Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassing accijnstarieven rooktabak

Datum nieuwsfeit: 16-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Aanpassing accijnstarieven rooktabakMINISTERIE VAN FINANCIEN

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN

DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

WV 2000-523 M, Stscrt. nr. 162 s-Gravenhage, 16 augustus 2000

Onderwerp: Regeling aanpassing tarieven accijns van rooktabak 2000-II

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 36 van de Wet op de accijns;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 35, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de accijns worden "15,48" en

"f 43,10" vervangen door 14,94 onderscheidenlijk f 43,90.

ARTIKEL II


1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 september 2000.


2. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing tarieven accijns van rooktabak 2000-II.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

TOELICHTING

Met ingang van september 2000 worden de prijzen van rooktabak verhoogd. Hierdoor wijzigt de prijs van de meest gevraagde prijsklasse. De onderhavige regeling strekt ertoe de accijnstarieven hieraan aan te passen.

In verband met deze prijsverhoging dienen ingevolge artikel 36, eerste lid, van de Wet op de accijns de tarieven van de accijns voor rooktabak te worden aangepast. De aanpassing van de tarieven geschiedt ingevolge artikel 36, derde lid, van genoemde wet, zodanig dat het totale bedrag van de accijns na de aanpassing gelijk blijft aan het totale bedrag van de accijns dat zonder aanpassing van de tarieven verschuldigd zou zijn na aanpassing van de kleinhandelsprijs.

De kleinhandelsprijs van de meest gevraagde prijsklasse rooktabak in de verpakkingen van 50 gram bedraagt na de prijswijziging f 7,35 (f 147 per kilogram). De belasting voor deze meest gevraagde prijsklasse rooktabak zou daardoor zonder verdere aanpassingen van de tarieven als volgt zijn geweest:

specifieke accijns per kilogram:

f 43,10

ad valorem accijns (15,48% van f 147)

totale accijns

f 22,76

f 65,86

BTW (17,5/117,5 van f 147)

f 21.89

totale belasting:

f 87,75

Herleiding (ingevolge artikel 36, tweede lid, van de Wet op de accijns) van het specifieke element tot 50 percent van de totale belasting - in casu f 87,75 - leidt na afronding tot een specifieke accijns van f 43,90 per kilogram. Het ad valorem deel van de totale accijns bedraagt dan f 21,96 (totale accijns minus specifieke accijns) oftewel 14,94% van de kleinhandelsprijs. Deze tarieven zullen met ingang van 15 september 2000 van toepassing zijn.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie