesteding van de Brandweeroefenplaats op Schiphol (BROEF), waaraan uw bedrijf heeft deelgenomen.

Ik kan slechts in algemene zin op uw brief ingaan. Wat betreft de specifieke punten over de BROEF-aanbesteding, zult u zich rechtstreeks tot de aanbestedende dienst moeten wenden, te weten de Schiphol Group. Want de verantwoordelijkheid voor een juiste naleving ligt op grond van de Europese aanbestedingsrichtlijnen bij iedere aanbestedende dienst zelf. Het is dan ook niet aan mij om het verloop van deze aanbestedingsprocedure te beoordelen. Bij vermeende fouten en onjuistheden in een aanbestedingsprocedure kan een juridische procedure worden gestart of een klacht worden ingediend bij de Europese Commissie.

De Europese aanbestedingsrichtlijnen en met name de naleving ervan hebben mijn bijzondere aandacht. De naleving van de Europese richtlijnen blijkt tekortkomingen te vertonen. Het actieplan `Professioneel inkopen en aanbesteden' (bijlage bij deze brief) moet voor een forse impuls zorgen om de naleving te verbeteren.

U stelt in uw brief de BROEF van Heathrow als voorbeeld. «Door het project in een samenwerkingsverband op te zetten, hebben ze de Europese regels omzeild» (..) «In Nederland kan dit kennelijk niet, wil Nederland roomser zijn dan de Paus?». Deze zienswijze deel ik niet. Toepassing van de Europese aanbestedingsregels biedt kansen voor zowel overheid als bedrijfsleven. Natuurlijk gaat het dan ook om geld besparen.

Dit betekent voor de belastingbetaler dat zijn of haar geld zo effectief mogelijk wordt besteed. Maar aanbesteden gaat daar niet alleen over. Minstens zo belangrijk is dat het een praktijk is die bijdraagt aan het beeld van een integere overheid. Europees aanbesteden verloopt via objectieve criteria en vaste procedures die voor iedereen helder zijn. Europese leveranciers opereren op een open en transparante markt die iedereen gelijke kansen biedt. Degene met het beste aanbod wint en niet degene met de beste contacten.

U zult daarom begrijpen dat ik ook daarom niet kan en wil ingaan op uw voorstel om in samenwerking met Schiphol de BROEF te bouwen.

Een afschrift van deze brief stuur ik naar de vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer en naar mijn collega Netelenbos.

Hoogachtend,

(w.g.) A. Jorritsma-Lebbink

Minister van Economische Zaken

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie