Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV over uitbraak van varkenspest

Datum nieuwsfeit: 17-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV uitbraak van varkenspest

Gemaakt: 21-8-2000 tijd: 10:22


3


25229 Varkenspest

Nr. 59 Brief van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 augustus 2000

In vervolg op mijn brief van 11 augustus jl. (TK 1999/2000, 25 229, nr. 58), waarin ik u heb geïnformeerd over de toenmalige stand van zaken ten aanzien van de uitbraak van Klassieke Varkenspest (KVP) in het Verenigd Koninkrijk en de als reactie daarop in Nederland genomen maatregelen, bericht ik u het volgende.

Stand van zaken Engeland

Op 14 augustus 2000 heeft het Verenigd Koninkrijk de volgende `totaalinformatie' over de situatie ten aanzien van de KVP-uitbraak bijgewerkt tot 13 augustus verstrekt.

Er zijn inmiddels 5 bedrijven waarvan bevestigd is dat er sprake is van een uitbraak van KVP (1 vermeerderingsbedrijf, 4 biggenopfokbedrijven met dieren afkomstig van dit vermeerderingsbedrijf). Deze vijf bedrijven zijn gelegen in Suffolk (3), Norfolk (1) en Essex (1). Rond alle vijf bevestigde uitbraken zijn, conform de EU-bestrijdingsrichtlijn, 3 km beschermingszones en
10 km toezichtzones ingesteld. De ingesloten gebieden omvatten in het totaal 1411 bedrijven, 78 daarvan zijn gelegen in de ingestelde drie km zones.

Het vermeerderingsbedrijf is vermoedelijk het als eerste besmet geraakte bedrijf. Dit bedrijf is mogelijk reeds begin juni besmet. De bron van de besmetting is nog niet achterhaald. Voorzichtigheidshalve heeft het VK getraceerd welke bedrijven sinds 1 mei 2000 biggen hadden ontvangen van dit vermeerderingsbedrijf. Dit bleken 11 biggenopfokbedrijven te zijn. De vier biggenopfokbedrijven die tussen
1 mei en 1 juni dieren hebben ontvangen zijn ingesloten en worden getest. Klinisch zijn er op deze bedrijven geen verschijnselen van KVP waargenomen. Van de 7 bedrijven die sinds 1 juni varkens van het vermeerderingsbedrijf ontvangen hebben zijn 4 bedrijven positief bevonden op KVP, de drie andere bedrijven waren negatief. Alle zeven bedrijven zijn inmiddels geruimd.

Naast de opfokbedrijven hebben ook acht mestbedrijven varkens van het vermeerderingsbedrijf ontvangen. Deze bedrijven zijn geïnspecteerd, ingesloten en worden getest. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor besmetting met KVP op deze bedrijven.

Het vermeerderingsbedrijf is onderdeel van een grote integratie, die ook biggenopfokbedrijven en mestbedrijven omvat. Deze integratie maakt gebruik van een groot aantal vermeerderingsbedrijven (47), waarvan 18 bedrijven reeds geïnspecteerd zijn (geen klinische verschijnselen van KVP) en worden getest. De 29 overige betrokken vermeerderingsbedrijven zullen uiterlijk 18 augustus bezocht zijn. Alle tot op heden positief bevonden bedrijven zijn onderdeel van genoemde integratie.

Stand van zaken in Nederland

Zoals vermeld in mijn brief van 11 augustus jl. is op donderdag 10 augustus een algeheel verbod ingesteld op het naar Nederland vervoeren en binnen Nederland vervoeren van varkens die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk. De 67 bedrijven die sinds 1 juli varkens uit het Verenigd Koninkrijk hebben gekregen mogen in afwachting van de uitkomst van onderzoek naar eventuele besmetting met varkenspest, geen levende varkens van het bedrijf afvoeren. Bloedmonsters voor het eerste serologisch onderzoek zijn op 10, 11 en 12 augustus jl. door de RVV afgenomen. Overigens zijn zowel de betrokken veehouders als de betrokken dierenarts-praktici zeer behulpzaam geweest bij deze RVV bedrijfsbezoeken.

Voor de bedrijven die varkens uit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd hadden en waarbij de varkens op de dag van eerste bloedafname, minder dan 21 dagen in Nederland aanwezig waren, geldt dat de dieren minimaal
21 dagen na aankomst in Nederland voor een tweede maal serologisch onderzocht zullen worden. De bedrijven mogen geen varkens afvoeren tot ook het tweede serologische onderzoek negatief is gebleken. Gedurende de termijn van het afvoerverbod worden de bedrijven éénmaal per week door de Rijksdienst van de keuring van Vee en Vlees (RVV) bezocht.

Voor de bedrijven die varkens uit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd hadden en waarbij de varkens op de dag van bloedafname, 21 dagen of langer in Nederland aanwezig waren geldt dat van deze bedrijven geen varkens afgevoerd mogen worden totdat het serologisch onderzoek negatief is gebleken. Gedurende de termijn van het afvoerverbod worden de bedrijven éénmaal per week door de RVV bezocht. Inmiddels is voor
34 van deze bedrijven gebleken dat het serologisch onderzoek negatief is. Deze bedrijven worden derhalve door de RVV vrijgegeven.

Voor bedrijven die tussen 1 juni en 1 juli 2000 varkens uit het VK hebben ontvangen geldt dat deze bedrijven door de RVV worden bezocht, waarbij de RVV naar bevind van zaken zal handelen.

Door de AID wordt door middel van een 24-uur surveillance gecontroleerd op overtredingen van de ingestelde vervoersverboden. Daarnaast wordt de AID door de douane op de hoogte gesteld van eventuele importen van varkens uit het Verenigd Koninkrijk. Tot op heden zijn er geen overtredingen van de bestaande vervoersverboden vastgesteld.

Stand van zaken overige Lidstaten

Op 10 augustus heeft België met Nederland vergelijkbare maatregelen getroffen.

Op 11 augustus heeft Spanje besloten tot een verbod op de import van levende varkens, sperma én van varkens afkomstige producten, inclusief vlees. Duitsland heeft op 11 augustus aangegeven alle uit het VK geïmporteerde varkens te zullen controleren. Overige Lidstaten hebben geen specifieke acties ondernomen.

Besluit Europese Commissie van 14 augustus

Op 14 augustus heeft de Europese Commissie bekend gemaakt besloten te hebben tot het instellen van een exportverbod voor levende varkens en sperma uit Engeland. Dit besluit is op 17 augustus gepubliceerd en is van toepassing tot 31 augustus 2000. De maatregel zal op 22 augustus a.s. besproken worden in het Permanent Veterinair Comité.

Omdat in de beschikking Engeland wordt aangewezen als regio waarvoor het exportverbod geldt, is export van levende varkens en sperma vanuit Wales, Schotland en Noord-Ierland wel toegestaan. Als aanvullende zekerheid worden bij export van levende varkens vanuit deze regio's eisen gesteld aan de bedrijven waarvan de dieren afgevoerd worden: de bedrijven uit deze regio's mogen pas varkens van hun bedrijf afvoeren indien de laatste aanvoer van varkens minimaal 30 dagen geleden is én bij export van varkens dient de ontvangende Lidstaat drie dagen tevoren van de export op de hoogte gesteld te worden. Daarnaast worden extra eisen gesteld aan de reiniging en ontsmetting van veewagens waarmee varkens vervoerd zijn.

In de beschikking wordt aangegeven dat Lidstaten door hun genomen maatregelen in overeenstemming dienen te brengen met de beschikking.

Gevolgen voor Nederland van de EU-beschikking van 14 augustus

Gelet op de beschikking van de Commissie van 14 augustus en gelet op de nu beschikbare informatie uit het Verenigd Koninkrijk, waaruit blijkt dat de ziekte zich vooralsnog beperkt tot het zuidoosten van Engeland, heb ik besloten de Nederlandse regelgeving in lijn te brengen met de beschikking van de Europese Commissie. De daartoe benodigde aanpassing van de regelgeving is op 17 augustus in de Staatscourant gepubliceerd. Daarnaast heb ik besloten de bestaande preventieve maatregelen ten aanzien van de reiniging en ontsmetting van veewagens afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk alsmede de maatregelen ten aanzien van de bedrijven die eerder varkens uit het Verenigd Koninkrijk ontvangen hebben, in stand te laten. Voorts heb ik besloten vooralsnog bij alle uit Schotland, Wales en Noord-Ierland in te voeren varkens een 100% bestemmingscontrole uit te voeren.

Dit betekent dat vanaf 17 augustus vervoer naar Nederland van varkens afkomstig uit Schotland, Wales en Noord-Ierland weer mogelijk wordt onder de in de beschikking genoemde voorwaarden. Ook vervoer binnen Nederland van uit deze regio's in het Verenigd Koninkrijk afkomstige dieren die na 17 augustus 2000 binnen Nederland gebracht zijn, zal weer mogelijk zijn. Het verbod tot verzamelen van varkens afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Engeland, wordt opgeheven.

De bedrijven die op dit moment een vervoersverbod opgelegd hebben gekregen blijven gesloten totdat de resultaten van het bloedonderzoek bekend zijn en de bedrijven vrij verklaard kunnen worden van KVP. Ik acht deze maatregel gewenst, omdat de extra zekerheden die nu ingebouwd worden bij de nieuwe importen uit genoemde regio's nog niet van toepassing waren toen de invoer plaatsvond van de dieren die zich nu reeds in Nederland bevinden.

Daarnaast is de import van sperma van varkens afkomstig uit Engeland op basis van de beschikking van de Europese Commissie verboden. Ik heb besloten tot het uitvoeren van onderzoek bij één bedrijf waar sperma is gebruikt dat afkomstig is uit Engeland en dat na 1 juli jl. geïmporteerd is. Ook dit bedrijf zal door de RVV worden onderzocht en mag geen dieren of sperma van het bedrijf afvoeren totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

L.J. Brinkhorst

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...