Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bewonersbijeenkomsten voor 30-km zones in Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 16-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Duurzaam veilig: omvormen woonwijken tot 30 km-zones

De gemeente Etten-Leur zal de komende jaren, in het kader van Duurzaam Veilig, een aantal wijken gaan omvormen tot 30 km-zones. De essentie van Duurzaam Veilig is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Door in woonwijken een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen kan de verkeersveiligheid binnen deze wijken aanzienlijk worden verbeterd. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk (woon)straten in een wijk onder de werking van de 30 km-zone te laten vallen. Daarnaast zijn er in een wijk meestal één of enkele wegen die min of meer een verkeersfunctie vervullen en deze functie ook in de toekomst behouden. Voor deze wegen blijft ook in de toekomst een maximumsnelheid van 50 km/uur gelden. Het aanwijzen van wijken als 30 km-zones en het plaatsen van borden met een maximumsnelheid van 30 km/uur aan het begin van een wijk alleen is echter niet voldoende. Om de snelheid in de wijken daadwerkelijk terug te dringen zullen er snelheidsremmende voorzieningen, zoals drempels, verhoogde kruisingsvlakken en inritconstructies, moeten worden getroffen.
Uit kostenoverweging en capaciteit is het niet mogelijk om alle wijken in Etten-Leur, waar nu nog een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt, in één keer tot 30 km-zone om te vormen. Een en ander maakt een gefaseerde uitvoering noodzakelijk. Het is de bedoeling dat over ca. 5 jaar de gemeente Etten-Leur duurzaam veilig zal zijn (her)ingericht.
Dit najaar nog worden de wijken De Grient en Etten-Leur-Noord (het gebied tussen Plantijnlaan, spoorlijn, Lichttorenhoofd en Korte Brugstraat) tot 30 km-zone omgevormd.

Informatiebijeenkomsten
In verband daarmee worden de bewoners van de wijk De Grient uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 16 augustus 2000 in de Schonckzaal van het gemeentehuis. Voor de bewoners van Etten-Leur-Noord wordt er een dag later, op donderdag 17 augustus 2000, een informatiebijeenkomst gehouden. Ook deze bijeenkomst vindt plaats in de Schonckzaal in het gemeentehuis. Beide bijeenkomsten vangen aan om 19.30 uur. Namens het gemeentebestuur zal wethouder Van der Heijden de bijeenkomsten openen. Tijdens de bijeenkomsten op 16 en 17 augustus 2000 kan er kennis worden genomen van de gemeentelijke plannen tot omvorming van deze wijken tot 30 km-zones. Daarbij wordt o.a. duidelijk waar in de wijk welke snelheidsremmende maatregelen worden overwogen. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gelegenheid geboden om schriftelijk op de plannen te reageren. Vervolgens liggen beide plannen nog t/m vrijdag 25 augustus voor een ieder ter inzage bij bureau Beheer en Onderhoud in het gemeentehuis. Ook in deze periode kan er nog schriftelijk op de plannen worden gereageerd. Na bovengenoemde periode zullen alle ingekomen reacties in een voorstel worden verwerkt en ter advisering worden aangeboden aan de commissie Openbare Werken op maandag 25 september 2000. Vervolgens zal het plan op maandag 9 oktober 2000 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Nadat de plannen door de raad zijn vastgesteld, kan met de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen in de wijken worden gestart.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie