Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 Schuitema NV

Datum nieuwsfeit: 16-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Schuitema NV
Zoek soortgelijke berichten

Schuitema n.v.

Resultaten eerste half jaar 2000 Schuitema n.v.

Persberichten menu

Stijgend marktaandeel Schuitema.

Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft over de eerste 28 weken van 2000 een nettowinst behaald van 12,9 miljoen euro (28,5 miljoen gulden). Ten opzichte van de overeenkomstige periode in 1999 betekent dit een nagenoeg gelijke winst. Dit wordt met name veroorzaakt door het treffen van voorzieningen met betrekking tot de overname van de A&P groep en door hogere verkoopkosten.

Omzet/markt
De Schuitema-omzet over het eerste halfjaar is gestegen van 973 miljoen euro (2.143 miljoen gulden) in 1999 naar 1.043 miljoen euro (2.299 miljoen gulden) in 2000. Dit betekent een groei van 7,2%.

De aanhoudende groei werd met name gerealiseerd door de succesvolle C1000 winkelformule, die inmiddels bestaat uit 383 supermarkten. De detailhandelsomzet groeide met 5,9%.
Als gevolg van die groei is het marktaandeel gestegen van 11,3% over het eerste halfjaar van 1999 naar 11,6% over de vergelijkbare periode in 2000.

Resultaten
Het bedrijfsresultaat stijgt met 3,1% van 16,7 miljoen euro (36,7 miljoen gulden) in 1999 tot 17,2 miljoen euro (37,9 miljoen gulden) in 2000. Het resultaat voor belasting van 19,9 miljoen euro (43,8 miljoen gulden), de winst na vennootschapsbelasting van 12,9 miljoen euro (28,5 miljoen gulden) alsmede de winst per aandeel van 54,00 euro (118,90 gulden) blijven ten opzichte van 1999 nagenoeg gelijk. Het aantal geplaatste aandelen is niet gewijzigd.

De balansverhoudingen zijn in het eerste halfjaar van 2000 verder verbeterd ten opzichte van ultimo 1999. Het groepsvermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal komt uit op 58,5% tegenover 52,0% ultimo 1999.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 25 juli jl. Schuitema toestemming verleend voor de overname van de A&P Groep. De verwachting is gewettigd dat deze acquisitie wordt geëffectueerd voor eind september 2000.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal in 2000 een nagenoeg gelijke winst worden behaald in vergelijking tot 1999. Daarbij wordt de verwachting uitgesproken dat de winst per aandeel onder druk zal komen te staan als gevolg van de financiering van de voorgenomen overname deels middels een aandelenemissie en deels middels vreemd vermogen.

Amersfoort, 16 augustus 2000

Directie en Commissarissen Schuitema n.v.

Voor nadere informatie: K.J. van den Hoven Telefoon: 033 - 453 33 33

WINST- EN VERLIESREKENING SCHUITEMA N.V.

Eerste halfjaar 2000 (28 weken, bedragen x mln euro)

2000 1999
Netto-omzet 1.043,0 972,7
Kostprijs omzet -970,8 -911,0
Bruto omzetresultaat 72,2 61,7
Verkoop- en beheerskosten -55,0 -45,0
Bedrijfsresultaat 17,2 16,7
Baten uit deelnemingen 1,4 1,6
Ontvangen interest 2,4 1,9
Betaalde interest -1,1 -0,3
Uitkomsten van de financiële baten en lasten 2,7 3,2 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
19,9 19,9
Belastingen van de winst 7,0 7,0
Resultaat na belastingen 12,9 12,9

BALANS SCHUITEMA N.V.

Eerste halfjaar 2000 (bedragen x mln euro)

2000 ultimo 1999
Vaste activa 197 194
Vlottende activa 121 139
Vlottende passiva -107 -135
Werkkapitaal 14 4
Werkzaam vermogen 211 198
Langlopende schulden 5 6
Voorzieningen 20 19
Groepsvermogen 186 173
Totaal gefinancierd 211 198
Totaal balans 318 233


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie