Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 Abn Amro

Datum nieuwsfeit: 17-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ABN AMRO Bank N.V.
Press Relations (HQ 1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
17 augustus 2000

WINSTSTIJGING ABN AMRO 13,0% OVER EERSTE HALFJAAR 2000

NIEUWE FINANCIELE DOELSTELLINGEN EN UPDATE OVER HERSTRUCTURERING


* Nettowinst met 13,0% gestegen tot EUR 1.625 mln
* Netto rendement op eigen vermogen verbetert tot 28,0%
* Winst per aandeel neemt toe met 11,3% tot EUR 1,08
* Interimdividend per aandeel met 33,3% verhoogd tot EUR 0,40
* Verwachting dat huidige financiële doelstellingen ook over heel 2000 zullen worden overtroffen


* Ambitieuze nieuwe financiële doelstellingen
* Herstructureringsvoorziening over geheel 2000 van maximaal EUR 800 mln,
terug te verdienen in 2 jaar

* Kostenbesparingen:
+ oplopend tot ca. EUR 2,0 mrd over de komende 4 jaar + vanaf 2004 een jaarlijks terugkerend bedrag van minimaal EUR 600 mln

(in EUR en %)

1ste helft 2000

1ste helft 1999

Stijging in %

Bedrijfsresultaat

2.803 mln

2.510 mln

11,7%

Bedrijfsresultaat voor belastingen

2.515 mln

2.190 mln

14,8%

Nettowinst

1.625 mln

1.438 mln

13,0%

Winst per aandeel

1,08

0,97

11,3%

Dividend per gewoon aandeel

0,40

0,30

33,3%

30 juni 2000

31 dec. 1999

Balanstotaal

533,3 mrd

457,9 mrd

16,5%

Aansprakelijk groepsvermogen

30,6 mrd

28,9 mrd

5,9%

Naar risico gewogen balanstotaal

271,9 mrd

246,4 mrd

10,3%

BIS-ratio totaal vermogen

10,22%

10,86%

BIS-ratio kernvermogen

6,75%

7,20%

Resultatenoverzicht

De winstontwikkeling profiteerde van de sterke groei in ons hele internationale bedrijf en de hoge omzetten op de internationale financiële markten in het eerste halfjaar, waardoor de opbrengsten uit ons effecten-bedrijf fors toenamen.


* Bovenop de sterke stijging in de eerste helft van 1999, namen de baten ook in de eerste helft van dit jaar sterk toe, met 20,2% tot EUR 9.166 mln. De financiële doelstellingen voor groei van de nettowinst, groei van de winst per aandeel en rendement op eigen vermogen werden wederom ruimschoots gehaald. Het rendement op eigen vermogen verbeterde van 27,4% in dezelfde periode in 1999 tot 28,0%.


* De provisies stegen met 44,9% tot EUR 3.009 mln, dank zij de hoge omzet op de internationale aandelenmarkten en - wederom - goede resultaten van ons effectenbedrijf wereldwijd.


* De bedrijfslasten namen toe met 24,4%, voornamelijk door prestatiegebonden bonussen en, zij het in mindere mate, herstructureringskosten van EUR 108 mln voor ons Noord-Amerikaanse wholesale banking bedrijf. Dit weerspiegelt onze strategie om onze positie in wholesale banking (de combinatie van investment banking en corporate banking) wereldwijd uit te bouwen en de lange termijn rentabiliteit van onze activiteiten op dit gebied te versterken.


* Het bedrijfsresultaat in Europa, Latijns-Amerika en Azië / Pacific steeg in al deze regio's met ruim 20%. Het bedrijfsresultaat voor belastingen van de divisie Buitenland - waartoe alle commercial banking activiteiten en een gedeelte van de investment banking activiteiten buiten Nederland behoren - nam toe met 23,7% tot EUR 1.346 mln.


* Door de goede en nog steeds verder verbeterende kwaliteit van onze kredietportefeuille wereldwijd konden wij in de meeste belangrijke markten waar wij actief zijn de toevoegingen aan specifieke debiteurenvoorzieningen verder verlagen. De totale toevoegingen aan voorzieningen (exclusief toevoegingen aan het fonds voor algemene bankrisico's) daalden in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar met 25,4% tot EUR 247 mln.


* De Raad van Bestuur bevestigt de winstverwachting die bij de bekendmaking van de jaarcijfers 1999 werd uitgesproken, dat de huidige financiële doelstellingen ook over heel 2000 zullen worden overtroffen (exclusief de herstructureringsvoorziening).

Rijkman Groenink, voorzitter van de Raad van Bestuur, gaf het volgende commentaar op de cijfers:

"De resultaten zijn fraai maar wij weten dat wij nog beter kunnen. De strategische heroriëntatie en de nieuwe organisatiestructuur die wij eind mei hebben aangekondigd, zullen ons dankzij de gerichte marktbenadering en sterke resultaatverantwoordelijkheid van het management in staat stellen om de winstgevendheid de komende jaren verder te verhogen. De implementatie van de veranderingen verloopt volgens schema. Eind dit jaar moet het proces afgerond zijn, zodat wij in 2001 de eerste vruchten kunnen plukken."

"Nadere bijzonderheden over de plannen voor onze drie nieuwe strategische business units - Consumer & Commercial Clients, Wholesale Clients en Private Clients & Asset Management - zullen in het laatste kwartaal van dit jaar bekend worden gemaakt. Maar de vandaag aangekondigde, ambitieuze financiële doelstellingen onderstrepen hoe serieus wij onze primaire doelstelling nemen om voor onze aandeelhouders maximale waarde te creëren. De bank moet en zal ook veranderen. Wij zullen doelbewust onze krachten en middelen richten op activiteiten die waarde toevoegen, en deze onttrekken aan activiteiten die geen toegevoegde waarde bieden. Bij de beoordeling en honorering van onze managers in de hele organisatie zullen wij sterk kijken naar hun bijdrage aan waardecreatie. Dit komt onze aandeelhouders, cliënten en medewerkers ten goede."

Update over strategische heroriëntatie

Nieuwe financiële doelstellingen

* Maximalisatie van aandeelhouderswaarde is de primaire, allesbepalende doelstelling. Een sterke nadruk op aandeelhouderswaarde ondersteunt een besluitvormingsproces dat ons in staat zal stellen om de uiteenlopende belangen van alle belanghebbenden nadrukkelijk te behartigen.


* Wij hebben onszelf een ambitieus financieel doel gesteld: qua Totaal Rendement voor Aandeelhouders (Total Return to Shareholders (TRS)) willen wij steeds tot de top 5 van onze peer group behoren.

TRS wordt gedefiniëerd als de stijging van de aandelenkoers vermeerderd met het dividendrendement. Op basis van historische cijfers betekent dit dat in vier jaar tijd de waarde van een investering in onze aandelen met 100% zou moeten stijgen om deze ambitie waar te maken.
Dit is niet mogelijk zonder een uitstekend financieel resultaat. Het houdt in dat wij over de komende 4 jaar de volgende resultaten moeten laten zien, terwijl ons aansprakelijk vermogen in die periode verdubbelt:
+ gemiddeld rendement op eigen vermogen van meer dan 25% (op basis van Nederlandse waarderingsgrondslagen). Aan het eind van dit jaar zal tevens de ROE op basis van internationaal geaccepteerde waarderingsgrondslagen worden gepubliceerd. + een gemiddelde groei van de winst per aandeel van 17%. Bovenstaande zal tevens gerealiseerd worden met in achtneming van het volgende:
+ handhaving van onze AA credit ratings; + uitstaande volumes in emerging markets in lijn met onze AA credit ratings.


* Onze peer group vormt een goede afspiegeling van onze ambitie om het beter te doen dan superieure managementteams in onze sector. Hiermee leggen wij de meetlat een flink stuk hoger. In het verleden namen wij immers een tiende positie in binnen deze groep (gemeten naar TRS). Onze peer group is als volgt samengesteld:

Bank One Chase Manhattan HSBC Holdings Morgan Stanley Barclays Citigroup HypoVereinsbank Nordic/Baltic BBVA Credit Suisse ING Group Société Générale
BNP Paribas Deutsche Bank Lloyds TSB UBS
BSCH Fleet Boston Merrill Lynch Wells Fargo


* Ter ondersteuning van de nieuwe, op waardecreatie gerichte organisatie, en met het oog op consistente besluitvorming binnen alle bedrijfsonderdelen, zal Economic Profit (d.w.z. bedrijfsresultaat na belastingen en na voorzieningen en verminderd met voor risico gecorrigeerde kapitaalkosten) binnen het hele concern als meetinstrument van waardecreatie worden gehanteerd.


* Een andere verandering betreft de basis voor de honorering van ons topkader. Realisatie van de geformuleerde TRS doelstelling (100% stijging van de waarde van een investering in onze aandelen in 4 jaar) zal vanaf januari 2001 bepalend zijn voor een belangrijk onderdeel van de bezoldiging in contanten van de Raad van Bestuur. Soortgelijke beloningsstructuren (gebaseerd op Managing for Value) zullen worden ontwikkeld voor het top management.


* Teneinde de transparantie van de bank te vergroten zullen wij vanaf 2001 kwartaalcijfers publiceren, te beginnen op Groepsniveau en vanaf 2002 tevens op SBU-niveau.


* Deze veranderingen worden ondersteund door de nieuwe organisatiestructuur die op 30 mei werd aangekondigd. Volgens planning zal de nieuwe structuur per 1 januari 2001 operationeel zijn.

Bestuursvoorzitter Rijkman Groenink:

"Hiermee wordt een nieuwe standaard voor management en besluitvorming neergezet. Het vereist van ons dat wij anders naar onze activiteiten kijken en onze organisatie anders inrichten. Alleen dan kunnen wij onze strategie ontwikkelen en uitvoeren. Wij zullen dan ook niet toestaan dat kapitaal wordt geïnvesteerd in activiteiten, producten, cliënten en geografieën als wij geen duidelijk beeld hebben over hoe en hoeveel economische waarde kan worden gecreëerd. In deze nieuwe standaard voor besluitvorming wordt waardevernietiging niet getolereerd."

Herstructureringsvoorziening en kostenbesparingen


* Als gevolg van de strategische heroriëntatie van onze business units is de analyse hoe ons internationale netwerk de nieuwe strategie kan ondersteunen inmiddels in grote lijnen afgerond. Wij zullen onze aanwezigheid in bepaalde kernmarkten verder versterken en tegelijkertijd onze activiteiten in een groot aantal landen reorganiseren. Uit een klein aantal landen zullen wij ons zelfs helemaal terugtrekken. Op deze wijze wordt een winstgevender en effectiever wereldwijd netwerk gecreëerd. Nadere mededelingen zullen te zijner tijd voor iedere business unit en ieder land afzonderlijk worden gedaan.


* De vorming van de nieuwe Strategische Business Units (SBU's) ligt op schema. De toewijzing van activiteiten is afgerond:
- Wholesale Clients zal, via het geïntegreerde wereldwijde netwerk, superieure diensten aanbieden aan specifieke, naar sectoren ingedeelde klantensegmenten;

- Consumer & Commercial Clients gaat zich richten op een beperkt aantal thuismarkten;

- Private Clients & Asset Management zal expansie van haar activiteiten met name realiseren door autonome groei.


* Om alle bovengenoemde stappen uit te kunnen voeren zal in de tweede helft van dit jaar een bedrag van maximaal EUR 800 mln (voor belastingen) als herstructureringsvoorziening ten laste van het resultaat worden gebracht. Dit bedrag zal in 2 jaar tijd door middel van kostenbesparingen worden terugverdiend.


* Kostenbesparingen als gevolg van de strategische heroriëntatie zullen naar verwachting oplopen tot in totaal ca. EUR 2,0 mrd in de komende 4 jaar, met name door de integratie van de investment banking en corporate banking activiteiten in de SBU Wholesale Clients. Vanaf 2004 zullen de kostenbesparingen naar verwachting tenminste EUR 600 mln op jaarbasis bedragen.

Voor meer informatie:

Persvoorlichting:
Robin Boon/Tanno Massar/Martin Winn 020-6288900

Investor Relations:
Frans Bedaux/Irma Bergervoet/Robin Jansen 020-6287835

Toelichting op halfjaarcijfers

Groepswinst

De totale baten stegen met 20,2% tot EUR 9.166 mln. Dit was voornamelijk te danken aan een sterke toename (44,9%) van provisies, met name uit het effectenbedrijf en vermogensbeheer. Het resultaat uit financiële transacties liet een toename van 12,5% zien. De groei van de rentebaten (5,9% tot EUR 4.513 mln) werd beperkt door de wereldwijd gekrompen marge tussen de korte en lange rente. Bovendien werden de rente-inkomsten over de eerste helft van 1999 beïnvloed door de eenmalige baten uit looptijdgerelateerde verkopen uit onze beleggingsportefeuille. Overige baten, waaronder begrepen de inkomsten van Bouwfonds uit projectontwikkeling op de zakelijk onroerendgoedmarkt en de opbrengsten uit het leasebedrijf, waren EUR 509 mln hoger (72,0%). Gecorrigeerd voor koerseffecten en acquisities (met name Bouwfonds, dat in februari 2000 werd overgenomen) stegen de baten met 11,6%.

De bedrijfslasten namen toe met 24,4% tot EUR 6.363 mln, hoofdzakelijk als gevolg van de kosten die zijn gemaakt voor de verdere versterking van de internationale positie van de bank op het gebied van wholesale banking. Een goed voorbeeld hiervan is de herstructurering van het Noord-Amerikaanse wholesale banking bedrijf. Gecorrigeerd voor acquisities (met name Bouwfonds), koerseffecten en herstructureringskosten stegen de lasten met 13,2%.

De efficiencyratio kwam hierdoor uit op 69,4% tegenover 67,1% in de eerste helft van 1999.

Waardeveranderingen van vorderingen / Fonds voor algemene bankrisico's

(in EUR mln en %)

30 juni 2000

30 juni 1999

mutatie in %

Toevoegingen aan specifieke debiteurenvoorzieningen

319

385


-17,1%
Mutatie in voorzieningen landenrisico's


-72

-54

-33,3%
Totaal toevoegingen aan specifieke voorzieningen

247

331


-25,4%
Toevoegingen aan fonds voor algemene bankrisico's

72


-
Totaal ten laste van resultaat

319

331


-3,6%
Het totaalbedrag van de waardeveranderingen van vorderingen (en toevoeging aan het Fonds voor Algemene Bankrisico's (FAR)) liet een verdere daling zien tot 23 basispunten van de naar risico gewogen activa. De toevoegingen aan specifieke debiteurenvoorzieningen daalden met 25,4% tot EUR 247 mln, waarbij de lagere toevoegingen aan voorzieningen in Nederland, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten & Afrika de hogere toevoegingen aan voorzieningen in Noord-Amerika ruimschoots compenseerden. De toevoegingen aan voorzieningen in de regio Azië / Pacific bleven, na de sterke daling van vorig jaar, onveranderd. Voor wat betreft de voorzieningen voor landenrisico's was sprake van een verdere vrijval, met name in Argentinië en Brazilië. Aan het FAR werd EUR 72 mln toegevoegd om de omvang van het fonds te handhaven op het niveau van 0,5% van de naar risico gewogen activa.

Het bedrijfsresultaat voor belastingen steeg met 14,8% tot EUR 2.515 mln. Hiervan komt een bedrag van EUR 193 mln voor rekening van acquisities en koerseffecten. De belastingdruk nam in het eerste halfjaar van 1999 toe tot 28,5% (was 27,5%). De belastingdruk over heel 1999 kwam uit op 31,1%.
Het rendement op eigen vermogen verbeterde tot 28,0% in het eerste halfjaar van 2000 (was 27,4%).

Balans en groepsvermogen per 30 juni 2000

Het balanstotaal nam toe met 16,5% (EUR 75,4 mrd) ten opzichte van 31 december 1999 tot EUR 533,3 mrd. Gecorrigeerd voor koerseffecten en acquisities, bedroeg de stijging EUR 48,8 mrd (10,7%).

Vermogen en BIS-ratio's

(in EUR mln en %)

30 juni 2000

31 dec. 1999

mutatie in %

Eigen vermogen

12.393

11.987

3,4%

Toetsingsvermogen

27.793

26.764

3,8%

Waarvan kernvermogen

18.347

17.735

3,5%

Naar risico gewogen activa

271.850

246.374

10,3%

BIS-ratio totaal vermogen

10,22%

10,86%

BIS-ratio kernvermogen

6,75%

7,20%

Het eigen vermogen is ten opzichte van ultimo 1999 met 3,4% gestegen tot EUR 12.393 mln. Deze stijging komt voornamelijk voort uit winstinhouding. De naar risico gewogen activa groeiden, onder andere door de overname van Bouwfonds en Dial, met 10,3% tot EUR 271,9 mrd. Gecorrigeerd voor koerseffecten en acquisities bedroeg de toename EUR 10,5 mrd (4,2%). Als gevolg van deze stijging van de naar risico gewogen activa en de goodwill voor Bouwfonds en Dial daalden de vermogensratio's licht.

Resultaten per divisie

Dit is het laatste jaar waarin ABN AMRO haar resultaten presenteert volgens de huidige organisatiestructuur waarin de divisies Nederland, Buitenland en Investment Banking de kern van het bedrijf vormen. Vanaf 1 januari 2001 krijgt de bank een cliëntgerichte organisatie met drie strategische business units: Consumer & Commercial Clients, Wholesale Clients en Private Clients & Asset Management.

Divisie Nederland

Divisie Buitenland

Divisie Investment Banking

Dividend

Bijlagen

1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar van 2000
2. Geconsolideerde balans per 30 juni 2000
3. Kredietverlening private sector per divisie Bedrijfsresultaat voor belastingen per divisie Rendement op eigen vermogen per divisie
4. Medewerkers
Aandelengegevens

Een opname van de vandaag in Amsterdam te houden persconferentie kan live worden bekeken op www.abnamro.nl/ en van de bijeenkomst van beleggingsanalisten op www.abnamro.com/investorrelationse/.


- - -

Perscontacten:
geen

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...